Image Systems - Fortsatta förbättringar
11.03.2022

Image Systems - Fortsatta förbättringar

Vi har sedan i fjol somras tyckt att det är värt att hålla ögonen på det tekniska bildbehandlingsföretaget Image Systems med produkter bland annat för produktivitetsoptimering för sågverk och för militär användning.

Först publicerad i Stockpicker Newsletter 1938 (9 mars 2022)

IS | Small Cap | 1,31 kr | NEUTRAL

Redan under Q2 i fjol syntes en kraftigt ökad orderingång, och i Q3 vände man också tidigare förlust till ett skapligt och positivt rörelseresultat på 3,2 Mkr, motsvarande en rörelsemarginal på 8,9%.

Eftersom en gång är ingen gång och först efter två gånger en vana, fick aktien då ändå ingen köprekommendation. Bolaget har därtill en svag historik där man under många år har haft förtvivlat svårt att visa ens en anständig lönsamhet, trots periodvis god tillväxt, och det krävs därför betydande förbättringar innan vi vågar oss på ens en spekulativ köprekommendation

Faktum är dock att bolaget så sakteliga närmar sig en sådan. Q4 som presenterades nyligen visade på fortsatta förbättringar och fick aktien att stiga med närmare 10% på rapportdagen. Till skillnad mot Q3 då intäkterna minskade så steg de återigen i Q4. Jämfört mot jämförelsekvartalet steg omsättningen med 7% till 44,2 Mkr (39,8), vilket också var 18% bättre än Q3 i fjol.

Än bättre var faktiskt orderingången som steg med 37% till 51,7 Mkr (37,7). Sett över hela 2021 har orderingången ökat med 34,5% till 182,8 Mkr (135,9). Av företagets affärsområden RemaSawco och Motion Analysis är det den förstnämnda som går bäst med ett kvartal på rekordnivåer. Affärsområdet ökade omsättningen i kvartalet med 17,6% till 38,7 Mkr, medan betydligt mindre Motion Analysis har utvecklats svagare mycket beroende på pandemin då det återigen har varit svårt att resa globalt och träffa kunder. RemaSawco ser framförallt ett uppdämt behov hos sågverken att investera i produktionsoptimerande utrustning och mjukvara.

Annons

Även på resultatsidan var Q4 relativt bra. Rörelseresultatet för av- och nedskrivningar var 7,5 Mkr (-3,9), motsvarande en ebitda-marginal om 17% och även efter av- och nedskrivningar var rörelseresultatet positivt med 2,9 Mkr (-8,4), motsvarande en marginal på 6,8% (-21,1). Det var andra kvartalet i rad av positiva kvartalsvinster på rörelsenivå och denna gång alltså också med positiv tillväxt. Lönsamheten sägs ha ökat som en effekt av effektivitetsförbättringar och en gynnsam produktmix men också tidigare gjorda kostnadsbesparingar.

Sammantaget tycker vi att läget ser allt bättre ut i Image Systems med en stark orderingång framåt och förbättrad lönsamhet. Inte minst gäller detta RemaSawco som visade en ebitda-marginal överstigande 20 % i senaste kvartalet. Målet för Image Systems är att skapa den främsta nordiska systemleverantören inom mätteknik, dataanalys samt optimeringslösningar för sågverksindustrin, och denna industri går för närvarande riktigt bra. Under kvartalet togs också beslut om att renodla affärsområdets produktportfölj och att investera i nya produktgenerationer i syfte att öka skalbarheten i affären, något som borde kunna höja den potentiella lönsamheten ytterligare.

Företaget har dock fortfarande en hel del att bevisa och det räcker därför inte riktigt för att vi ska slå till med en spekulativ köprekommendation på aktien. Att prognostisera de kommande åren är riktigt svårt och osäkert men vi misstänker att p/e-talen ligger kring kanske 18 i år för att falla ner mot 10 nästa år. Kommande kvartal blir dock intressanta att följa och skulle bolaget fortsätta att överraska positivt, alternativt överraska rejält kan aktien bli betydligt hetare. Som vanligt är det intressant att följa nyheter kring nya order. Vi behåller vår neutrala approach tills vidare.

Image Systems analysgraf

Av
Jan Axelsson Analytiker