Stäng
Så skapar du en extra inkomst från börsen. Till vilken mailadress ska vi skicka guiden?
Orexo jobbar på målmedvetet. Vi ser potential i aktien
20.05.2021

Orexo jobbar på målmedvetet. Vi ser potential i aktien

Det har varit en trög utveckling i aktiekursen för Orexo de senaste månaderna som nyligen noterade årslägsta på alldeles ovan 39 kr.

Först publicerad i Stockpicker Newsletter 1871 (19 maj 2021)

ORX | Mid Cap | 39,86 kr | KÖP

40-kronorsnivån har historiskt varit en betydelsefull teknisk signalnivå för Orexo-aktien, och frågan är om brottet av nämnda nivå är ett svaghetstecken som förebådar fortsatt kursfall?

Q1-rapporten i slutet av april blev det som utlöste ovan nämnda kursnedgång. Rapporten visade rejäla tapp i såväl omsättning, resultat och kassaflöde. Men frågan är om inte marknaden förhastade sig något i sin omedelbara kursreaktion. Exempelvis var en minskad försäljning av Zubsolv, Orexos sublinguala buprenorfin/naloxon läkemedel för behandling av opioidberoende, väntad relativt Q4 då den var 143,1 Mkr. Under Q1 föll nettoomsättningen till 132,3 Mkr (175,0), varav Zubsolv i USA stod för 126,8 Mkr (163,9), medan EBITDA föll till -23,9 Mkr (39,1). Nettoresultatet blev -31,5 Mkr (82,6). Zubsolv i USA visade ett lägre EBIT på 66,1 Mkr (75,9), vilket får anses som riktigt starkt med hänsyn till försäljningsminskningen samt ökade juridiska kostnader. Digitala behandlingar, DTx, stod för ett EBIT om -58,7 Mkr (-12,1) och en nettoomsättning om 0,2 Mkr (-). Kassaflödet från den löpande verksamheten kom in på -47,8 Mkr (48,1) och likvida medel uppgick till 725,5 Mkr (861,4).

Annons

En minskad Zubsolv-försäljning under Q1 var alltså väntad då försäljningen normalt minskar under Q1 relativt Q4 till följd av säsongsmönster. Samtidigt har bolaget tidigare dock annonserat att man efter Q1 förväntar sig en stabilisering och tillväxt av nettoförsäljningen när väl effekterna av pandemin klingar av. Detta blir en faktor som marknaden sannolikt kommer tillmäta särskilt stor betydelse framöver i väntan på tydliga tecken på genombrott för de digitala behandlingarna. Zubsolv utgör ett betydande värde i bolaget och är en mycket betydelsefull motvikt till den än så länge kostsamma digitala satsningen. Tendenser till trendmässigt ökande Zubsolvförsäljning framöver kommer därför högst sannolikt att applåderas av marknaden, liksom signaler om betydelsefulla genombrott inom DTx.

Vissa framgångar har också kommit till stånd inom DTx de senaste månaderna. I februari meddelades exempelvis att Orexo kommer att samarbeta med ApexB.io och Magellan Rx Management för att främja kunskap kring användningen av modia, Orexos digitala terapi för opioidberoende. Detta genom att etablera en ny behandlingsmodell baserad på data och kunskap från klinisk praxis. Samarbetet ska ge ytterligare data om behovet av ett lättillgängligt behandlingsalternativ för opioidberoende. Att behovet av behandlingsalternativ är stort är i sig välkänt och Centers for Disease Control and Prevention har efterlyst just utökade insatser för förebyggande av dödsfall orsakade av överdoser under pandemin. I USA har antalet dödsfall på grund av överdoser eskalerat kraftigt under densamma. En kombination av läkemedel och terapi, eller läkemedelsassisterad behandling, är just vad som rekommenderas för personer med opioidberoende, men endast 36% av vårdgivarna rapporterar att de har tillgång till tillräckligt antal psykologer och terapeuter.

Att bevisa det kliniska värdet av modia är direkt avgörande för att säkerställa att patienterna får den hjälp och återhämtning de behöver och likaledes för att få ett rejält kommersiellt genombrott för modia. Därför är samarbetet med ApexB.io och Magellan Rx Management särskilt betydelsefullt. Magellan Rx Management är en av USA:s största sk Pharmacy Benefit Managers, och de första försäkringsbolagen hade redan vid nyheten i februari gett sitt samtycke till att bidra med patienter till prövningen. Andra betalare bedöms tillkomma och en bredare lansering av modia i USA förväntas redan under andra halvåret i år. Positiva nyheter kring användningen av modia kan bli kraftigt kursdrivande för Orexo-aktien, då marknads- liksom lönsamhetspotentialen i förlängningen är mycket stor. Detsamma gäller förstås också bolagets andra digitala terapier, deprexis och vorvida, som riktar sig mot depression respektive alkoholmissbruk, som svar på ökad mental ohälsa under Covid-19 pandemin.

Orexo har även initierat ett pilotprogram med just vorvida och deprexis tillsammans med ett ledande amerikanskt teknikföretag, och två större vårdgivare uppges förbereda en integration av vorvida och deprexis i sina behandlingsprogram under Q2. Dessa vårdgivare använder sig av en liknande ersättningsmodell som den Orexo nyligen testade med vorvida i Pennsylvania. Testet i Pennsylvania ska nu också utökas till nya geografiska områden. Ökad medvetenhet och fler positiva referenser i USA som visar på värdet av terapierna, bedöms av Orexo som avgörande för att marknaden ska ta fart. Av det skälet fokuserar bolaget på att sätta upp just pilotprogram och studier tillsammans med välkända vårdgivare, arbetsgivare och betalare för att få deras bekräftelse och rekommendationer.

Från Q1 kan också rapporteras att Orexo under kvartalet beviljats ännu ett patent för Zubsolv. Det nya patentet som skyddar Zubsolv i USA och löper fram till september 2032, kommer bli det sjunde patentet som är listat i Orange Book för Zubsolv. Hur försäljningen av Zubsolv utvecklar sig framöver blir nu kraftigt avhängigt hur snabbt Orexo får ökad tillgång till sina kunder i takt med att pandemin förhoppningsvis klingar av. Med stärkt finansiering, ett lovande metodiskt arbete med att börja etablera de digitala terapierna på marknaden, utsikter om betydligt bättre försäljningsutveckling för Zubsolv när pandemin klingar samt det lovande akutläkemedlet vid opioidöverdos, OX124, på väg mot att påbörja den avslutande kliniska studien under senare delen av Q2, fortsätter vi att se en betydande potential i aktien. Vår spekulativa köprekommendation är intakt medan riktkursen finjusteras till 70 kr (72).

Av
Per Bernhult Analytiker