Stäng
Missa inga kursdrivande nyheter och aktietips. Vart ska vi skicka infon?
OX2 – Medvind med stormstyrka
19.04.2022

OX2 – Medvind med stormstyrka

I början av mars höjde vi rekommendationen för OX2 till Köp. Vid tillfället kostade aktien ca 53 kr.

Först publicerad i Stockpicker Newsletter 1947 (10 april 2022)

OX2 | Large Cap | 86,25 kr | NEUTRAL

Under den dryga månad som passerat sedan dess har aktien presterat ett ihållande rally och gång på gång formligen krossat den tidigare toppnoteringen på 62,60 kr. Det senaste rekordet sattes under torsdagen med 91,90 kr. Den kommande medvind vi beskrev i föregående analys anlände med andra ord blixtsnabbt med rena rama stormstyrkan. Vad är det som händer och hur ser vi på fortsättningen på dessa högre höjder?

OX2 utvecklar, bygger och säljer vind- och solkraftsparker, såväl land- som havsbaserade. Bolaget erbjuder även förvaltning av vind- och solkraftparker efter färdigställande. Under perioden 2014 - 2020 realiserade OX2 faktiskt mer landbaserad vindkraft i Europa än någon annan utvecklare. Bolagets utvecklingsportfölj består av både egenutvecklade och förvärvade projekt i olika faser. OX2 är även aktivt inom teknikutveckling kopplad till förnybara energislag, som vätgas och energilagring. Bolaget har verksamhet i Sverige, Norge, Finland, Litauen, Polen, Rumänien, Frankrike, Spanien, Italien och Grekland med huvudkontor i Stockholm. Under 2021 omsatte OX2 ca 5 Mdr kr och hade 277 anställda vid årsskiftet.

Nytt sedan sist är att OX2 har lämnat in ansökan om Natura 2000-tillstånd för en havsbaserad vindpark inom svensk ekonomisk zon mellan Gotland och Öland. Vindparken med namnet Aurora planeras ligga 20 km från Gotland och 30 km från Öland. Den planeras omfatta upp till 370 vindkraftverk med en maximal höjd om 370 meter. Elproduktionen från den planerade vindparken bedöms uppgå till ca 24 TWh per år. En milt uttryckt imponerande siffra som motsvarar en årlig elförbrukning för omkring 5 miljoner hushåll. Projektet motsvarar samtidigt minskade utsläpp av koldioxid med 14 miljoner ton per år. OX2:s ansökan avser tillstånd för att bedriva verksamheten ur ett Natura 2000-perspektiv och inkluderar en miljökonsekvensbeskrivning. Ansökan handläggs av Länsstyrelsen i Gotlands län.

Kort efter beskedet om Aurora-ansökan kom nyheten att OX2 har inlett arbetet kring vindkraftsprojektet Pleione. I projektet, som är i tidig fas planeras vindparken Pleione ligga cirka 30 km öster om Gotland och beräknas färdigställd bidra med 3 GW. I ett första steg har tillstånd sökts för undersökning av havsbotten. Undersökningen syftar till att beräkna och optimera vindpark och kablar med hänsyn till geologiska, biologiska och arkeologiska förutsättningar. Förutsatt att alla tillstånd senare erhålles kan vindparken stå färdig 2031 och beräknas då kunna förse motsvarande 3,9 miljoner hushåll med förnyelsebar energi.

Som grädde på moset kom i veckan som gick beskedet att Regeringen lägger fram ett vindkraftspaket för att snabba på utbyggnaden av billig och grön el i Sverige. Som en del i paketet vill Regeringen öka takten för just vindkraft som byggs långt ute till havs. Med vindkraftspaketet hoppas man ta viktiga steg mot en snabbare och enklare process för vindkraften, samtidigt som den omdiskuterade kommunala vetorätten behålls. I Regeringens proposition finns dock förslag som dels tidigarelägger, dels gör kommunernas vetorätt mer förutsägbar. Detta vore något som skulle underlätta arbetet för utvecklare och minska risken i utvecklingsprojekt.

Här går det undan i svängarna alltså och de faktorer som vi i föregående analys såg som särskilt gynnsamma för OX2 på lång sikt har redan med full kraft satt sin prägel på handeln i och värderingen av aktien. Det gör det något vanskligare att sia om kursutvecklingen i det korta och medellånga perspektivet i och med att en viss risk för ytterligare rekyl från senaste toppnoteringen sannolikt föreligger. Blickar vi dock längre framåt är det mycket tydligt att förutsättningarna för OX2 att växa mycket kraftigt under lång tid har stärkts betydligt. Aurora- och Pleione-projekten samt Regeringens vindkraftspaket förstärker detta samtidigt som bolaget i slutet av mars godkändes för upptagande till handel av bolagets aktier på Nasdaq Stockholms huvudlista i Large Cap-segmentet. Första handelsdagen gick av stapeln i veckan som gick.

Energipriskrisen i kombination med den nödvändiga klimatomställningen och följderna av kriget i Ukraina på energiflöden har tydliggjort att en rad länder har ett mycket stort behov av att inte endast investera för klimatet utan också för att göra sig betydligt mindre beroende av andra länders energiexport. Detta understryks också av de ökade behoven av elektricitet i takt med elektrifiering av transporter och ökad digitalisering samt växande datakommunikation. Sålunda sitter OX2 med sin etablerade starka position inom land- och havsbaserad vindkraft samt solkraft på ett flertal geografiska marknader i en bra sits att kunna växa kraftigt under lång tid.

Sedan föregående analys har OX2:s framtidsutsikter stärkts ytterligare samtidigt som aktiemarknaden har återhämtat sig och riskpremierna kommit ned en bit. Vi ser därmed utrymme att höja riktkursen till 85 kr (65). I det längre perspektivet ser vi fortsatt god potential, medan risker på aktiemarknaden i allmänhet och en i nuläget ganska framtung värdering av OX2 i det korta perspektivet kan hålla tillbaka aktien. Börsvärdet på närmare 23 Mdr kr förpliktigar och kan ställas i relation till företagets omsättning på ca 5 Mdr kr förra året. Att aktien numera handlas i Large Cap-segmentet på Nasdaq Stockholms huvudlista borgar dock för ett betydande intresse för densamma i det längre perspektivet.

Vi sänker tills vidare rekommendationen till Neutral efter en enastående kursutveckling den senaste dryga månaden, men bevakar aktien noga för att förhoppningsvis kunna identifiera ett nytt bra köpläge.

Av
Per Bernhult Analytiker