Stäng
Prenumerera gratis på Sveriges ledande nyhetsbrev inom bank & finans
11.08.2019

Knowit – Köpläge på rekyl?

I mitten av april i år sänkte vi rekommendationen på Knowit till Avvakta/Behåll (Köp). Sänkningen berodde på en stark kursutveckling och förhöjda förväntningar inför Q1-rapporten. Sedan dess har aktien kommit ned från 210 kr till dagens runt 185 kr. Är det kanske dags att återigen bli mer positiv till vår tidigare favorit i IT-konsultsektorn?

KNOW | Mid Cap | 180,6

Q1 var förvisso starkt men i Q2 kom både omsättning och resultat in något svagare än väntat. Omsättningen ökade med drygt 6% till 845 Mkr (797,2) medan rörelseresultatet minskade till 63,8 Mkr (70,8). Det innebar att rörelsemarginalen försämrades till 7,6%, jämfört med 8,9% samma period förgående år. Det lägre rörelseresultatet kan förklaras av en svagare efterfrågan i Sverige (främst Stockholm) och fler helgdagar. Efterfrågan i företagets tre affärsområden är annars generellt sett mycket god inom alla verksamheter och geografiska marknader.

Knowit betecknar utvecklingen i Norge som stark. Offentlig sektor i Norge investerar tungt i fortsatt digitalisering. Knowit har viktiga avtal med ett flertal stora aktörer som Oslo Kommun, Norges Jernbanevesen och Statens Vegevesen.

Knowits största affärsområde - Solutions - ökade såväl omsättning som resultat och marginalen var i nivå med föregående halvår. Solutions hjälper företag och organisationer att utveckla sina verksamheter genom it- och systemlösningar som bygger på den senaste tekniken. I både Norge och Sverige har Solutions den enskilt största andelen av sina kunder inom offentlig sektor.

Koncernens breda erbjudande innebär att kunderna finns i många olika branscher. IT-konsultsektorn är till viss del ocyklisk och det finns en hel del bolag och myndigheter med eftersatt IT-infrastruktur som kommer att kräva investeringar de närmaste åren. Det innebär att IT-konsulterna inte bör påverkas i någon större utsträckning i samband med en svagare konjunktur.

Bolagets strategi för expansion och ökad tillväxt är främst att utveckla befintlig verksamhet, därefter att rekrytera och att etablera bolag samt slutligen genom selektiva förvärv. En god nettorekrytering och prishöjningar som överstiger löneinflationen kommer att driva Knowits vinst under 2019. Vid utgången av Q2 var 2 275 (2 113) personer anställda i koncernen. Vi tror dessutom att Knowit kan sänka den genomsnittliga åldersstrukturen, vilket i kombination med ökat fokus på att förbättra beläggningsgraden bör kunna höja rörelsemarginalen något under 2019. Detta beroende på att Knowit i allt högre grad rekryterar yngre personal utanför traditionella IT-områden till bolagets divisioner Experience och Insight.

För 2019 spår vi en vinst per aktie om 13,55 kr som därefter tros öka till 14,30 kr år 2020. Det innebär att Knowit handlas till knappt 13,5 respektive drygt 12,5x våra vinstprognoser. Vi anser att värderingen är attraktiv med tanke på att Knowit växer snabbare än de flesta konkurrenterna samt att lönsamheten är god. Efter de senaste månadernas rekyl höjer vi återigen rekommendationen till Köp med oförändrad riktkurs 215 kr.