Stäng
Så skapar du en extra inkomst från börsen. Till vilken mailadress ska vi skicka guiden?
Sensys Gatso – Rekordorderfest
17.09.2020

Sensys Gatso – Rekordorderfest

Trafiksäkerhetsföretaget Sensys Gatso Group har i en eller annan form funnits på Stockholmsbörsen i ett tjugotal år.

Först publicerad i Stockpicker Newsletter 1810 (16 september 2020)

SENS | Small Cap | 1,564 kr | KÖP

Utvecklingen under denna tid har utan tvekan varit svajig där bolaget har blandat både högt och lågt med mestadels förluster men även enstaka perioder med både hög lönsamhet och kraftig tillväxt.

Annons

På grund av bolagets svajiga historik har vi allt som oftast ställt oss kallsinniga till Sensys Gatso men när det senast begav sig i mars (Newsletter 1769) valde vi faktiskt att åsätta aktien en spekulativ köprekommendation. Detta som en följd av starkt orderinflöde i slutet av 2019 samt början av 2020 vilket fick oss att tro att de stora kapitalanskaffningarnas tid var förbi. Det senare skulle dock visa sig vara sanning med viss modifikation. Nyligen passade nämligen bolaget på att sälla sig till skaran av bolag som smider järnet medan det är varmt och valde genomföra en riktad emission som inbringade 75 Mkr. Kursen i emissionen sattes till 1,40 kr vilket var ungefär 10% rabatt mot gällande aktiekurs och strax över kursnivån som gällde i samband med vår föregående analys (1,38 kr).

Tittar vi på utvecklingen sedan vår spekulativa köprekommendation gavs är den väl inte något att yvas över men så kom ju också en pandemi och allt vad det innebär emellan. Antalet och framför allt storleken på order som bolaget fortsätter att ta stärker dock vår tro att man kan stå inför en betydligt bättre period. Bara i Q2 fördubblades orderingången till 282,6 Mkr (141,5), till stor del beroende på en stororder på 192 Mkr under kvartalet från Costa Rica. Utöver detta erhölls order på från Trafikverket samt TRaaS-kontrakt med staden Parma, Ohio, USA och fyra års förlängning av ett TRaaS-kontrakt för restidsmätning i Nederländerna. Orderingången på rullande 12 månader uppgick vid kvartalets utgång till 665 Mkr, vilket är rekord i bolagets historia.

Framgångarna är dock inte slut där. I Q3 har hittills ytterligare kontrakt på närmare 300 Mkr meddelats där ett kontrakt i Saudiarabien står ut med ett värde på 275 Mkr – bolagets största kontrakt någonsin. Totalt sett innebär alla order att bolaget har säkerställt en betydande tillväxt in i 2021.  Hösten ser därmed riktigt spännande ut och bolaget kommer att kunna visa betydande tillväxt och troligen också betydligt bättre lönsamhet än på mycket länge. 

För den som inte är bekant med vad Sensys Gatso Group gör så är bolaget mest känt för sina hastighetskameror men också med försäljning av hela trafiksäkerhetssystem och operatörstjänster. Att vi redan i mars har valt att titta närmare på bolaget beror på att verksamheten inte påverkas i speciellt hög grad av Covid-19 pandemin. Flertalet medarbetare arbetar redan sedan tidigare på distans tack vare system och verktyg som gör att jobbet kan göras på stora avstånd.  

I årets Q2 minskade ändå omsättningen något till 93,5 Mkr (96,6), där Systemförsäljning bidrog med 63,8 Mkr (79,3) och Operatörstjänster med 30,8 Mkr (25,0). Trafikövervakning som tjänst (TRaaS-intäkter) och som innebär återkommande intäkter ökade till 58 % (50) som andel av den totala nettoomsättningen i kvartalet och steg med 12% det första halvåret.

Resultatet förbättrades i kvartalet delvis som en effekt av omställningsstöd från de nederländska och amerikanska myndigheterna. Rörelseresultatet före av och nedskrivningar (EBITDA) blev i kvartalet 12,3 Mkr (4,4) men påverkades då positivt med 3,5 Mkr från sådana stöd. Inklusive dessa blev EBITDA-marginalen 13,1% (3,3), och rörelseresultatet -0,9 Mkr (-8,2).

Men allra mest intressant i kvartalet var som redan nämnts orderingången som faktiskt har varit fantastiskt bra ända sedan slutet av föregående år. Med den stora mängden order har risken för negativa överraskningar det närmaste halvåret mer eller mindre försvunnit och bolaget kommer i kommande kvartal att kunna visa upp både kraftigt ökad tillväxt och sannolikt också betydligt bättre lönsamhet som följer med in i 2021, vilket bör kunna öka intresset för aktien. Ytterligare presenterade order skulle också bekräfta den redan positiva bilden.

Att sådana mycket väl kan komma tycks inte omöjligt då bolaget trots relativt stark balansräkning beslutat sig att genomföra en riktad nyemission om 50 Mkr (som till följd av starkt intresse utökades till 75 Mkr) vilket medförde en utspädning på 5,9% av antalet aktier och röster i bolaget, eller närmare 54 miljoner aktier. Trots att vi tidigare antagit att man inte skulle behöva ta in nytt kapital väljer vi att tolka den riktade emissionen som en offensiv åtgärd för att kunna gå in i nya marknader eller ta sig an fler riktigt stora kontrakt.

Att sätta en riktkurs är inte det lättaste men med ett p/e-tal kring 18–20 på nästa års av oss prognostiserade vinst per aktie får vi ett motiverat värde kring 1,9–2,2 kr, vilket är cirka 30% högre än dagskursen. På dagens kurs är P/E-talet nästa år omkring 14. Sammantaget räcker det som sagt för att vi ska kvarstå vid vår positiva syn. Den fortsatt mycket starka orderingången gör att aktien den här gången också hamnar bland våra Top Picks. Observera dock att bolagets historik gör att risken trots allt måste betecknas som hög i aktien.

Av
Jan Axelsson Analytiker