Stäng
Missa inga kursdrivande nyheter och aktietips. Vart ska vi skicka infon?
MTG stärker positionen men fokus sätts på 2022
05.10.2021

MTG stärker positionen men fokus sätts på 2022

Det har varit en utmanade period för de flesta gamingaktier sedan början av året. MTG är inget undantag. Efter en gradvis återhämtning under sommaren har kursen rasat till nya årslägsta under de senaste veckorna, till synes utan bolagsspecifika nyheter.

Först publicerad i Stockpicker Newsletter 1900 (3 oktober 2021)

MTG B | Large Cap | 107,3 kr | KÖP

Två personer som kan bolaget mycket väl och borde därmed ha bra insyn i de fundamentala trenderna, vd:n Maria Redin och styrelseordföranden Simon Duffy, passade istället på och att öka sina andelar i slutet av juli, strax efter publikationen av den senaste kvartalsrapporten.

Den visade att MTG att den organiska utvecklingen mellan april och juni uppgick till -3%, jämfört med samma period i fjol. Det var, emellertid, enbart relaterat till den mycket tuffa jämförelsebasen då många människor stannade hemma i spåren av pandemin, vilket gynnade hela gamingbranschen under 2020. När den effekten nu successivt avtar påverkas även omsättningen inom gaming-vertikalen, medan MTG:s esport-vertikal faktiskt gynnas av den gradvisa öppningen av samhället och möter enklare jämförelsetal framåt.

Rensat för valutaeffekter ökade koncernens nettoomsättning sammanlagt med 15% till 1 198 Mkr, tack vare förvärven av Hutch och Ninja Kiwi. Särskilt glädjande är att esports-vertikalen återvände till en positiv omsättningstillväxt och ökade intäkterna organiskt med 18% till 388 Mkr. Satsningen på digitala turneringar togs emot mycket väl av fansen och bolaget accelererade sina investeringar i bland annat nya esport-produkter för mobilt, digitaliseringen av traditionella sport till esportprodukter samt förberedelser för en geografisk expansion. Uppmuntrande är dessutom ledningens kommentarer att man fortfarande tror på en återgång till live-publik i slutet av detta år.

Nettooomsättningen inom gaming-vertikalen minskade organiskt med 14% och landade på 810 Mkr. Bortsett från ovannämnda jämförelseeffekter har de flesta viktiga titlarna ändå utvecklats väl och tex Hutch populära titel F1 Clash upplevde en starkare tillströmning av kunder samt intäktsökning till följd av starten för formel-1 säsongen. Även InnoGames viktigaste titlar och portfölj av klassiska spel levererade ett stabilt resultat.

Antalet dagliga aktiva användare (DAU) ökade med 69% och månatliga aktiva användare (MAU) till och med med 104%, då man har etablerat en betydligt bredare användarbas för intäktsgenerering genom förvärven av Hutch och Ninja Kiwi. Den genomsnittliga nettoomsättningen per daglig aktiv användare (ARPDAU) minskade dock organiskt med 10%, främst på grund av den höga aktiviteten förra året.

Värt att notera är att de tre ledande titlarna genererar numera 66% av gaming-intäkterna, en nedgång från 77% ett år tidigare, vilket är ett tydligt tecken på den förbättrade diversifieringen av spelportföljen. Samtidigt ökade andelen mobilförsäljning till 61%, från tidigare 49%. Pipelinen ska dessutom stärkas ytterligare genom nytillskottet PlaySimple, som nyligen förvärvades i en affär på nästan 3,1 miljarder kr. PlaySimple omsatte 706 Mkr i fjol, med en EBITDA-marginal om goda 22%. Spelstudion är ledande inom gratis ordspel och har ett flertal framgångsrika spel som har blivit särskilt populära bland kvinnor.

För MTG fortsätter därmed processen att bygga en storskalig gaming-aktör och vd Maria Redin verkar inte vara mätt ännu. Förvärven har skapat en organisation med en bredare kompetens inom allt från användarförvärv till live-ops, samt andra värdefulla operativa synergier. Dessutom har man en stark pipeline av nya spel inom de olika dotterbolagen, vilket bådar gott för fortsatt organisk tillväxt framöver.

Förhoppningen är att 2022 blir året där man kan återgå till en normal verksamhet. Positionen har stärkts inom båda vertikaler, inte minst inom eSport som nu lämnar två tuffa år bakom sig. Kortsiktigt kommer dock de starka jämförelsetalen som man upplevde under Q2 även synas i Q3. 2021 är därför kanske inte ett förlorat år, men i alla fall ett mellanår.

Som placerare gör man klokt i att titta på potentialen för 2022 istället. Där ser vi goda chanser till att bolaget kommer kunna omsätta drygt 7,1 miljarder kronor, vilket skulle motsvara en tillväxt om 30% jämfört med vår prognos för i år. Resultatet lär i detta scenario stiga betydligt mer än så, vilket innebär att dagens börsvärde justerat för nettoskulden motsvarar i skrivande stund lite mindre än 9x förväntade EBITDA-resultatet för 2022.

Vi håller fast vid vår riktkurs på 175 kr och ser betydande uppvärderingspotential. Triggern i närtid skulle kunna tänkas vara när förtroendet för återhämtning av eSport återvänder.

Innehavsredovisning: Jacek Bielecki

Av
Sebastian Lang Analytiker