Spännande läge i ITAB Shop Concept. Potentiell trigger runt hörnet
09.09.2021

Spännande läge i ITAB Shop Concept. Potentiell trigger runt hörnet

Butiksinredningsbolagets turnaround är i full fart och äntligen får man också stöd av den makroekonomiska utvecklingen. Återhämtningen inom dagligvaruhandeln, som började i Nord- och Centraleuropa redan under andra halvåret 2020, har nu nämligen även tagit fart i Sydeuropa.

Först publicerad i Stockpicker Newsletter 1893 (8 september 2021)

ITAB B | Mid Cap | 15,5 kr | KÖP

Det är en viktig kundgrupp för bolaget och under andra kvartalet i år var den valutarensade tillväxten 34%, jämfört med samma period i fjol, varav 13 procentenheter kom från förvärvet av italienska Cefla Retail Solutions. Merparten av den organiska omsättningsökningen skedde i Sydeuropa, men även Centraleuropa utvecklades starkt under kvartalet. Tillväxten hade dessutom varit ännu större om inte brist på råmaterial och komponenter hade påverkat bolagets leveranser negativt.

Annons

Starkast är trenden inom lösningsområdena Retail Interiors och Retail Technology, där till exempel den sistnämnda har hittills i år vuxit med mer än 25%. Inom Retail Technology erbjuder man lösningar för entré- och utpassering samt guidning i butik via både digitala och fysiska lösningar. Det omfattar både traditionella kassadiskar och lösningar för självutcheckning, baserade på konsumentanalyser och insikter. Den höga tillväxttakten inom Retail Technology är dessutom inte relaterad till låga jämförelsetal från förra året – tvärtom så växte lösningsområde med 10% under första halvåret 2020.

Anledningen till den goda prestationen är att man har varit snabbfotade med att implementera nya lösningar tillsammans med kunderna för att bättre hantera pandemieffekterna. Några exempel är virtuell köhantering, lösningar för kontroll av besökarantal, smittskydd för personal och kunder samt olika desinficeringsautomater. I Italien är man t.ex. framgångsrika med en automatisk lösning för att desinficera kundvagnar, som används av stora aktörer såsom Metro och Carrefour. Sannolikheten är stor att dessa lösningar kommer vara mycket efterfrågade ett bra tag framöver.

Uppgången i rörelseresultatet blev med 10% inte lika kraftig som på intäktssidan, till följd av tillfälliga effekter från globala försörjningsstörningar. Vd Andréas Elgaard ser även en lönsamhetseffekt orsakat av snabbt och kraftigt ökade inköpskostnader som är svåra att kompensera för. Den underliggande lönsamhetsutvecklingen bedömer han dock som god, inte minst tack vare effektiviseringsåtgärder som del av transformationsprogrammet ”One ITAB”. Bland annat har man genomfört flera produktionsflyttar samt investeringar i gemensamma interna arbetssätt.

Intressant för koncernens nettolönsamhet är dessutom att den finansiella situationen har förbättrats avsevärt, i och med nyemissionen i början av året. Den räntebärande nettoskulden (exklusive leasing) uppgick till 415 Mkr vid slutet av mars, vilket kan jämföras med 1,5 Mkr ett år tidigare. Det innebär givetvis en betydligt lägre finansiell kostnad framöver.

Med glädje noterade vi Vd Elgaards avsikt att förtydliga ambitionen kring den framtida expansionen med tillhörande finansiella mål kring tillväxt och lönsamhet någon gång under Q3. Det borde vara gynnsamt för placerarnas uppfattning om ITAB, vars verksamhet har förändrats en hel del de senaste åren, med större tekniskt innehåll och bättre tillväxtpotential än tidigare.

Inte minst därför är vi fortsatt optimistiska till aktien och tror på en positiv utveckling de kommande månaderna. Sedan vår senaste analys i maj (Newsletter 1870) har kursen dock backat med drygt 10%. Nedgången förklaras sannolikt till stor del med den svagare lönsamheten i Q2, vilket även är anledningen till att vi sänker våra vinstestimat för 2021 till 0,8 kr per aktie (1 kr). Med en värdering kring p/e-tal om ca 20 på årets förväntade vinst är aktien icke desto mindre köpvärd, eftersom den operationella skördetiden fortfarande ligger framför oss. Vi upprepar Köp med riktkurs 24 kr.

Av
Sebastian Lang Analytiker