Stäng
Missa inga kursdrivande nyheter och aktietips. Vart ska vi skicka infon?
OX2 – Medvind på sikt
09.03.2022

OX2 – Medvind på sikt

Kort efter noteringen av OX2, närmare bestämt i början av juli, analyserade vi bolaget och aktien och kom fram till en neutral rekommendation.

Först publicerad i Stockpicker Newsletter 1937 (6 mars 2022)

OX2 | First North | 52,00 kr | KÖP

Aktiekursen låg då strax under 60 kr. Sedan dess har kursen mestadels legat lägre, och stundtals mycket lägre. I september dippade den en bra bit under femtiolappen, och i februari nådde den nästan hela vägen ned till 40 kr. Men sen har det vänt, och efter en stark återhämtning handlas aktien nu lite över femtiolappen. Därmed har den sedan noteringen klarat sig långt bättre än konkurrenten Eolus Vinds aktie, som störtdykt under samma period.

Vi börjar med att avhandla bokslutet för 2021 som släpptes i slutet av februari och markerade vändpunkten för aktiekursen. Bokslutet visade att nettoomsättningen under Q4 ökade till 2 430 Mkr (1 754). Rörelseresultatet stärktes samtidigt till 317 Mkr (116) medan resultatet före skatt steg till 306 Mkr (86). Nettoresultatet blev 236 Mkr (73), motsvarande 0,87 kr per aktie (0,29) såväl före som efter utspädning. Kassaflödet från den löpande verksamheten försämrades kraftigt till -363 Mkr (480). Före förändring av rörelsekapital förbättrades dock samma mått rejält till 288 Mkr (46).

För helåret 2021 minskade samtidigt nettoomsättningen något till 4 983 Mkr (5 201) med ett rörelseresultat som var så gott som oförändrat på 414 Mkr (416). Resultatet före skatt ökade något till 407 Mkr (383). Nettoresultatet blev 334 Mkr (298), motsvarande 1,28 kr per aktie (1,19) såväl före som efter utspädning. Kassaflödet från den löpande verksamheten försämrades till -132 Mkr (526). Före förändring av rörelsekapital förbättrades emellertid samma mått marginellt till 356 Mkr (350). Vid årsskiftet uppgick likvida medel till 2 374 Mkr (1 235). Omsättningstillgångarna var totalt 3 715 Mkr (1 929) medan kortfristiga skulder låg på 1 310 Mkr (1138). Långfristiga skulder var endast 78 Mkr (58). Nettokassan uppgick till 2 346 Mkr (1211) och soliditeten låg på 62,9% (39,0).

Annons

Under året summerade sålda projekt till 719 MW (329) medan projektförvärv uppgick till 3 446 MW (1781). Projektutvecklingsportföljen hade vid årsskiftet växt till 17 371 MW (12 661) medan förvaltningsavtal hade ökat till 2 986 MW (2281). Antalet anställda uppgick till 277 stycken (182).

I det korta perspektivet torde aktien lugna ned sig efter en tids snabb återhämtning. Läget på aktiemarknaden i allmänhet och i tidigare högt upptrissade sektorer i synnerhet, talar för att man inte bör ha för höga förväntningar på aktien på kort sikt. Blickar vi längre fram har energipriskrisen i kombination med den nödvändiga klimatomställningen och följderna av kriget i Ukraina på energiflöden tydliggjort att en rad länder har ett mycket stort behov av att inte endast investera för klimatet utan också för att göra sig betydligt mindre beroende av andra länders energiexport. Detta understryks också av de ökade behoven av elektricitet i takt med elektrifiering av transporter och ökad digitalisering samt växande datakommunikation.

Sålunda sitter OX2 med sin etablerade starka position inom land- och havsbaserad vindkraft samt solkraft på ett flertal geografiska marknader i en bra sits att kunna växa kraftigt under lång tid. Stockpicker bedömer att det är begynnande insikter om detta som ligger bakom aktiens fina återhämtning den senaste tiden när aktiemarknaden samtidigt hickat till rejält.

Betydande tillväxt är också något som OX2 självt siktar på redan de närmaste åren. Bolaget ser sig som väl positionerat att nå sina mål för 2023-2024 om en årlig försäljning av sol- och vindparker motsvarande en installerad effekt på cirka 1500 MW.

Även om aktien kan komma att ha det motigt en tid framöver beroende på omvärldsfaktorer, ser Stockpicker densamma som ett tilltalande ben i en diversifierad långsiktig portfölj. Med bokslutet för pandemiåret 2021 avklarat och nya drivkrafter i omvärlden för att på sikt sätta ny, högre fart på bolagets affärer väljer vi att lyfta rekommendationen till långsiktigt Köp. Riktkursen sätts till 65 kr.

Relativt sektorkollegan Eolus Vind ser vi en såväl lägre risk som lägre potential i OX2 utifrån nuvarande värderingar, varför det dessutom betydligt större OX2 sannolikt kan erbjuda en stabilare resa i ett eventuellt fortsatt skakigt börsklimat.

OX2 analysgraf

Av
Per Bernhult Analytiker