Installationsbolaget är en stabil förvärvsmaskin      
19.04.2021

Installationsbolaget är en stabil förvärvsmaskin      

I vår senaste uppdatering av installationsbolaget (Newsletter 1812) sänkte vi rekommendationen till Sälj.

Först publicerad i Stockpicker Newsletter 1863 (18 april 2021)               

BRAV | Large Cap | 131,3 kr | NEUTRAL

Trots att bolaget förtjänar att handlas med viss premie mot sektorn såg vi värderingen som lite väl hög. En felaktig ståndpunkt dessvärre då aktien har stigit med ca 20% sedan dess. Vi kryper till korset och slopar säljrådet.

Bravida har en stark historik med stabila marginaler och god intäktstillväxt. Efter finanskrisen 2008-2009 minskade bolagets lönsamhet med endast en (1) procentenhet samtidigt som den organiska försäljningen föll med cirka 8%.

Covid-19 påverkar verksamheten negativt i det korta perspektivet men bolaget har god kostnadskontroll som håller uppe lönsamheten. I Q4 2020 minskade omsättningen med 11% till 5 614 Mkr, vilket var något sämre än förhandstipsen. Den organiska tillväxten uppgick till -2% och förvärven bidrog med 4% tillväxt. Valutakursförändringar påverkade tillväxten negativt med 3%. Serviceverksamheten har fortsatt påverkas negativt av pandemin, främst då i Norge och i södra Sverige, eftersom både behovet minskat och Bravida i flera fall inte har haft tillträde till serviceobjekten på grund av vidtagna försiktighetsåtgärder.

Däremot är efterfrågan på tekniska installationer mer stabil. Restriktionerna i spåren av pandemin bedöms fortsatt haft en negativ påverkan på affärsvolymerna i Q1, särskilt i Norge och Danmark.

I Q4 ökade EBITA med 13% och uppgick till 478 Mkr (425) medan marginalen förbättrades till 8,5% (7,5 %). En anledning till att man har lyckats med det trots lägre försäljning är att man numera prioriterar en stabil lönsamhet och tackar därför nej till projekt som man bedömer inte vara lönsamma nog. Därför föredrar bolaget att teckna serviceavtal och installationsprojekt med stabila leverantörer. Orderingången minskade i kvartalet till 5 140 Mkr (5 546). Orderstocken vid utgången av Q4 uppgick till 13 791 Mkr (14 485).

Bravida har en lönsam tillväxtstrategi, genom förvärv av mindre och lägre värderade bolag. Synergieffekter brukar leda till att större värden realiseras. Förvärven görs ofta till EV/EBITDA kring 5 och efter synergier 3,5 ggr. Pandemin har medfört att Bravida sänkte förvärvstakten under en tid, trots detta genomfördes 16 förvärv under fjolåret. Förvärven har tillfört en årlig omsättning om cirka 788 Mkr. Och redan i år har förvärv gjorts som tillför mer än fjolårets affärer.

I samband med bokslutet flaggade VD Mattias Johansson att han räknar med engångskostnader på 25-40 Mkr under 2021 till följd av en ny affärsplan. År 2023 ska bolaget ha högre kundfokus, fortsatt lönsam tillväxt samtidigt som serviceverksamheten ska vara en större del av försäljningen. Det handlar inte om att installationsverksamheten ska minska utan om att serviceverksamheten ska växa snabbare. Fokus kommer att ligga på hållbara lösningar och hållbar verksamhet.

Med stöd av de senaste förvärven höjer vi våra vinstprognoser något för 2021-2022. För 2021 spår vi en vinst per aktie om 5,40 kr som därefter stiger till 5,90 kr per aktie nästa år. Det betyder att aktien handlas till P/e tal som motsvarar 24 respektive 22, vilket är ungefär vad multiplarna var när vi senast uppdaterade läget i september 2020. Trots det höjer vi nu rekommendationen till Neutral (Sälj). Anledningen är att bolaget har stått emot pandemin bättre än förväntat samtidigt som man fortsätter att genomföra förvärv, något som aktiemarknaden premierar i dagsläget.

Av
Fredrik Larsson Analytiker