Stäng
Så skapar du en extra inkomst från börsen. Till vilken mailadress ska vi skicka guiden?
H&M – Osäkra utsikter på kort sikt  
19.08.2021

H&M – Osäkra utsikter på kort sikt  

Klädbolaget H&M har gått igenom en tuff period på grund av coronapandemin och är ännu inte igenom detta helt.

Först publicerad i Stockpicker Newsletter 1887 (18 augusti 2021)                                                              

H&M | Large Cap | 174,88 kr | NEUTRAL

I samband med att de senaste försäljningssiffrorna presenterades uppgav H&M att man har stängt ner fler butiker då cirka 150 butiker temporärt är stängda. Koncernens nettoomsättning i lokala valutor ökade trots det med 75% under Q2 2021 jämfört med motsvarande period föregående år. Omräknat till kronor uppgick nettoomsättningen till 46 509 Mkr (28 664).

Annons

Onlineförsäljningen ser fortsatt tillväxt och ökade med 40% i lokala valutor under perioden. Trots fortsatta restriktioner har försäljningen alltså ökat kraftigt jämfört med föregående år. Det man ska komma ihåg här är att jämförelsetalen har varit osedvanligt enkla att slå till följd av föregående års lockdowns. I takt med att allt fler vaccineras och att restriktioner lättar, öppnas världen gradvis upp och kunder kan återigen besöka H&M:s butiker.

Rörelseresultatet förbättrades rejält och landade på 3 852 Mkr (-6 188), något bättre än våra och marknadens förväntningar kring 3 665 Mkr. Den viktiga bruttovinstmarginalen förbättrades till 53,9% (46,3 %). Varulagret minskade till 35 866 Mkr (40 000).

Q3 har börjat bra och H&M uppger sig nästan vara tillbaka på nivån jämfört med innan pandemin. Nettoomsättningen 1-28 juni ökade med 25% i lokala valutor jämfört med motsvarande period föregående år. Jämfört med 2019 var det en minskning med 4%. Försäljningen under juni påverkades fortsatt av minskad kundtrafik på grund av fortsatta restriktioner och butiksstängningar. H&M noterade dock en försämring av försäljningsutvecklingen under senare delen av juni. En förklaring uppgavs delvis vara en kallare väderlek i vissa länder i Europa, men främst att jämförelsetalen blivit tuffare.

För helåret planeras antalet stängningar av butiker uppgå till cirka 350 medan antalet nyöppningar beräknas bli drygt 100. Den större delen av nya butiker kommer öppnas på tillväxtmarknader medan stängningarna sker främst på etablerade marknader. Kambodja blir ny H&M-marknad under nästa år via franchise.

Konsensus räknar med att H&M levererar en vinst per aktie om 6 kr respektive 8,70 kr för 2021 och 2022. H&M har aldrig varit en lågt värderad aktie och är inte det nu heller. För prognosåren handlas aktien till 29 respektive 20 gånger den estimerade vinstnivån. Vi är trots det långsiktigt positiva till bolagets aktie då vi räknar med att klädkedjan kommer ut starkare när pandemin är slut som en konsekvens av vunna marknadsandelar när modebutiksmarknaden konsoliderar samt ökad tillväxt och lönsamhet online.

Även om återhämtningen fortsätter i rätt riktning för H&M tror vi att det kommer att ta ytterligare en tid innan man kan bedöma hur den underliggande utvecklingen blir efter pandemin. Den viktigaste faktorn för att förbättra marginalerna framöver är att få lagret mer i linje med försäljningen, vilket skulle innebära ett minskat behov av reor. Bolagets finansiella ställning är fortsatt stark och styrelsens bedömning är att det kommer att finnas goda utsikter för en kontantutdelning under hösten 2021. En positiv signal är att Familjen Persson fortsatt att köpa aktier i vår och sommar.

Summerar vi intrycken landar vi även den här gången i en neutral rekommendationen där riktkursen justeras ned en aning till 190 kr (195).

Av
Fredrik Larsson Analytiker