Stäng
Missa inga kursdrivande nyheter och aktietips. Vart ska vi skicka infon?
Knowit – Uppköpskandidat?
14.09.2020

Knowit – Uppköpskandidat?

Riskkapitalbolaget Triton lade i slutet av augusti ett kontantbud om 3,9 Mdr kr på konsultbolaget HiQ.

Först publicerad i Stockpicker Newsletter 1809 (14 september 2020)

KNOW | Mid Cap | 213,5 kr | AVVAKTA

På budnivån värderas HiQ till en multipel motsvarande 15x EV/EBITDA vilket ledde till att temperaturen i sektorn höjdes ett par grader.

Annons

IT-konsulterna betraktas ofta som uppköpsobjekt och förra året försvann exempelvis Acando från Stockholmsbörsen efter att kanadensiska CGI köpt ut bolaget. Ett bolag som ofta pekas ut i uppköpssammanhang är Knowit som bl.a. har en liknande ägarstruktur som HiQ. Vidare har Knowit en mer attraktiv försäljningsmix med drygt 40% av försäljningen till offentlig sektor, vilket bör klara sig hyfsat även i sämre tider.

Knowit ökade omsättningen, förbättrade resultat samt marginalen, trots att samhället påverkades av omfattande åtgärder som följd av corona. Under första halvåret ökade omsättningen till 1793,8 Mkr (1718,3) medan EBITA-resultatet uppgick till 168,2 Mkr (165,7). Marginalen var stabil på 9,4% (9,6). Resultat och marginal påverkades dock positivt av de statliga stöd som bolaget tagit del av i Q2.

Verksamheten har snabbt ställt om till nya arbetssätt. En stor del av medarbetarna arbetar på distans. Distansarbete fungerar väl för tjänster inom systemutveckling som koncernens största affärsområde Solutions levererar. Kostnadssidan har påverkats positivt från minskat resande, färre fysiska möten och lägre sjukfrånvaro.

I både Norge och Sverige har affärsområdet Solutions den enskilt största andelen av sina kunder inom offentlig sektor. Precis som för många andra IT-konsultbolag varierar efterfrågan mellan olika kundbranscher. För industrin har efterfrågan sjunkit avsevärt, medan offentlig sektor och andra branscher som teleoperatörer och försäkringbolag har varit stabilt starka.

Affärsområdet Experience är en av Nordens ledande digitalbyråer med 600 specialister inom teknik och kommunikation. Omsättningen minskade under årets första sex månader till 429,8 Mkr (451,8) medan EBITA förbättrades till 52 Mkr (33,6). Affärsområdet Insights resultat har påverkats kraftigt av covid-19. De delar av verksamheten som vänder sig till industrin har flera kunder som har behövt pausa uppdragen eller skjuta på beslut till hösten. Den norska verksamheten också haft en långsammare tillväxt. Insights omsättning under första halvåret sjönk till 200,1 Mkr (231,3) och EBITA uppgick till 8,8 Mkr (31,1).

Sammanfattningsvis ser vi Knowit som väl positionerat för att klara den osäkra efterfrågesituationen. Bolaget är inne i en stabil lönsamhetstrend samt växer snabbare än de flesta konkurrenterna Affärsområdet Solutions visade på en stabil efterfrågan och stigande intäkter under första halvåret. En nettokassa på 200 Mkr ger därtill en buffert 2020 med potential för ökad utdelning under 2021.

På våra prognoser för 2020 och 2021 handlas Knowit till P/E 16 respektive 15. Värderingen är inte utmanande men har kommit upp en del sedan vår senaste analysuppdatering (Newsletter 1733). Då sänkte vi för övrigt rekommendationen till Avvakta/Behåll med riktkurs 200 kr. Med facit i hand skulle vi förstås ha upprepat tidigare köprekommendation eftersom aktien har stigit med ca 15% sedan dess. Dessvärre hade vi inte facit då och visste därför inte att Triton förberedde ett bud på branschkollegan HiQ som visar sig ha varit den främsta anledningen till värdestegringen sedan dess. På dagens kursnivåer anser vi att det redan finns en viss budpremie intecknad. Därför står vi fast vid tidigare rekommendationen medan riktkursen justeras upp till 220 kr.

Av
Fredrik Larsson Analytiker