Stäng
Så skapar du en extra inkomst från börsen. Till vilken mailadress ska vi skicka guiden?
Sensys Gatso – Ambitiösa mål
09.03.2020

Sensys Gatso – Ambitiösa mål

Det är snart tre år sedan som vi tittade närmare på Sensys Gatso som tillhandahåller olika trafiksäkerhetssystem och diverse andra operatörstjänster.

Från Stockpicker Newsletter 1769

SENS | Small Cap | 1,38 kr | Köp

Trots intressanta produkter har bolaget länge haft svårt att lyckas uppvisa lönsamhet. Fram tills nu. För när bokslutet levererades för ett par veckor sedan andades rapporten osedvanlig optimism. Det gjorde även styrelsen som passade på att kommunicera offensiva finansiella mål samtidigt. Kan det här bli en klassisk turn-around saga till slut?

Annons

Nog för att det ser klart bättre ut idag än vad det gjort på oerhört länge (någonsin?). Under de senaste åren har bolaget försökt att transformera verksamheten från engångsförsäljning av produkter till att bli en tjänsteleverantör där allt från övervakning till administration ingår. I fjolårets Q4 redovisade bolaget en omsättningsökning på ca 27% till 158,0 Mkr (tjänsteintäkterna stod för 50 Mkr) samtidigt som man nära på dubblade rörelseresultatet (EBIT) till 13,9 Mkr (7,3). Högre upp i resultaträkningen, på EBITDA-nivån, var siffran 27 Mkr (16,7 Mkr). Den stora skillnaden i resultat beror på avskrivningar av immateriella tillgångar i spåren från det 2015 förvärvade Gatso Beheer BV.

Det kanske allra mest positiva i Q4 var dock den finfina orderingången om 241,2 Mkr (143,9) varav 167 Mkr från Australien där man bara nyligen hade fått typgodkännande för sin fordonsmonterade lösning. Framgångarna ser ut att ha fortsatt även på den här sidan om årsskiftet. Efter kvartalets utgång har man nämligen fått ytterligare order till ett värde av 220 Mkr från Costa Rica och från USA som tack vare verksamhet i 11 stater utgör Sensys Gatsos största enskilda marknad.

Blickar man framåt siktar Sensys Gatso på att 2025 uppnå en försäljning på mer än 1 miljard kronor varav minst 600 Mkr i återkommande tjänsteintäkter (TRaaS - trafikövervakning som en tjänst) och en EBITDA-marginal på mer än 15%. Det är ambitiösa men inte på något sätt direkt orealistiska mål om vi ställer dem mot att man under fjolåret omsatte 406,3 Mkr med ett EBITDA-marginal på 7% (17% i Q4). Mer än dubbelt så hög volym (där dessutom merparten härstammar från löpande serviceintäkter där lönsamheten är högre) torde kanske rent av innebära att lönsamhetsmålet framstår som konservativt. Om man sedan lyckas nå tillväxtmålet eller ej återstår förstås att se. Skall prognosen infrias måste efterfrågan öka påtagligt. Utslaget per år innebär nämligen målsättningen en årlig tillväxttakt (CAGR) på ca 16-17%. Det är mer än dubbelt så högt som man presterade ifjol (6,8%).

Det finns förstås en hel del faktorer som talar för ökad efterfrågan på trafiksäkerhetssystem framöver. Uppkomsten av större och smartare städer är naturligtvis en trend som gynnar bolagets marknadsnisch där det dock givetvis inte saknas konkurrens. I Costa Rica har konkurrenterna nyligen omprövat en stor tilldelningsorder till ett värde överstigande 190 Mkr. En sak som är värd att påpeka är att det varje dag (!) dör ca 3700 personer globalt i trafikolyckor. Det är alltså fler än vad som omkommit i spåren av coronaviruset hittills.

Tittar vi på värderingen idag motsvarar den ca 1,2 miljarder. Det är förstås i högsta laget för ett bolag som under fjolåret uppvisade ett negativt rörelseresultat (-24 Mkr) som vi tror kan bli svagt positivt i år (7-10 Mkr) om man lyckas växa med 15-20% som vi antar att man gör. Kalkylen ovan bygger dels på den starka orderingången under senare delen av fjolåret, dels ledningens optimistiska uttalanden. Utfallet kan i själva verket bli ännu bättre givet att man får tilldelning av ordern i Costa Rica där både installation och leverans är planerade till Q3 i år (och fler order kan förstås tillkomma). Högre försäljning borde därtill snabbt generera bättre lönsamhet och vi är inte främmande för att man redan i år kan närma sig sitt EBITDA-mål om 15% och kanske rent av passera det 2021.

Snabbväxande och lönsamma bolag värderas i regel högt och riktigt högt när stora delar av intäktsbasen är av återkommande karaktär vilket det sakta men säkert börjar bli i Sensys fall. Mot det ställs den något tveksamma historiken där det länge har funnits höga förväntningar som dock inte riktigt lyckats infrias. Det är egentligen först nu som bolaget börjar leverera i den takt som man hade kunnat hoppas. Med det sagt dröjer det ändå ett tag innan vinsterna på den nedersta raden blir av sådan dignitet att P/E-multipeln ter sig vara lockande. På vår ganska grova prognos (15-20% tillväxt samt 12-14% EBITDA-marginal i år) blir vinsten per aktie marginell under 2020 för att året efter öka till ca 0,025 kr.

Trots allt ovan nämnt kan Sensys Gatso ändra framstå som ett intressant alternativ för den mer spekulative. Skulle man lyckas hamna någorlunda nära sina mål för 2025 lär aktien med största sannolikhet mer än dubblas i värde (vi antar här en värdering om ca 2,5 miljarder kr eller 2,90 per aktie). Och eftersom det mesta tyder på att kapitalanskaffningarnas tid är förbi (nettoskulden var knappt 80 Mkr vid utgången av fjolåret av tillväxten framgent förväntas bli främst organisk) torde avkastningen kunna bli ca 15% per år. Det är tillräckligt för att åsätta aktien en spekulativ rekommendation även om vi inte är sena att påpeka att risken får trots allt betraktas som ganska hög med tanke på ganska stor osäkerhet i prognoserna ovan.

Av
Jacek Bielecki Analytiker