Hanza Holding - Ny köpchans?
08.03.2022

Hanza Holding - Ny köpchans?

Kontraktstilverkaren Hanza fanns bland våra Top Picks vid flera tillfällen under fjolåret och gav under samtliga tillfällena tämligen god avkastning. Dessvärre tog vi i samtliga fall hem vinsten för tidigt då aktien fortsatte upp ganska rejält även efter att vår riktkurs nåddes.

Först publicerad i Stockpicker Newsletter 1937 (6 mars 2022)

HANZA | Small Cap | 34 kr | KÖP

I det senaste fallet satte vi exempelvis en köprekommendation på Hanza i början av oktober och det tog då inte mycket mer än en månad innan riktkursen nåddes och överträffades bara dagar innan Q3-rapporten presenterades en bit in i november. Avkastningen blev vid detta tillfälle 32% men kruxet var att aktien därefter fortsatte upp ytterligare 85% till närmare 65 kr innan året var slut. Sammantaget steg Hanza under 2021 med 361% och får nog i slutet av året sägas ha haft en överdrivet uppblåst värdering.

Det nya året har definitivt inte varit lika muntert för aktieägarna. Tillhörde aktien fjolårets bästa avseende avkastning så är aktien i år i det motsatta lägret. Bara från årsskiftet har aktien tappat drygt 40% och det beror nog delvis på den höga värderingen i slutet av fjolåret, men samtidigt även på inflations- och krigsoro. Frågan är dock om inte Hanza åter har nått kursnivåer där aktien kan ses som köpvärd?

Utvecklingen i Q4 antyder att så kan vara fallet. Nettoomsättningen i kvartalet steg med 45% till 716,6 Mkr (493,7), vilket även organiskt var en ökning med mycket starka 30%. Det kan jämföras med det Q3 då omsättningen steg med 18,7% och där den organiska tillväxten var 12%. Den starka tillväxten sker också trots negativ påverkan på volymerna i vissa kundgrupper på grund av pandemin. Även den globala materielbristen har medfört senarelagd produktion och därmed lägre omsättning än annars.

Efterfrågan steg också inom de båda segmenten Huvudmarknader och Övriga marknader. Huvudmarknader (huvudsakligen Norden och Tyskland) steg med 59,5% till 407,4 Mkr (255,4) medan Övriga marknader (Baltikum, övriga Centraleuropa och Kina) ökade omsättningen med 29,8% till 309,2 Mkr (283,3). I segment Övriga marknader har tillväxten i viss mån orsakat kapacitetsbegränsningar som ska åtgärdas av produktionsutbyggnad, flytt till större lokaler och förvärv av en fastighet. Två förvärv gjordes också i fjol, ett i Finland och ett i Tyskland.

Annons

På resultatsidan var utvecklingen mer blandad, åtminstone om man tittar på bolagets båda segment. Totalt för koncernen mer än dubblades rörelseresultatet före avskrivningar av immateriella anläggningstillgångar till 43,0 Mkr (18,6), motsvarande en Ebita-marginal på 6,0% (3,8). Kvartalet påverkades då negativt av kostnader för förvärvet av Beyers (Q4) och positivt av en återbetalning från AFA försäkring. Justerat skulle resultatet ha varit 39,4 Mkr, motsvarande en marginal på 5,5% och i linje med tidigare kvartal. Exklusive engångsposter var marginalen i Segment Huvudmarknader 8,7% (4,3) medan Övriga marknader minskade till 2,3% (4,4). Där bedrivs nu ett förbättringsarbete och expansion av verksamheten med bland annat nya lokaler.

Sammantaget var faktiskt rapporten lite bättre än väntat både avseende omsättning och resultat och såvitt vi kan bedöma ser förutsättningarna inför 2022 fortsatt goda ut. Dels kommer tillväxt via förvärven och dels bör bolagets affärsmodell med komplett tillverkning nära slutmarknaden gynnas av nuvarande geopolitiska oro och höga transportkostnader.

Efter den kraftiga nedgången både på börsen som helhet och Hanzas aktie specifikt framstår också aktien återigen som köpvärd. P/E-talet i år och nästa år ser ut att ligga kring drygt 11 respektive 10 och vi har då bara räknat med en rörelsemarginal kring 6%. Får bolaget ordning på lönsamheten för ”Övriga marknader” så skulle det faktiskt kunna bli bättre än så med tanke på den goda lönsamheten i segmentet ”Huvudmarknader”.

Vi landar i en ny köprekommendation med riktkurs om 47 kr.

Hanza analysgraf

Av
Jan Axelsson Analytiker