Stäng
Så skapar du en extra inkomst från börsen. Till vilken mailadress ska vi skicka guiden?
Skanska - Stora infrastrukturprojekt väntas
17.12.2020

Skanska - Stora infrastrukturprojekt väntas

Skanska är inte ett bolag vi uppdaterar speciellt ofta. Senast gjorde vi det i våras och innan dess i juni 2018.

Först publicerad i Stockpicker Newsletter 1835 (16 december 2020)

SKA B | Large Cap | 207,8 kr | AVVAKTA

Den senaste 12-månadersperioden är aktien i princip oförändrad. Drar vi ut trenden ytterligare två år ser det ut som om kursen har klättrat ca 20% (exklusive utdelningar). Det är klart sämre än Stockholmsbörsen. Senast det begav sig upprepade vi rekommendationen Avvakta/Behåll. Finns det något idag som talar för en ändrad syn på aktien?

Annons

Skanska är ett byggbolag med verksamhet inom fyra divisioner: Byggverksamhet, Bostadsutveckling, Kommersiell utveckling och Infrastrukturutveckling. Bolaget är främst verksamt i USA och Norden. Byggkoncernen är väldiversifierat vad gäller såväl geografi som segment, där Norden och USA står för vardera 40% av försäljningen, medan övriga länder utgör 20%.

Coronapandemin kommer att fortsatt påverka byggbolagen i närtid, men fram till 2024 gynnas man av Joe Bidens infrastrukturplaner. Den nya administrationen vill nämligen modernisera infrastrukturen som är föråldrad sett till vägar, broar, flygplatser, hamnar och järnvägsnät. Förutom detta handlar det även om infrastruktur kopplat till vatten- och elförsörjning som behöver rustas upp. Skanska har en stor USA-exponering och har varit verksamma på denna marknad sedan början av 1970-talet. Under fjolåret kom 42% av Skanskas intäkter från USA, varav byggverksamheten stod för över 90% av intäkterna i landet.

I mitten av november aviserade Skanska att bolaget ska designa och bygga ny infrastruktur vid Los Angeles International Airport. Det handlar om ett kontrakt värt cirka 2,9 miljarder kronor och som inkluderas i orderingången för Q4 i år. Projektet syftar till att minska trängseln av människor på flygplatsen som är den tredje mest trafikerade i världen och den näst mest trafikerade i USA. Uppdraget förväntas slutföras under Q4 2025.

För Q3 rapporterade Skanska en intäktsminskning på 15% till 37,9 Mdr kr (44,5). Omsättningen påverkades negativt av pandemin som under perioden genererat störningar i verksamheten samt förseningar av nya projekt. Rörelseresultatet för kvartalet försämrades samtidigt med 29% till 1,5 Mdr kr (2,1), motsvarande en rörelsemarginal om 4% (4,8). För årets första nio månader uppgick resultatfallet till endast 2%. Under Q3 har Skanska till viss del upplevt en återhämtning efter pandemins inledande effekter. Byggverksamheten fortsätter alltjämt att stadigt förbättra sin lönsamhet.

Skanska har väldigt starka finanser vilket skapar förutsättningar att delta i en konsolidering på den amerikanska marknaden. Efter att vi har lagt corona bakom oss kommer säkerligen många regeringar att satsa mycket pengar på infrastrukturprojekt för att få igång arbetsmarknaden igen. Konkurrensen kommer säkert bli hård om dessa projekt med i vissa fall låga marginaler.

För nästa år tror vi att efterfrågan på kontorsfastigheter kommer att minska. Under 2019 stod affärsområdet Kommersiell fastighetsutveckling för cirka 9% av intäkterna men 40% av rörelseresultatet. På lång sikt ser vi dock intressanta möjligheter att bygga om kontorsfastigheter till bostäder. Vidare finns det ett renoveringsbehov av äldre fastigheter för att göra dessa mer energieffektiva.

Vinst per aktie 2021 spås landa på 13,50 kr per aktie, vilket betyder att aktien handlas till P/E 15. På vinstmultiplarna ser Skanska fullvärderad ut. Anledningen till detta är att lönsamheten är onormalt låg för tillfället och får värderingen att se högre ut än vad den borde vara. Vi ser dock inga kurstriggers på kort sikt trots kommande stora möjligheter på infrastrukturmarknaden i USA.

Ovanstående gör att vi återigen landar i en neutral hållning till aktien. Däremot höjer vi dess motiverade värde till 190 kr (175).

Av
Fredrik Larsson Analytiker