Millicom – Hur utdragen blir återhämtningen?
19.02.2021

Millicom – Hur utdragen blir återhämtningen?

Det är fortfarande en bra bit kvar tills telekomoperatörens aktie är tillbaka på samma nivå som före coronakrisen.

Först publicerad i Stockpicker Newsletter 1849 (17 februari 2021)

TIGO SDB | Large Cap | 314,6 kr | NEUTRAL

Jämfört med för ett år sedan står kursen cirka 30% lägre, vilket är ganska anmärkningsvärt med tanke på att det breda OMXSPI-indexet har stigit med runt 14%.

Förvisso är det förståeligt att emerging markets exponering inte stod högst upp på placerarnas önskelista när oron för pandemin började sprida sig. Under de senaste kvartalens gång har det dock blivit tydligt att Millicoms verksamhet trots allt är ganska motståndskraftig, samt att läget återhämtar sig gradvis.

Bokslutskommunikén visade nyligen att tjänsteintäkterna inom kärnverksamheten i Latinamerika minskade under perioden oktober – december 2020 enbart med 0,4% organiskt, jämfört med samma period året innan, till 1 394 Musd. Den organiska tillväxten av rörelseresultatet före av- och nedskrivningar (EBITDA) i regionen var till och med positiv (+1%) och uppgick till 634 Musd, vilket innebar att EBITDA-marginalen förbättrades med en procentenhet till 41,3%.

Annons

Trenderna som började synas efter sommaren har fortsatt mot slutet av året, framförallt den tydliga förbättringen inom mobila kontantkort (prepaid). Trots att några länder i Latinamerika blev tvungna att återinföra vissa restriktioner till följd av den andra smittvågen, upphörde de hårda nedstängningar på de flesta marknaderna så att nästan alla affärer och distributionskanaler var öppna under Q4. Vid slutet av året hade Millicom totalt 41,7 miljoner mobilkunder, en ökning om 4,7% jämfört med samma tidpunkt 2019 och 5,7% fler än vid slutet av september.

Även stabiliseringen inom kabelverksamheten håller i sig, och framförallt inom bredband beskrivs efterfrågan som hög. Antalet kunder som betalar för denna tjänst ökade med 12%, medan snittinkomsten per kund (ARPU) belastades av ofördelaktiga valutaförändringar.

I linje med sin tidigare prognos lyckades vd Mauricio Ramos leverera ett operativt kassaflöde (EBITDA minus capex) på 1,42 miljarder usd för helåret 2020, något högre än året innan. Att bevara kassaflödet står även högst upp på agendan för 2021 för att komma närmare målet att reducera nettoskulden mot nivån kring 2,0x EBITDA. I dagsläget ligger man på en nivå kring 3,2x, vilket nog är huvudanledningen till att man för andra året i rad inte kommer bjuda aktieägarna på en kontantutdelning.

Det man däremot överväger är att återuppta aktieåterköpsprogrammet under andra halvåret, men det återstår en hög grad av osäkerhet relaterad till pandemins utveckling, den redan höga arbetslösheten i regionen och de ansträngda finanserna hos många regeringar. Med stor sannolikt kommer man därför inte nå upp till sina operationella målnivåer i år. Dessa är en medelhög ensiffrig organisk tillväxt av tjänsteintäkterna, en medelhög- till hög ensiffrig organisk tillväxt i EBITDA och att öka det operativa kassaflödet med omkring 10% organiskt.

På lite längre sikt ser vi Millicom vara på rätt väg och några av restriktionerna under pandemin har faktiskt lyft fram betydelsen av bolagets investeringar i nätverksinfrastruktur och bredbandstjänster. Kortsiktigt har vi dock blivit lite mer skeptiska till bolagets aktie som en konsekvens av den utdragna makroekonomiska belastningen i Latinamerika. Till och med i Europa tar vägen tillbaka till ett normalläge längre tid än vad vi hade hoppats på och då har vaccineringen inte ens börjat på de marknader som Millicom är verksamma på.

I ljuset av ovanstående ser vi ökad risk för ytterligare några kvartal med sidledes utveckling i aktien och väljer därför att ta bort den från vår Top picks – lista. Fundamentalt håller vi däremot fast vid riktkursen på 420 kr, men det kan nog dröja ett tag innan aktien når dit.

Av
Sebastian Lang Analytiker