Stäng
Prenumerera gratis på Sveriges ledande nyhetsbrev inom bank & finans
Storytel – Klockren emissionstajming
03.03.2020

Storytel – Klockren emissionstajming

Det ser onekligen ut som om vi har hamnat rätt på Storytel-karusellen. När vi höjde vår rekommendation i höstas stod kursen omkring 110-120 kr för att bara några månader senare landa omkring 180 kr. I det läget ansåg vi att mycket av framtida tillväxttakt var intecknad och ställde oss åter avvaktande till bolagets aktie. Detta inte minst som vi räknade med att man skulle behöva hämta mer kapital vid minst ett tillfälle (förmodligen fler).

Från Stockpicker Newsletter (1 mars 2020)

Analytiker Jacek Bielecki

STORY | First North | 132,4 kr | KÖP

Nog ser det också ut som om vi har fått rätt i vår analys. Kursen idag ligger drygt 26% lägre jämfört med när det senast begav sig. Börsvärdet har för den sakens skull inte fallit lika mycket eftersom bolaget lyckades genomföra en riktad emission om nära 1 miljard kronor. Imponerande inte minst som kapitalanskaffningen tog blott några timmar i anspråk och gjordes därtill till en historiskt låg rabatt om ynka 2%. Det om något visar hur stort intresse som det finns för bolaget.

Annons

Den främsta anledningen för det är förstås den hypersnabba tillväxten. Under fjolåret ökade bolaget sina streamingintäkter med nära 40% från 1 032 Mkr till 1436 Mkr. För 2020 spår man samtidigt att den snabba ökningen fortsätter då man tror sig kunna öka andelen med 32-35% till 1,9-2 miljarder kronor. Som om inte det var imponerande i sig tror man sig även kunna hålla den här snabba takten ända fram till 2023 som en konsekvens av inbrytning på nya marknader. Idag finns man verksamma på 20-tal sådana (där lönsamhet ännu så länge enbart har uppnåtts i de nordiska länderna) men förhoppningen är att man dubblat antalet fram till 2023. Får man rätt i sina antaganden lär streamingintäkterna uppgå till närmare 4,5 miljarder det året.

Annons

Snabb tillväxt har förstås sitt pris. Under fjolåret lyste den nedersta raden i resultaträkningen illrött. Nettoförlusten summerades till -312,7 Mkr. Någon påtaglig förbättring är heller inte i sikte. För 2020 räknar bolaget med att förbättra sin EBITDA-marginal från -15,9% ifjol till -10-12% vilket lär innebära en ganska ansenlig förlust trots att ytterligare 2-4 marknader förväntas uppvisa lönsamhet. Därmed skulle antalet kunna bli 6-8 stycken och eftersom tillväxten fortsätter att prioriteras lär förlusttakten fortsätta även åren därefter.

Detta är också anledningen till att man tagit in nytt kapital. En kapitalanskaffning som får anses ha varit inte bara väldigt effektiv men även särdeles lyckosam. Bara någon dag efter att man fått in pengarna blossade marknadsoron på nytt. Idag skulle villkoren tveklöst ha blivit sämre. Med närmare 1 miljard i nytt kapital tillsammans med befintlig kassa samt tillgänglig kreditram bör verksamheten vara finansierad för minst två år fram i tiden. Hur länge pengarna räcker beror helt och hållet på den tillväxttakt man bestämmer sig för samt vilka insatser för att öka innehåll man väljer att genomföra (förvärv av rättigheter alternativt förlag).

I våra senaste analyser framhävde vi två större risker som omringar investering i Storytel. Dessa var i första hand det faktum att affärsmodellen ej prövats under lågkonjunktur och i andra hand marknadens framtida inställning till risk eftersom bolaget inte är lönsamt och därmed beroende av kapitalmarknadens riskvilja. Medan den första frågeställningen fortsätter att vara obesvarad har emissionen nyligen medfört att den senare nämnda risken har minskat i betydelse för en tid framöver. Detta får anses som klart positivt.

Tittar vi på dagens värdering motsvarar den ca 8,2 miljarder kronor eller knappt 2x bolagets estimerade streamingintäkter avseende 2023 och ca 4,3x årets dito. Sett på årets förväntade siffror är det definitivt inte lågt. Samtidigt gör den snabba förväntade tillväxttakten att multipeln sjunker relativt fort. Skulle den ligga omkring 4x om tre år från idag (början av 2023) så skulle det motsvara en värdering om 18 miljarder kronor eller 290 kr per aktie (ca 30-procentig värdestegring per år)

Är ovanstående ett realistiskt scenario? Det återstår förstås att se. För egen del misstänker vi att man kommer att medvetet dra ned tillväxttakten en aning i syfte att påskynda lönsamheten. Årets målsättningar förblir sannolikt oförändrade eftersom man redan kommunicerat dem för marknaden. Vi tror däremot att åren därefter kommer tillväxttakten i streamingintäkterna ligga någonstans mellan 20-30%. Med dessa antaganden landar vår grova uppskattning ca 20% lägre än bolagets egna (3,7 miljarder 2023). Även i det läget skulle ett aktiepris om 240 kr kunna motiveras under förutsättning att marknaden var villig att betala en liknande multipel som idag. Omöjligt är det förstås inte men vi antar att man kommer att applicera lägre multiplar ju lägre tillväxten blir. Vid 20% ökningstakt blir den kanske inte högre än 3x vilket i sådana fall skulle motivera en marknadsvärdering om lite drygt 11 miljarder kronor eller ca 180 kr per aktie. Diskonterat till nuvärde (avkastningskrav om 15%) motsvarar det en kurs på 135-140 kr idag dvs ungefär var aktien befinner sig i detta skede.

För den som går i köptankar krävs det med andra ord att bolaget växer snabbare än vad vi skissar ovan. Tror man på det är det tveklöst köpläge i aktien. Glöm bara inte att risken får trots allt betraktas som relativt hög även om den minskat som en följd av dels den vältajmade emissionen dels senaste tidens kursfall. Gillar man att ta risk, köper man här. Ett spekulativt köpråd är aktien åter värd i vårt tycke. Försiktiga generaler hoppas däremot på att aktien söker sig ned mot 110-120 kr. I det läget lär den även bli ett lämpligt objekt för vår egna Referensportfölj.

Av
Jacek Bielecki Analytiker