Linc – Premievärdering utraderad
23.12.2023

Linc – Premievärdering utraderad

Det har varit ett synnerligen svårt börsår för nästan samtliga typer av aktieplaceringar, åtminstone om man favoriserar investeringar utanför Large Cap-listan som har utvecklats relativt bra.

Fram till jul bjuder Stockpicker på en daglig aktieanalys av ett svenskt börsbolag. Analysen har tidigare publicerats exklusivt till prenumeranter på aktietidningen Newsletter. Är du intresserad av att veta mer om Newsletter och få analyserna direkt när de publicerats kan du läsa mer här: https://www.stockpicker.se/produkter/stockpicker-newsletter.

Först publicerad i Stockpicker Newsletter 2091 (20 december 2023)

LINC | Mid Cap | 61,7 kr | KÖP

Frågan är dock om inte en sektor som bioteknik och läkemedel ändå har varit den allra tuffaste att investera i. Ser man till årets förlorarlista är den full av riskfyllda forsknings- och förhoppningsbolag som i många fall har tappat 75–95% av sina börsvärden.

Är man ändå intresserad av att placera i sektorn så är vår bedömning att ett riktigt bra alternativ är att köpa aktier i Linc på Mid-Cap-listan. Linc är ett investmentbolag inom nordisk Life Science-industri som investerar i såväl privata som publika bolag inom både forsknings- respektive verksamhetsdrivande bolag. Storägare är den erkänt duktige placeraren Bengt Julander som äger nästan två tredjedelar av bolaget (motsvarande cirka 2 miljarder kr) men även företagets vd Karl Tobieson och finanschef Thomas Bergh äger 2 miljoner- respektive 1 miljon aktier, motsvarande cirka 120 Mkr respektive 60 Mkr. Båda herrarna kommer i sin tur från börsnoterade Medcap men jobbar sedan 2020 hos Linc.

Företaget har innehav i 14 noterade börsbolag och lika många onoterade i portföljen, vilket sänker risken betydligt jämfört med alternativet att bara äga en eller bara ett par motsvarande aktier. Största innehav sett till värdet är just Life-Science-bolaget Medcap med medicinteknik och specialistläkemedel, där man äger 20% av kapitalet. Där sitter även Karl Tobieson som ordförande i styrelsen.

Annons

Andra större innehav är högintressanta Calliditas med fokus på njur- och leversjukdomar, men också Sedana Medical, ett medicintekniskt företag inom anestesi via inhalation och Stille med kirurgiska instrument och operationssängar. På senare tid har bolaget även köpt på sig cirka 4% av en annan av Stockpickers favoriter, C-rad med utveckling, tillverkning och försäljning av produkter och lösningar inom avancerad strålterapi. Sammantaget står dessa fem innehav för närmare 60% av substansvärdet i portföljen. De noterade företagen står i sin tur för drygt 70% av substansvärdet, medan onoterat står för cirka 8%. Resten består företrädesvis av en kassa på drygt 625 Mkr.

Det som gör aktien extra intressant just nu är att aktien på senare tid har handlats kring och stundtals under substansvärdet, det vill säga under marknadsvärdet på den noterade portföljen samt det uppskattade värdet på de onoterade innehaven samt likvida medel. Så har dock inte alltid varit fallet, långt ifrån.

Sedan Linc börsnoterades i maj 2021 har aktien nästan konsekvent värderats med en betydande substanspremie, det vill säga till en kurs betydligt högre än substansvärdet. Detta kan man nog tillskriva dels ett högt förtroende för bolaget och ledningen men kanske främst att bolaget ofta tidigt får chansen att investera i spännande projekt eller intressanta nyemissioner, där man som privatperson inte kan eller har mycket svårt att få tilldelning, annat än möjligen en liten post. Den typen av möjligheter torde också vara ovanligt stora i dessa tider då det är riktigt svårt att ta in pengar för högriskbolag inom Life science och läkemedel.

Historiskt har Linc mestadels handlats med en premie om minst 10–20% men inte sällan betydligt mer och stundtals uppåt 40–60%. Med dagens värdering kring en premie på knappt 5% ser vi därför aktien som köpvärd just nu med en potentiell riktkurs uppåt åtminstone 70 kr och kanske mer. Vi har därtill en positiv inställning till flertalet av de stora innehaven i bolagets portfölj, vilket vi menar bådar gott för utvecklingen av substansvärdet, där exempelvis Stille, Sedana och C-rad redan finns på vår Top Picks-lista. I Calliditas och Sedana finns därtill en mycket betydande uppsida om man lyckas med lanseringarna av respektive läkemedelskandidater. Aktien ser med andra ord intressant ut på både kort- men kanske framförallt lång sikt. Den försiktige avvaktar en rekyl på börsen.         

Substansvärde 19/12: 59 kr

Linc analysgraf

Innehavsredovisning: Jan Axelsson

Av
Jan Axelsson Analytiker