Stäng
Prenumerera gratis på Sveriges ledande nyhetsbrev inom bank & finans
10.04.2019

HUMANA – God resultattillväxt väntas

Den politiska situationen i Sverige har generellt blivit mer gynnsam vad det gäller välfärdsbolagen. I det så kallade ”januariavtalet” slog Sveriges nya regering i inledningen av innevarande år fast att den inte kommer att driva eller arbeta vidare med förslag om vinstförbud eller andra förslag om vinstbegränsningar i välfärden. Därmed bör en del av den politiska risken ha försvunnit. På den norska marknaden råder det dock fortsatt ett relativt negativt klimat för privata vårdgivare medan det i Finland har accepterats på ett helt annat sätt.

HUM | Mid Cap | 59,7 kr

Många utländska aktörer har alltmer börjat intressera sig för att investera på den nordiska marknaden i omsorgssektorn när villkoren ser ut at vara mer stabila. Humana noterades på börsen den 22 mars i 2016 till kursen 62 kr och toppade kring 84 kr i mitten av augusti samma år. Sedan dess har aktien rört sig söderut och handlas nu omkring teckningskursen.

Humana är verksamt inom samtliga segment på den svenska omsorgsmarknaden och inom individ- och familjeomsorg samt segmentet för personlig assistans i Norge. I Sverige är Humana marknadsledande inom individ- och familjeomsorg och personlig assistans. I Norge och Finland är företaget den näst största utföraren av tjänster inom individ- och familjeomsorg. Under 2018 gjorde Humana fem förvärv. Koncernen gick in på den danska omsorgsmarknaden med förvärvet av StøtteCompagniet.

Den nordiska omsorgsmarknaden är värd cirka 600 Mdr kr per år. Privata delen av den nordiska omsorgsmarknaden beräknas uppgå till sammanlagt cirka 144 Mdr kr med varierande andel privata aktörer både mellan länderna och inom olika segment. Finland är det land som har den högsta andelen privat utförd verksamhet inom omsorgen, 40 %.

Precis som i övriga delar av världen ökar andelen äldre i befolkningen i Norden, vilket väntas driva Humana och andra aktörers tillväxt i sektorn under många år. I Sverige förväntas till exempel antalet individer över 80 år öka med 50 %, motsvarande 255 000 personer, de kommande tio åren. De faktorer som styr lönsamheten inom omsorgen handlar om beläggning, effektivitet och kvalitet. Därför är det viktigt att vara en stor aktör på marknaden och hela tiden växa. Humanas finansiella mål är en årlig tillväxt kring 8-10% och en rörelsemarginal före avskrivningar på 6%. Under 2018 uppgick marginalen till 5,8% och föregående år 4,8%.

Utdelningsandelen är satt till 30% vilket betyder att den största delen av vinsten behålls i bolaget för att växa. Humanas finansiella kapacitet har förstärkts i takt med att lönsamheten har förbättrats. Det medför att koncernen bättre kan ta vara på de möjligheter till både organisk och förvärvad expansion som ledningen anser intressanta för fortsatt tillväxt. Den stora utmaningen för omsorgsverksamheterna i Norden framöver, kommer att vara bristen på utbildad personal.

Humanas aktie handlas till en EV/ EBIT-multipel på våra prognoser för 2019 om ca 12. Värderingen är lägre än konkurrenternas mycket beroende på tidigare problem inom Individ & Familj och Personlig Assistans. Det positiva är att Humana inte är beroende av globala tillväxtutsikter utan växer på egna meriter. Framöver förväntar vi oss därför en god resultattillväxt. Storägaren Argan Capital har en lock up-period för sina sista aktier fram till delårsrapporten den 9 maj. Förmodligen ska aktierna säljas under våren eller sommaren. Trots det höjer vi rekommendationen till Köp (Avvakta/Behåll) redan nu och åsätter aktien en riktkurs om 74 kr (60).

 

Av
Fredrik Larsson Analytiker