Stäng
Så skapar du en extra inkomst från börsen. Till vilken mailadress ska vi skicka guiden?
Svedbergs - Favorit i repris
28.09.2021

Svedbergs - Favorit i repris

Badrumsinredningsföretaget Svedbergs har varit en av våra favoritaktier i år och vi har haft aktien på Top Picks vid hela tre tillfällen.

Först publicerad i Stockpicker Newsletter 1898 (26 september 2021)

SVED B | Small Cap | 55,2 kr | KÖP

I samtliga fall har också utfallet blivit riktigt lyckat. Både vid första och andra tillfället överträffade avkastningen 20% och vid det tredje tillfället blev utvecklingen ännu bättre med en uppgång på 32% procent innan aktien nådde och överträffade vår riktkurs. Själva köprekommendationen gjordes senaste gången i mitten av sommaren (Newsletter 1877) och aktien passerade därefter riktkursen på 60 kr den 1 september när den stängde på 61,60 kr, samma dag som aktien även noterade en årshögstanivå på 64,60 kr.

Annons

Ser vi till kursutvecklingen sedan dess så kan nog utvecklingen karakteriseras som vinsthemtagningar i kombination med betydligt lägre riskaptit de senaste veckorna då index har gett upp lite av kursrallyt i år. Detta har gjort att inte minst många mindre bolag har tappat i storleksordningen 10% eller mer, och detta har även drabbat Svedbergs som på bara några veckor har tappat ungefär 15% från årshögsta och återigen handlas kring 55 kr.

Med tanke på att vi har varit relativt försiktiga med riktkursen i bolaget hela året tycker vi att detta har skapat ett nytt skapligt köpläge i aktien. Q2 var som många säkert minns riktigt bra, och klart bättre än vad vi räknade med. Nettoomsättningen steg i kvartalet med 35% till 219,2 Mkr (161,9), vilket var omkring 10% högre än vi räknade med.

Av den totala tillväxten var den organiska ökningen närmare 20% medan resten berodde på förvärvet av danska Cassøe som tillträddes i december ifjol. Cassøe omsatte i kvartalet 26,2 Mk, vilket var en ökning med 22%. Samtliga geografiska marknader utvecklades väl med en försäljningsökning på den svenska marknaden på 20% medan den norska marknaden steg 23% och den finska med 15%. Till följd av förvärvet av Cassøe stod Danmark för 12% av den totala nettoförsäljningen.

Bättre än väntat utvecklades även både resultat och lönsamhet. Rörelseresultatet steg med hela 81% till 32,3 Mkr (17,8), motsvarande en rörelsemarginal på 14,7% (11,0). På Ebita-nivån (rörelseresultatet före avskrivningar av förvärvade tillgångar) blev resultatet 33,1 Mkr (20,1) och marginalen 15,1% (12,7), vilket innebar att bolaget därmed överträffade sitt finansiella mål om en ebita-marginal överstigande 15%. Cassøe fortsatte att imponera med ett Ebita-resultat på 6,3 Mkr och en marginal på 24%. Kvartalets kassaflöde från den löpande verksamheten steg till 41,2 Mkr (29,9) och bolagets nettoskuld uppgick till 182,4 Mkr.

Vi skulle nog säga att Svedbergs åter är ett intressant case efter den senaste tidens svagare kursutveckling. Bolagets egen bedömning är att marknaden kommer att fortsätta att utvecklas positivt framöver med ett ökat antal byggstarter av bostäder och ett ökat intresse att investera i hemmet efter pandemin.

Värderingen kan knappast heller sägas vara utmanande. Med en vinst per aktie under första halvåret på 2,11 kr, varav 1,16 kr tillkom i det senaste kvartalet räknar vi med att vinsten per aktie på helåret hamnar på åtminstone 4 kr, och möjligen ännu lite mer. Nästa år bör därefter vinsten öka till allra minst 4,50 kr. Detta ger i så fall att p/e-talet för i år och nästa ligger kring 13–14 respektive 12, vilket kan jämföras med en historiskt snittmultipel för bolaget kring betydligt högre 16–17.

Med ytterligare potentiella förvärv framöver tycker vi att detta innebär en god risk/reward och sätter ånyo en köprekommendation på aktien. Vi justerar också upp riktkursen till 64 kr (60).

Av
Jan Axelsson Analytiker