Stäng
Missa inga kursdrivande nyheter och aktietips. Vart ska vi skicka infon?
Northern CapSek - Uppdatering efter Q2 2022
14.09.2022

Northern CapSek - Uppdatering efter Q2 2022

Northern CapSek är ett investeringsbolag som investerar i noterade- och onoterade techbolag. Bolaget är noterat på Nordic Growth Market, NGM Nordic SME.

Fortfarande svårt marknadsklimat
Det har milt sagt varit ett utmanande år 2022 för bolag som befinner sig i start-up- och uppskalningsfas. Det svåra marknadsklimatet fortsatte även under Q2 och inte minst Northern CapSek Ventures, som investerar i svenska techbolag i tidig fas, har fått uppleva detta då aktien har tappat över 50% i år. Värt att notera är ändå att aktien har återhämtat sig något sedan bottennoteringen i inledningen av juli.

Antal portföljbolag uppgår nu till 15
Trots den rådande marknadsoron, har CapSek haft ett intensivt år och under Q2 fullbordades förvärvet av Nordic Tech Funds portföljbolag. Genom förvärvet adderar CapSek sex nya techbolag till sin portfölj samt utökar sitt innehav i fyra befintliga positioner. Detta innebär att portföljsammansättningen ändrar och genom investmentbolaget från Göteborg får man nu exponering mot 15 intressanta techbolag, med skalbara affärsmodeller, som är verksamma inom allt från Medtech till Gaming. Av dessa är fyra innehav noterade, medan resterande 11 är onoterade.

Värderas lägre än substansvärdet
Substansvärdet (enligt CapSeks definition) uppgick per den 30 juni till 2,09 SEK per aktie, vilket kan sättas i relation till den nuvarande aktiekursen på 1,32 SEK. En del av de noterade innehaven har dock utvecklats svagt sedan periodslut den 30 juni. Efter ett svårt marknadsklimat med drastiska nedvärderingar av portföljbolagen, ser Stockpicker flera faktorer som talar för en god avkastningspotential de närmaste åren. Kommande finansieringsrundor kan gott ske till högre värderingar än dagens samtidigt som ett antal innehav befinner sig i skeden där värden kan synliggöras redan inom en snar framtid.

Läs hela analysen här

Ge din syn på Northern CapSek här

Disclaimer

Detta material har sammanställts av Stockpicker i informationssyfte och ska inte ses som rådgivning. Denna analys är en betald uppdragsanalys. Stockpicker gör från tid till annan analyser och andra publikationer på uppdrag och mot ersättning från det analyserade bolaget. Innehållet har grundats på information från allmänt tillgängliga källor vilka bedömts som tillförlitliga. Sakinnehållets riktighet och fullständighet liksom lämnade prognoser och rekommendationen kan således inte garanteras. Stockpicker lämnar inte i förväg ut slutsatser och eller omdömen i materialet. Åsikter som lämnats i materialet är analytikerns åsikter vid tillfället för upprättandet av materialet och dessa kan ändras. Det lämnas ingen försäkran om att framtida händelser kommer vara i enlighet med åsikter framförda i materialet. Stockpicker frånsäger sig allt ansvar för direkt eller indirekt skada som kan grunda sig på detta material. Placeringar i finansiella instrument är förenade med ekonomisk risk. Att en placering historiskt haft en god värdeutveckling är ingen garanti för framtiden. Stockpicker frånsäger sig därmed allt ansvar för eventuell förlust eller skada av vad slag det må vara som grundar sig på användandet av materialet.

Av
Axel Stenman Analytiker
Relaterade ämnen