Stäng
Prenumerera gratis på Sveriges ledande nyhetsbrev inom bank & finans
19.06.2019

Humana – Växer på egna meriter

De noterade vårdbolagen på Stockholmsbörsen har inte haft någon bra utveckling i år utan har tappat rejält. Sämst har Attendo och Ambea presterat med kursnedgångar om cirka 25 %. Humana, som är ett innehav i Referensportföljen, har klarat sig desto bättre då börsvärdet tappat cirka 5%. Den senaste tiden har Implio som är storägare i Humana köpt rejält med aktier i företaget. Det är intressant då bolaget har nära anknytning till Sören Mellstig som valdes till ordförande i samband med vårens bolagsstämma och som också privat köpt på sig 100 000 aktier, värda cirka 5,8 Mkr. Det är en välmeriterad person det handlar om. Sören Mellstig har bl.a. varit vd för Gambro under perioden 2000-2006.

Från Stockpicker Newsletter (19 juni 2019)

Analytiker Fredrik Larsson

HUM | Mid Cap | 57 kr

Humana är idag ett av Nordens största bolag inom bl.a. personlig assistans och behandlingshem (HVB-hem). På senare tid har man ökat satsningen på äldreboenden. Cirka 70% av Humans omsättning kommer från affärsområdena individ och familj samt personlig assistans. Humana har cirka 10 000 anställda, omräknat till heltidstjänster, i främst Sverige, Norge och Finland.

I Q1 ökade koncernens intäkter 4% till 1 708 Mkr (1 648), vilket var något svagare än väntat. Samtidigt minskade rörelseresultatet 5% till 77 Mkr (81). Resultattappet beror på problem inom individ- och familjeomsorgen. Rörelseresultatet för affärsområdet sjönk med hela 41% till 28 Mkr. Rörelsemarginalen försämrades till 5,5% (8,7). Individ & Familj håller på att anpassa sig till ändrade förutsättningar när bl.a. efterfrågan på behandlingsplatser för unga med lindrigare problem har minskat. Däremot ser Humana en ökad efterfrågan på behandlingsplatser för barn och unga med en mer komplex problematik.

Övriga tre affärsområden levererade stabil tillväxt och ökade resultat i kvartalet. Fjolårets förvärv bidrog till att Personlig Assistans intäkter ökade med 5% samtidigt som marginalen förbättrades något inom Äldreomsorg beroende på både bra beläggning i Humanas egen regi-boenden och två nya entreprenadkontrakt till intäktsökningen.

Den nordiska omsorgsmarknaden är värd cirka 600 Mdr kr per år. Privata delen av den nordiska omsorgsmarknaden beräknas uppgå till sammanlagt cirka 144 Mdr kr med varierande andel privata aktörer både mellan länderna och inom olika segment. Finland är det land i Norden som har den högsta andelen privat utförd verksamhet inom omsorgen, 40%. En större andel äldre befolkning väntas driva vårdbolagens tillväxt under många år. I Sverige förväntas antalet individer över 80 år öka med 50%, motsvarande 255 000 personer, de kommande tio åren.

Beläggning, effektivitet och kvalité är de viktigaste faktorerna som styr lönsamheten. Humanas finansiella mål är en årlig tillväxt kring 8-10% och en rörelsemarginal före avskrivningar på 6%. Under fjolåret lyckades man nästintill uppnå marginalmålet.

Tittar vi på värderingen handlas Humana till 10-11x årsvinsten, vilket är billigt under förutsättning att resultaten vänder upp de närmaste åren. Här är man inte beroende av globala tillväxtutsikter utan växer på egna meriter. Och den politiska situationen i Sverige har generellt blivit mer gynnsam vad det gäller välfärdsbolagen efter regeringens januariavtal. Den stora utmaningen för omsorgsverksamheterna i Norden framöver, kommer att vara bristen på utbildad personal.

Med en stark huvudägare i Impilo tror vi att bolaget lär ha alla förutsättningar att lyckas framgent. Vi upprepar därför vår köprekommendation men justerar riktkursen marginellt till 72 kr (74) som en konsekvens av något lägre prognos för i år.

Av
Fredrik Larsson Analytiker