Stäng
Så skapar du en extra inkomst från börsen. Till vilken mailadress ska vi skicka guiden?
Orexo – Mitt i prick
18.05.2020

Orexo – Mitt i prick

Tidigt i mars, mitt i pandemibörsraset initierade vi en ny köprekommendation för Orexo (Newsletter 1769). Kursen låg då på 53,40 kr.

Först publicerad i Stockpicker Newsletter 1785 (17 maj 2020)

ORX | Mid Cap | 77,40 kr | AVVAKTA

En dryg vecka senare hade det tyska börsindexet DAX rasat med ytterligare ca 28,5% och det svenska OMXS30-indexet med ytterligare ca 22,6%. Tajmingen kunde därmed framstå som usel och börsindexen är trots återhämtningen som varit fortfarande kraftigt minus sedan dess. Men Orexo, som till en början också föll brant, har istället stigit mycket kraftigt med som mest 60,5% till den gångna veckans topp på 85,70 kr.

Annons

För knappt tre veckor sedan släppte bolaget sin Q1-rapport. Vi ska inte orda mycket om den här, mer än att rapporten visade på en stabil omsättning i kombination med dels ett kraftigt resultatlyft, dels ett stabilt, starkt kassaflöde. Dels steg rörelseresultatet kraftigt, dels lyfte resultatet såväl före som efter skatt ännu kraftigare tack vare valutakursvinster, främst till följd av en stark dollar relativt kronan. Likvida medel fortsatte att öka och uppgick vid utgången av kvartalet till drygt 861 Mkr. Även soliditeten stärktes, och passerade 50-procentsgränsen.

Den positiva rapporten till trots så är det sannolikt dock bolagets pipeline av läkemedel och digitala terapier som drivit på den starka kursutvecklingen den senaste tiden. Orexo har kommunicerat bedömningar om den framtida försäljningspotentialen i respektive projekt, vilka summa summarum visar på mycket stora potentiella värden om utvecklingen fortsätter i positiv riktning.

För de digitala terapierna vorvida och OXD01, avsedda för behandling av opioidmissbruk och beroende, ser Orexo en sammanlagd försäljningspotential som överstiger 400 Musd. För läkemedelsprojekten OX124 och OX125, båda i vilka bolaget utvecklar ett akutläkemedel för behandling av opioidöverdos som baseras på nya och unika teknologier, räknar Orexo med att nå en potential på sammanlagt 110-170 Musd. För OX338, bolagets kandidat för behandling av smärta utan användning av opioider, är bedömningen att försäljningspotentialen kan överstiga 100 Musd. Allt som allt således 610-670 Musd, motsvarande ca 6000-6600 Mkr, och bolaget påpekar att man gjort konservativa bedömningar. Siffrorna kan ställas i relation till omsättningen under Q1 på 175,0 Mkr (174,3) och för 2019 på 844,8 Mkr.

Under måndagen meddelades dessutom att Orexo förvärvat de exklusiva USA-rättigheterna till GAIA AG:s deprexis, en digital terapi för att hjälpa patienter hantera depressionssymtom. Faktum är att deprexis är en av de mest studerade digitala terapierna i världen och har också framgångsrikt lanserats i ett stort antal länder runt om i världen. Avtalet följer på de två tidigare avtalen med GAIA, där Orexo då förvärvat dels de exklusiva kommersiella USA-rättigheterna till vorvida, dels de exklusiva globala kommersiella rättigheterna till OXD01. Den årliga nettoomsättningspotentialen för deprexis beräknas överstiga motsvarande för vorvida (120-200 Musd) och OXD01 (150- 225 Musd).

En stark Q1-rapport, positiv utveckling i Orexos pipeline för läkemedel och digitala terapier samt bolagets bedömningar om försäljningspotentialen för dessa i kombination med att pipelinen nu utökats med ytterligare en digital terapi, gör att vi trots börsnedgången och det högst osäkra marknadsläget höjer vår riktkurs till 80 kr (70). Efter den snabba kursuppgången den senaste tiden stannar rekommendation ändå vid Avvakta/Behåll (Köp), men vi ser allt jämt en betydande potential på längre sikt.

Vi ser fortsatt satsningen på digitala terapier vid sidan om läkemedlen som en spännande ingrediens, helt rätt i tiden och med en kittlande potential på längre sikt i detta bolag, som bygger en allt mer betydande position inom motverkande av beroenden och dess följder, och påminner om avslutningsorden från marsanalysen:

”Den moderna människan söker som bekant allt fler möjligheter att klara sig på egen hand, gärna då digitala redskap, och vid socialt stigmatiserande beroendeproblem kan det vara särskilt svårt och känsligt att söka vård som innebär personliga möten. Orexo känns, dessvärre, som ett företag som ligger rätt i tiden.”

Av
Per Bernhult Analytiker