Stäng
Missa inga kursdrivande nyheter och aktietips. Vart ska vi skicka infon?
Luxbright - Revolutionerande teknik från Göteborg
15.12.2022

Luxbright - Revolutionerande teknik från Göteborg

Tyska Wilhelm Conrad Röntgen upptäckte röntgenstrålarna år 1895 och fick för denna bedrift ta emot det allra första Nobelpriset som delades ut år 1901. Hur brett användningsområdet för röntgenstrålning skulle komma att bli visste man givetvis inte på den tiden, men relativt snabbt insåg man ändå att upptäckten kunde nyttjas inom många områden.

Luxbright - Revolutionerande teknik från Göteborg

En aktör som aktivt arbetar för att bredda röntgenstrålningens användningsområde genom att ta fram innovativa produkter är First North-noterade Luxbright från Göteborg. Bolaget grundades år 2012 och fokuserar på utveckling, produktion samt försäljning av röntgenrör som har stor potential att revolutionera marknaden.luxbright 1

Luxbright erbjuder idag konventionella röntgenrör med mikrofokus. Fördelen med ett röntgenrör med mikrofokus är att man kan avbilda mindre detaljer, vilket efterfrågas av bolagets kunder idag, samt att Luxbrights rör går att använda i dagens befintliga röntgensystem.

Utöver röntgenrör med mikrofokus, utvecklar Göteborgsbolaget även ett kallkatodrör, med patenterad teknik, där marknadspotentialen får beskrivas som enorm. De röntgenrör som används idag ger nämligen ifrån sig hög värme, vilket innebär att röntgenmaskinerna är utrustade med kylanläggningar och som ett resultat blir utrustningen både stor och otymplig. Kallkatodröret, som Luxbright har under utveckling, ger dock ifrån sig väsentlig mindre värme och på sikt ska lösningen således kunna förändra hur röntgenmaskiner är uppbyggda. Luxbrights VD, Mats Alm, har tidigare uttryckt att hans vision är att man ska kunna ha utrustningen på exempelvis ett bord och få ut röntgenbilder ungefär som med en vanlig skrivare, eller till och med ha bärbar utrustning för att kunna ta röntgenbilder på plats i olika miljöer där mobilitet är viktigt.

Made in Sweden!

I samband med genomförandet av företrädesemissionen i början av 2022, beslutade Luxbright att flytta hem produktionen till Sverige. Genom företrädesemissionen tog man in kapital för att etablera en helt ny produktionsanläggning utanför Göteborg och för lite drygt en månad sedan hade man redan tillverkat det första röntgenröret i de nya lokalerna! Nu finns alltså allt från forskning och utveckling till produktion och kvalitetskontroll under ett och samma tak, vilket innebär både kortare ledtider och förbättrad kvalitet samt leveranssäkerhet.

Med produktion på hemmaplan kan Luxbright nu trycka ”Made In Sweden” på sina röntgenrör, vilket bara i sig kan ses som något av en kvalitetsstämpel. En stor del av röntgenrören har fram till idag tillverkats i Kina, vilket har gjort att ledtiderna ökat och produktionstakten minskat på grund av efterföljderna av Covid-19. Tack vare detta har Luxbright redan fått positiv respons från befintliga och potentiella partners och kunder eftersom ledtiderna förväntas att minska.

Intensivt år bäddar för framtiden

Efter ett omfattande arbete med att flytta hem produktionen från Kina, flyttade Luxbright in i de nya lokalerna i juni och fokus framöver ligger nu på att trimma in tillverkningsprocesserna för serieproduktion av mindre volymer. Målet är att successivt skala upp volymerna av röntgenrör med mikrofokus samt att ta fram en ny prototyp av kallkatodröret.

Marknaden för röntgenrör uppgår till omkring 30 miljarder kronor (cirka 1,5 miljoner röntgenrör) per år och får beskrivas som fragmenterad med många aktörer inom diverse specialistområden. Luxbright har riktat in sig på kunder inom några nyckelmarknader (bl.a. säkerhet och tillverkningsindustri) och det finns redan gott om potentiella kunder tack vare att branschen är etablerad. VD Mats Alm har tidigare framhållit att det inte krävs avtal med mer än cirka 10 kunder som tillverkar röntgengeneratorer för att Luxbright ska kunna skala upp verksamheten snabbt. Några stora distributörnätverk eller försäljningsresurser borde bolaget således inte vara i behov av.

Disclaimer

Detta material har sammanställts av Stockpicker i informationssyfte och ska inte ses som rådgivning. Denna analys är en betald av uppdragsgivaren. Stockpicker gör från tid till annan analyser och andra publikationer på uppdrag och mot ersättning från det analyserade bolaget. Innehållet har grundats på information från allmänt tillgängliga källor vilka bedömts som tillförlitliga. Sakinnehållets riktighet och fullständighet liksom lämnade prognoser och rekommendationen kan således inte garanteras. Stockpicker lämnar inte i förväg ut slutsatser och eller omdömen i materialet. Åsikter som lämnats i materialet är analytikerns åsikter vid tillfället för upprättandet av materialet och dessa kan ändras. Det lämnas ingen försäkran om att framtida händelser kommer vara i enlighet med åsikter framförda i materialet. Stockpicker frånsäger sig allt ansvar för direkt eller indirekt skada som kan grunda sig på detta material. Placeringar i finansiella instrument är förenade med ekonomisk risk. Att en placering historiskt haft en god värdeutveckling är ingen garanti för framtiden. Stockpicker frånsäger sig därmed allt ansvar för eventuell förlust eller skada av vad slag det må vara som grundar sig på användandet av materialet.

 

Av
Axel Stenman Analytiker
Relaterade ämnen