Politiskt spel tynger Academedia
27.09.2021

Politiskt spel tynger Academedia

Academedia är norra Europas största utbildningsföretag med över 655 förskolor, grundskolor, gymnasieskolor och vuxenutbildningsenheter.

Först publicerad i Stockpicker Newsletter 1898 (26 september 2021) 

ACAD | Mid Cap | 58,3 kr | NEUTRAL

Varje år hjälper bolaget 180 000 barn, elever och vuxenstuderande att nå sina mål. Affärsidén bygger på att ha många lokala utbildningsenheter med skolledare och lärare som driver verksamheterna självständigt med ett stort personligt engagemang.

Marknaden för utbildningsverksamhet i Sverige, Norge och Tyskland förväntas växa i takt med att demografiska trender utvecklas positivt. Även inom vuxenutbildning finns positiva demografiska trender. Academedia har varit en drivande aktör i konsolideringen av den svenska utbildningsmarknaden de senaste 10 åren. Koncernens lönsamhet har dock inte alls hängt med tillväxttakten de senaste fem åren beroende på fokus på tillväxt. Det är dock just ”överlönsamheten” som åter har hamnat i fokus.

Annons

De noterade skolbolagen har nämligen haft en tung vecka på Stockholmsbörsen med rejäla kursfall. Turbulensen beror på Socialdemokraternas utspel om stopp för vinster i skolan. Därmed skärper partiet sin position och pratar om vinstförbud i stället för tidigare vinstreglering. Senast, i Ilmar Reepalus utredning, fanns det en möjlighet till vinst.

Socialdemokraternas förslag inför partikongressen i november skulle innebära en återgång till ett system som gällde för 40 år sedan. Det stora frågetecknet är Centerpartiet, som tidigare inte varit emot förbud. Men efter att januariuppgörelsen bröts så verkar Centerpartiet ha mjuknat något. Osäkerheten är stor på marknaden vad det gäller en eventuell regeringsförhandling mellan Socialdemokraterna och Centerpartiet och vad det kommer att resultera i under kommande mandatperiod.

Stockpicker har svårt att se att man lyckas få majoritet kring vinstförbud i Riksdagen. Möjligen kan man dock få igenom någon typ av reglering på skolmarknaden. Det är dock felaktigt att påstå att skolbolagen skulle visa någon form överlönsamhet eller att de för den delen delar ut enorma summar pengar till aktieägarna. Det handlar snarare om aktieutdelningar på 2,5-3,0%.

Vinstförbudet kan i grund och botten likställas med näringsförbud. Det finns få om ens någon som vill investera eller starta företag om man inte kan få avkastning på sin satsning. Ett sådant beslut skulle i praktiken innebära att ett stort antal friskolor måste läggas ned varvid hundtusentals elevers utbildning skulle äventyras. Ett högt spel med ungdomarnas utbildningar som insats.

Nu tror inte vi att Socialdemokraterna främst är ute efter förskolor utan i första hand grund- och gymnasieskolor. Icke desto mindre har vi svårt att se hur ett vinstförbud där skulle kunna utformas i praktiken. Flertalet av de privatägda skolorna har gott anseende och uppskattas av såväl elever, dess föräldrar som anställda. Kommunala skolor är förstås inte dimensionerade för att ha plats för alla nya elever. Och kommunerna som redan har det tufft har knappast förutsättningar att ta över dessa privata skolor och sänka lönerna.

Academedias verksamhet inom gymnasium omsatte i Q4 1 223 Mkr, grundskola 888 Mkr och förskola 1 068 Mkr. Det finns en stor potential i Tyskland vad det gäller förskolor då denna del inte alls är utbyggd som i Sverige. Vuxenutbildningen är Academedias minsta område med en omsättning på cirka 500 Mkr per kvartal.

Academedia är idag Sveriges största aktör inom vuxenutbildning och finns på cirka 150 platser. Aktien har det senaste året handlats till en rabatt mot tidigare värderingsnivåer vilket vi inte tyckt varit motiverat med tanke på koncernens breda verksamhet. Och värderingen har kommit ned ytterligare sedan vår senaste uppdatering (Newsletter 1841) som följd av Socialdemokraternas senaste utspel.

Trots en attraktiv värdering kring 12-13x vinsten är vi fortsatt neutrala till bolagets aktie. Vi tror att den kommer att hållas tillbaka av det politiska spelet inför nästa års val.

Av
Fredrik Larsson Analytiker