Scandi Standard – Kycklingen vill inte riktigt flyga
15.05.2021

Scandi Standard – Kycklingen vill inte riktigt flyga

Kycklingbolagets aktie fortsätter släpa efter den allmänna positiva börstrenden.

Först publicerad i Stockpicker Newsletter 1870 (12 maj 2021)

SCST | Mid Cap | 63,8 kr | KÖP

Sedan vår senaste analys i mitten av februari (Newsletter 1849) har man som aktieägare fått ynka 1% i avkastning. Här ingår dessutom 1,25 kr i utdelning som betalades den 10:e maj. Resterande belopp om 1,25 kr per aktie förväntas godkännas av en extra bolagsstämma under andra halvåret.

Annons

De negativa effekterna från både Covid-19-pandemin och fågelinfluensan i Danmark, Sverige och Irland hänger som en våt filt över aktien, samtidigt som verksamheten faktiskt presterar ganska så bra givet omständigheterna. Nettoomsättningen under Q1 ökade nämligen med 3% i konstant valuta, jämfört med samma period i fjol, till 2 469 Mkr, medan det justerade rörelseresultatet (EBIT) förbättrades med 17% till 88 Mkr.

Största sänket resultatmässigt är fortfarande Danmark där Ready-to-cook verksamheten som rapporterade ett negativt justerat rörelseresultat om 50 Mkr under kvartalet, till följd av ökade kostnader för fåglar och utförsäljning till låga exportpriser på grund av fågelinfluensan. Totalt levererade segmentet Ready-to-cook emellertid en tillväxt i omsättning och justerat EBIT på 2% respektive 3%. Det tydliggör att problemet är specifikt till just Danmark och vd Leif Bergvall Hansen betonade i samband med kvartalsrapporten att han jobbar intensivt med att hitta en långsiktig lösning.

Bolagets andra segment, Ready-to-eat, belastas föga förvånande fortfarande av pandemin och nettoomsättningen minskade med 7%. Restaurang och Storhushåll står för majoriteten av segmentets försäljning och Danmark är med drygt 60% den största geografiska marknad inom Ready-to-eat. Just där var restriktionerna i början av året ganska hårda, vilket givetvis syns i siffrorna. Trots den negativa volymeffekten lyckades man lyfta lönsamheten med 3,1 procentenheter till 5,9%, tack vare en positiv mixeffekt med lägre andel export och en lägre kostnadsbas.

Ett kortsiktigt hot är att råvarupriserna för foder har stigit till historiskt höga nivåer, men ledningen är optimistisk att man kommer kunna föra över denna kostnadsinflation till slutkonsumenten, om än med viss tidsförskjutning på grund av ledtider. På medel- till lång sikt är bilden emellertid fortfarande ljus. Inte minst med tanke på den ökande miljömedvetenheten i samhället ligger kycklingkött rätt i tiden.

Sett på hela värdekedjan har kyckling ett mer än tio gånger lägre klimatavtryck än nötkött och 2,5x lägre än fläskkött. Till och med i jämförelse med växtbaserad protein står sig kycklingen väl, då båda har ett ungefär likvärdigt klimatavtryck. Lägg därtill de positiva hälsoeffekter och det är inte alltför svårt att se ett scenario framför sig där bolaget kan växa organiskt med omkring 8% per år, som man har gjort åren före pandemin. Även om ovanstående sannolikt inte är realistiskt för i år, så bör i alla fall runt hälften vara möjligt.

På våra estimat handlas aktien för tillfället till P/e 13, vilket vi tycker är för lågt. Goda tillväxtutsikter och en fin direktavkastning gör aktien till en given köpkandidat och vi upprepar vår riktkurs på 80 kr.

Av
Sebastian Lang Analytiker