Malmbergs Elektriska - Sakta men säkert bättre
01.10.2021

Malmbergs Elektriska - Sakta men säkert bättre

Efter en mindre lyckad insats i fjolårets upplaga av vår Vinnarportfölj, då aktien tappade 11%, satte vi på nytt köp på elhandelsbolaget Malmbergs Elektriska i mitten av mars i år, efter att fjolårets Q4 antydde en vändning med både tillväxt och en rörelsemarginal överstigande 10%.

Först publicerad i Stockpicker Newsletter 1899 (29 september 2021)                                  

MEAB | Small Cap | 63,6 kr | KÖP

Detta kvartal följde man därefter upp med Q1 som även det påvisade viss tillväxt i både intäkter och resultat, även om kvartalet som helhet var något svagare än föregångaren. Någon glimrande utveckling för aktien har det inte blivit men aktien nådde ändå vår riktkurs på 76 kr någon dag innan Q2-rapporten presenterades och försvann då från Top Picks efter en kursuppgång på 24%.

Därefter har återigen en rekyl tagit vid, eller om man så vill vinsthemtagningar som har fått aktien att tappa cirka 15%. Bidragande till den sämre utvecklingen på senare tid förutom en svagare börs, bedömer vi att just Q2-rapporten var. Kvartalet som helhet påvisade visserligen ånyo en relativt god förbättring jämfört med fjolårskvartalet, men rapporten som helhet kändes ändå lite ”trött”, trots att bolaget beskriver återhämtningen på marknaderna som snabbare än väntat.

Annons

Nettoomsättningen steg i kvartalet med 6,8% till 136,3 Mkr (127,6) och förbättringen var störst i Sverige och Danmark där ökningen var 6,2% respektive 39%, medan Norge och Finland var mer stillastående. Malmbergs har under perioden tecknat ett nytt hyreskontrakt för öppnande av en Prio-butik i Borås och förvärvat även en lokal i danska Kolding.  

Även på resultatsidan var utvecklingen positiv och det dessutom på samtliga geografiska marknader. För hela koncernen blev rörelseresultatet positiva 5,6 Mkr (-2,5), motsvarande en rörelsemarginal på 4,1% (-2,0). Det man ska komma ihåg är att Q2 nästan alltid är säsongsmässigt svagt och inte har alltför stor påverkan på resultatet på helåret. Faktum är också att detta års Q2-resultat är det bästa sedan 2018 års Q2 och därmed bättre än både under 2020 och 2019.

Bidragande till att marginalen inte var bättre kan också delvis ha varit nuvarande kraftigt ökade transportkostnader. Förbättringen av resultatet berodde främst på den svenska marknaden som gick från en förlust på -3 Mkr till ett positivt resultat på 2,4 Mkr. Den svenska marknaden stod i kvartalet för närmare 84% av intäkterna.

Även om Q2-rapporten kanske var en liten besvikelse så var den knappast värd att sänka aktiekursen med 15% för. Bolaget räknar med en fortsatt återhämtning i Norge och Finland under resten av året samtidigt som den svenska och danska marknaden utvecklas stabilt. Bolaget har även en nettokassa på omkring 95 Mkr, motsvarande omkring 12 kr per aktie.

Vi gör inga större justeringar i prognoserna utan räknar med en starkare utveckling under hösten såväl omsättningsmässigt men kanske framför allt resultatmässigt. Normalt är ju exempelvis Q4 mycket starkare än övriga kvartal och har under vissa år visat på mycket starka marginaler.

Vi menar att marknaden har övertolkat ett något ljummet andra kvartal och att värderingen återigen är attraktiv efter vinsthemtagningarna på rapporten. P/e-talet är nu omkring 12 i år och bör falla mot 10 nästa år och justerat för kassan är EV/Ebit cirka 7–8 i år och neråt 6–7 nästa år, vilket är riktigt lågt.

Vi sätter på nytt en köprekommendation men behåller tills vidare riktkursen på 76 kr (76). Den stora nettokassan möjliggör en betydande höjning av utdelningen nästa vår. Målsättningen är att dela ut 30–50 % av resultatet efter skatt.

Av
Jan Axelsson Analytiker