Stäng
Så skapar du en extra inkomst från börsen. Till vilken mailadress ska vi skicka guiden?
Svedbergs - Nerställ ger köpläge
21.06.2021

Svedbergs - Nerställ ger köpläge

Vi har det senaste dryga halvåret haft två köprekommendationer på badrumsinredningsföretaget Svedbergs som båda visade sig bli lyckosamma med en avkastning på vardera drygt 20%.

Först publicerad i Stockpicker Newsletter 1877 (20 juni 2021)

SVED B | Small Cap | 46,5 kr | KÖP

När vi senast uppdaterade företaget i början av maj efter Q1-rapporten så blev dock rekommendationen neutral trots att vi samtidigt höjde riktkursen ganska rejält från 45 kr till 58 kr.

Orsaken till att så blev fallet berodde på att aktien vid detta tillfälle redan handlades till kursnivåer kring 53–54 kr och att potentialen därmed begränsades till cirka 10% Vi konstaterade samtidigt att ” får vi se en rekyl i marknaden eller en sättning i aktien till 50 kr eller lägre är dock Svedbergs klart intressanta igen”.

Precis detta har nu faktiskt skett, det vill säga att aktien har tappat till intressanta kursnivåer igen. På bara en dryg månad har det som verkar vara vinsthemtagningar fått ner kursen till nivåer kring 46–47 kr, vilket gör att vi återigen anser att Svedbergs aktie är köpvärd. Någon annan anledning till nedgången än just vinsthemtagningar kan vi nämligen inte se.

Förutom att en del insiders i bolaget har fortsatt att köpa aktier i nedgången så var det senast rapporterade kvartalet (Q1) i år riktigt starkt och antyder att den positiva trenden i bolagets utveckling med successivt förbättrad tillväxt och ökad lönsamhet fortsätter. Förvärvet av danska Cassøe som ingår i koncernen sedan i december ser också alltmer ut att vara en succé.

I kvartalet i fråga steg nettoomsättningen med 19% till 201,7 Mkr (169,1), i hög grad beroende på just omnämnda förvärvet av danska Cassøe som tillträddes i december. Cassøe omsatte i kvartalet 24,2 Mkr (en ökning med 13%) och tillväxten i koncernen skulle annars ha varit cirka 5%. Försäljningen på den svenska marknaden ökade i kvartalet med 5% och steg med 11% på den norska marknaden. Den finska marknaden minskade något, eller med 4%. Efter förvärvet av Cassøe utgör Danmark 12% av koncernens nettoomsättning. Försäljningen utanför Sverige står därmed nu för 33% (24) av den totala omsättningen.

Var tillväxttrenden tillfredsställande så var resultatutvecklingen ännu bättre. Rörelseresultatet i Q1 förbättrades nämligen med hela 56% till 24,9 Mkr (16,0), motsvarande en rörelsemarginal på 12,3% (9,5). Både årets kvartal och fjolårets jämförelsekvartal påverkades då av jämförelsestörande poster på -2,7 Mkr, och skulle annars ha varit 27,6 Mkr (18,7) med marginalen 13,7% (11,1). De jämförelsestörande posterna utgörs av omstruktureringsposter i fjol respektive förvärvskostnader i år. På ebita-nivå (före jämförelsestörande poster och avskrivningar på förvärvade tillgångar) blev resultatet i kvartalet 28,7 Mkr (19,1), motsvarande en marginal på 14,2% (11,3), och närmade sig därmed det finansiella målet om en ebita-marginal överstigande 15%. Imponerade stort gjorde förvärvade Cassøe som i Q1 levererade ett ebita-resultat på 5,8 Mkr, motsvarande en marginal på 24% (!).

I kvartalsrapporten framgick att Svedbergs förväntar sig en fortsatt positiv marknadsutveckling, drivet av ett stort intresse bland konsumenterna att investera i hemmet och en god utveckling inom bostadsbyggande. Företaget har under 2021 lanserat fler nyheter än på många år, vilket även det bådar gott inför kommande kvartal. Bolaget vann nyligen bland annat ett pris för duschlösningen Langfoss. En osäkerhetsfaktor är möjligen uppgångar i råvarupriser och fraktpriser, men detta gäller i stort sett alla tillverkande företag just nu.

Efter kursnedgången den senaste månaden känns värderingen riktigt attraktiv igen. På våra prognoser är p/e-talet i år numera cirka 13 och väntas falla ner under 12 nästa år. Det kan ställas mot att bolaget historiskt har handlats till en multipel kring 16–17, och är också lågt i förhållande till nuvarande höga lönsamhet. Det skadar inte heller att dotterbolags-vd Michael Cassøe har köpt aktier vid flera tillfällen den senaste tiden.

Som en följd av ovanstående lyfter vi nu rekommendationen till Köp (Neutral) med riktkursen 58 kr. 

Innehavsredovisning: Jan Axelsson

Av
Jan Axelsson Analytiker