ScandiDos – Talande tystnad
10.06.2020

ScandiDos – Talande tystnad

I mitten av mars uppdaterade vi vår syn på ScandiDos. Detta efter en Q3-rapport för det brutna räkenskapsåret 1 maj 2019 – 30 april, som dagarna innan visade på fortsatta försäljnings- och resultatlyft.

Först publicerad i Stockpicker Newsletter 1790 (7 juni 2020)

SDOS | First North | 2,54kr | AVVAKTA

Aktien utvecklades också starkt när börserna väl bottnat. På knappt tre veckor steg aktien från 2,26 kr vid analysen till som bäst 3,20 kr, en uppgång med närmare 42% och inte långt ifrån vår riktkurs på 3,60 kr. Därefter har dock kursen fallit tillbaka en bit och pendlar nu kring 2,60 kr. Allt medan börserna rusat vidare.

Sedan den fortsatt uppmuntrande senaste kvartalsrapporten har det varit tämligen tyst från ScandiDos. Sånär som på två pressmeddelanden. Det ena handlade om att bolaget nu lyckats sälja till land nummer 50 i och med en försäljning till Nya Zeeland. En försäljning med tillhörande installation och utbildning, som genomfördes helt utan fysiska möten till följd av pandemin. Positivt under omständigheterna förstås att en försäljning kunde genomföras trots begränsningarna, men samtidigt har det nu ekat mer eller mindre tomt på orderfronten ganska länge. Detta är något oroande, och här finns troligen en delförklaring till bolagets andra pressmeddelande sedan marsanalysen, nämligen ett där ScandiDos i slutet av samma månad meddelade att bolaget påbörjar rekrytering av en ny VD.

Annons

Skälet till det kommande VD-bytet uppges vara tillväxt, närmare bestämt för att fortsätta ScandiDos långsiktiga tillväxtresa. Den nya VD:n ska som fokusområden ha internationell försäljning och marknadsexpansion, bl a genom strategiska samarbeten för att bredda ScandiDos försäljningskanaler. Nuvarande VD tillika en av bolagets grundare, Görgen Nilsson, kommer vara kvar i bolaget som Chief Technology Officer, CTO.

Görgen Nilsson har samtidigt med VD-rollen också varit djupt engagerad i bolagets forskning och utveckling, och i detta arbete lett produktutvecklingen under de senaste åren då bolaget ej haft en dedikerad FoU-chef. Genom omorganisationen ska Görgen att ha möjlighet att fokusera heltid på teknologi och produktutveckling, där flera viktiga produkter är under utveckling. För att kunna fortsätta expansionen uppger ScandiDos att det är nödvändigt att ta ytterligare steg internationellt, samtidigt som det fortsatt behövs ett fokus behövs på de produkter som är under utveckling och på bolagets långsiktiga produktpipeline. Det ska emellertid alltså bli mer fokus än tidigare på arbetet med att marknadsföra en bredare produktportfölj samt att söka strategiska samarbeten med andra aktörer.

Stockpicker ser positivt på att ScandiDos nu söker en dedikerad VD. Likadant är öppenheten för att söka strategiska samarbeten positiv. I den negativa vågskålen ligger att det varit relativt tyst på orderfronten ett bra tag, samt att pandemin i sig på kort till medellång sikt riskerar att leda till att ScandiDos produktkategori blir mindre prioriterad i spåren av skyhöga pandemirelaterade kostnader för världens länder.

Summa summarum ser vi en risk att den goda utvecklingen under räkenskapsårets tre första kvartal kan komma att tappa momentum tills ordningen är återställd och en ny VD kommit på plats och blivit varm i kläderna. Den förhöjda risknivån på kort till medellång sikt som vi såg i föregående analys ser således ut att förverkligas med en trögare försäljningsutveckling. Långsiktigt ser vi dock fortsatt positivt på möjligheterna.

Dämpade utsikter gör att rekommendationen sänks till Avvakta (Köp). De kraftiga börsuppgångarna och den ökade riskaptiten sedan marsanalysen, gör samtidigt att riktkursen justeras ned relativt begränsat till 3,25 kr (3,60).

Av
Per Bernhult Analytiker