Malmbergs - Stabil inledning på 2021
07.05.2021

Malmbergs - Stabil inledning på 2021

Efter en misslyckad sejour i fjolårets upplaga av vår Vinnarportfölj (aktien tappade 11%), satte vi ånyo köp på elhandelsbolaget Malmbergs Elektriskas aktie i mitten av mars i år.

Först publicerad i Stockpicker Newsletter 1868 (5 maj 2021)

MEAB | Small Cap | 64,8 kr | KÖP

Starkt bidragande till beslutet var att fjolårets sista kvartal visade sig vara överraskande starkt och faktiskt bolagets bästa på tre år.

Efter negativ omsättningstillväxt i både Q2 och Q3 steg nämligen omsättningen i Q4 med 3,6% och även lönsamheten förbättrades jämfört med tidigare kvartal under fjolåret med en rörelsemarginal på 10,6%. Med stor chans att det starka kvartalet inte heller var en engångshändelse tyckte vi därmed också att aktien såg billig ut.

Annons

Så här ungefär sex veckor senare kan vi konstatera att rådet har visat sig bli tämligen lyckat. Inklusive utdelningen på 1,50 kr som delades ut i slutet av april uppgår avkastningen i dagsläget till 10–15% men aktien har också handlats till ännu högre nivåer och faktiskt stundtals även överträffat dåvarande riktkurs på 70 kr. Att inte aktien försvann från Top Picks berodde i sin tur på att vi ville syna årets Q1 för att se om det kan finnas mer att hämta i aktien, och med facit i hand efter att Q1 nu är rapporterat tror vi faktiskt att så är fallet. 

Kvartalet i fråga var nämligen stabilt om än inte direkt superöverraskande i någon riktning. Nettoomsättningen steg med högst måttliga 1% till 158,9 Mkr (157,3) men försäljningen steg då i både Sverige och Danmark. I Norge och Finland som har haft fler och mer omfattande nedstängningar på grund av pandemin minskade istället försäljningen något, men väntas när man nu öppnar upp successivt förbättras kommande kvartal, både avseende tillväxt och resultat.

Sammantaget ökade den svenska försäljningen med 2% och den danska med 21,4% medan den norska och finska försäljningen minskade med 12,8% respektive 8,2%. Den svenska försäljningen står för 82% av den totala försäljningen, vilket gör att den procentuella ändringen i övriga marknader blir av underordnad betydelse för koncernen som helhet.

Var tillväxten kanske inte mycket att hoppa jämfota över så var resultatutvecklingen roligare läsning, inte minst som jämförelsekvartalet i fjol var relativt starkt och i stort sett opåverkat av corona. Rörelseresultatet förbättrades med 12% till 15,3 Mkr (13,6), vilket motsvarade en rörelsemarginal på 9,6% (8,6), och var den bästa lönsamheten i ett första kvartal sedan 2018.

Enligt bolaget är den stärkta marginalen främst en följd av god kostnadskontroll, men också i viss mån av fördelaktigare valutakurser och prishöjningar. I motsatt riktning har ökade transportkostnader verkat. Balansräkningen är fortsatt mycket stark med likvida medel på 117 Mkr (89) och nästan inga räntebärande skulder. Sedan dess har 12 Mkr försvunnit i utdelning.

Även om Malmberg-aktien kanske inte kan ses som annat än en tråkig ”gubbaktie” där potentialen är relativt begränsad både på kort och lång sikt så tycker vi nog att den är fortsatt köpvärd. Tillväxten kommer successivt att öka när pandemin lägger sig och restriktionerna minskar. Bolaget har också växande teman som solceller och laddstationer, där utvecklingen är snabb.

Värderingen är också i allra högsta grad försiktig, inte minst om man beaktar att bolaget har en stor nettokassa. Vi tror på en vinst per aktie i år på åtminstone 5,50–6,00 kr som nästa år stiger mot 6,50–7,00 kr. Det innebär på vår prognos att P/e-talen på dagens kurs inte är högre än cirka 11–12 respektive 10. I genomsnitt har P/e-talet de senaste åtta åren snarare legat kring 16, vilket trots allt antyder ganska god potential om förbättringarna fortsätter.

Vi upprepar köprekommendationen men lyfter nu riktkursen till 76 kr (70).

Av
Jan Axelsson Analytiker