Stäng
Ladda ner guiden gratis
Paydrive - Välpositionerade för tillväxt
11.04.2022

Paydrive - Välpositionerade för tillväxt

Vi bedömer att Paydrive har goda möjligheter att visa kraftig omsättningstillväxt under de kommande åren.

Insurtechbolaget Paydrive erbjuder bilförsäkringar till konsumenter och företag, där kunden endast betalar för antal mil de kör och premieras för säker körning genom en rabatterad försäkringspremie.

Vid årsskiftet hade man samlat in realtidsdata från över 34 miljoner körda mil, som man kan dra nytta av vid riskbedömningar och prissättning av bilförsäkringar. Bolaget använder sig av en extern försäkringsgivare och majoriteten av intäkterna består av provisioner från förmedling av bilförsäkringar.

Paydrive har utvecklat en riskreducerande algoritm (QOTA), som kontinuerligt förädlas för att behandla fler riskreducerande telematikparametrar. Utöver att man använder sig av algoritmen för sina egna bilförsäkringslösningar, kommer bolaget under 2022 att börja exportera algoritmen enligt en SaaS-lösning till den europeiska marknaden.

Paydrive noterades den 15 december 2021 på NGM Nordic SME och tog in knappt 20 MSEK i samband med noteringen.

Välpositionerade för tillväxt

Med en välfylld kassa samt noteringsprocessen och betydande investeringar bakom sig, bedömer Stockpicker att Paydrive har möjlighet att hålla en hög tillväxttakt under de kommande fem åren.

Genom en DCF-analys ser vi ett motiverat värde per aktie på 15,5 kronor. För att Stockpickers basscenario ska förverkligas, krävs det att Paydrive lyckas hålla en hög omsättningstillväxt och att man uppnår lönsamhet inom några år.

Läs hela analysen här

Ge din syn på Paydrive här

DISCLAIMER: This report is intended for informational purposes only and may not be used or considered under any circumstances as an offer to sell or buy any securities or as advice to trade any securities. It is for general purposes only and does not take into account your individual needs, investment objectives and specific financial circumstances. Investment involves risk. The report is based on sources Stockpicker AB considers to be correct and reliable. However, Stockpicker AB does not guarantee the materialization, correctness, accuracy or completeness of the information, estimates, opinions or forecasts expressed or implied in the report.

Stockpicker AB is not responsible for correcting or updating any information contained in this report and will not compensate, any direct or consequential losses, caused by the information published in this report.

Stockpicker AB uses 12-month target prices. Target prices are based on different valuation methods depending on circumstances. Target prices may be altered due to new information available without notice.

Relaterade ämnen