Malmbergs - Nytt positivt kvartal
20.05.2020

Malmbergs - Nytt positivt kvartal

I årets ”Vinnarnummer” som traditionellt kommer en bit in i januari varje år var en av kandidaterna elhandelsbolaget Malmbergs Elektriska.

Först publicerad i Stockpicker Newsletter 1785 (17 maj 2020)

MEAB | Small Cap | 48 kr | AVVAKTA

Man kan nog säga att den typen av företag sällan förekommer i sammanhang som vinnarportföljer, då dessa normalt inte är tillräckligt spektakulära vare sig när det gäller hög risk eller kurspotential, men i just detta fall gjorde vi ett undantag.

Annons

En bidragande faktor till att så blev fallet var att det vid förra årsskiftet var svårt att hitta uppenbart köpvärda aktier då värderingarna i många fall redan var uppdrivna. En annan orsak var att aktien under flera års tid hade tappat kraftigt kursmässigt men såg nu ut att kunna stå inför en större turnaround. Företaget som är en ledande aktör i Norden när det gäller elprodukter med försäljning i Sverige, Norge, Finland och Danmark, hade då fått se aktiekursen rasa mer eller mindre oavbrutet sedan i april 2017. På tre år har aktien tappat cirka 65%.

Helt fel ute var vi heller inte. Både Q4-rapporten ifjol och Q1 i år har visat på förbättringar både avseende omsättning och resultat, om än inte av det mer spektakulära slaget. Dessvärre har även coronaviruset kommit emellan och då har det inte hjälpt att bolaget går i rätt riktning. Aktien har tappat ungefär 20% från publiceringen av ”Vinnarnumret”. Stundtals har också läget varit ännu värre. I slutet av mars var aktien som sämst nere kring 37 kr, eller cirka 40% från årsskiftet, att jämföra med dagens kurs kring närmare 50 kr.

Något större fel på utvecklingen har det dock som sagt inte varit och aktien steg också med drygt 6% på den senaste rapportdagen. Efter två raka kvartal av måttlig men ändå positiv tillväxt ökade omsättningen även i Q1 med 2,9% till 157,3 Mkr (152,8). Den positiva trend som bolaget kunde se under slutet av 2019 fortsatte därmed i början av 2020 trots en mild vinter som påverkade bolagets värmeprodukter negativt.

Dessvärre kom coronaviruset in som en riktig festförstörare i slutet av kvartalet och gjorde att orderingången återigen minskade de tre sista veckorna av kvartalet. Vad gäller leveranskapaciteten så har inte coronaviruset haft någon större påverkan på kvartalet eftersom lagerkapaciteten var god och kunde täcka upp för de förseningar som uppkom efter utbrottets start Kina och den påföljande nedstängningen. Resultatet förbättrades därmed för tredje kvartalet i rad. Rörelseresultatet förbättrades med 19% till 13,6 Mkr (11,5), motsvarande en rörelsemarginal på 8,6% (7,5). Vinsten per aktie steg till 1,23 kr (1,18).

Hur coronaviruset och den efterföljande konjunkturnedgången ska komma att påverka resten av året och kommande år för Malmbergs är i dagsläget nästan omöjligt att säga. Att Q2 kommer att bli svagt är ingen högoddsare och inte heller att efterföljande kvartal successivt återhämtar tappad mark. Malmbergs tillhör inte de mest drabbade företagen då man företrädesvis är en grossist av elhandelsprodukter. Visst stöd kan också komma om staten för att mota konjunkturnedgången genomför satsningar på bostadsbyggande och infrastruktur. Värderingen är knappast heller direkt utmanande, speciellt om man beaktar att balansräkningen är mycket stark. På våra osäkra prognoser är P/E-talet i år omkring 10 och faller nästa år ner mot 8.

Vi skulle förmodligen inte ta med Malmbergs i en potentiell vinnarportfölj i dagsläget och det återstår att se om aktien kan lyckas ta sig till positivt territorium innan året är slut. Helt omöjligt är det kanske inte men kräver en ganska betydande uppgång. Någon vinnaraktie i benämningen ”stark kursuppgång från köprekommendationen” blir det dock förmodligen inte. Eftersom ”vinnarportföljen” är konstruerad så att aktien finns med hela året så är det inget vi nu kan påverka. Däremot tar vi nu ut aktien från Top Picks. Riktkursen sänker vi till 60 kr (75).

Av
Jan Axelsson Analytiker