Top picks review - Electrolux
02.11.2021

Top picks review - Electrolux

I vitvarubolagets fall verkar placerarna ha varit bättre förberedda på effekterna från den ansträngda situationen för elektronik och sjöfrakt.

Först publicerad i Stockpicker Newsletter 1908 (31 oktober 2021)

Aktien stängde mer eller mindre oförändrad på rapportdagen. Kanske hade förväntningarna redan påverkats av konkurrenten Whirlpools kommentarer några dagar tidigare, som såg sig tvungna att sänka den egna prognosen för tillväxten under innevarande år.

För Electroluxs del landade den organiska tillväxten under Q3 på -0,3%, medan rörelsemarginalen sjönk med 4,8 procentenheter till 5,3%. Tack vare ett konsekvent genomförande av prisökningar och en gynnsam mix lyckades bolaget att kompensera för lägre försäljningsvolymer, men det var inte tillräckligt för att stå emot andra motvindar i form av högre priser för expresslogistik och elektroniska komponenter.

Glädjande är att efterfrågan beskrivs som fortsatt stark på de flesta marknader, med en normalisering på en högre nivå än innan pandemin. Enligt ledningen hade man utan begränsningarna i leveranskedjan kunnat producera omkring 10% mer under Q3. Även om man räknar med sekventiella förbättringar, är man inställd på ännu mer utmanande förutsättningar under resten av året. De externa faktorerna väntas numera få en negativ påverkan på cirka 4,5 miljarder kr under helåret 2021, jämfört med tidigare prognosen på 3 – 3,5 miljarder kr.

Överlag är det imponerande hur väl bolaget historiskt sett har lyckats att stå emot kostnadsinflationen med hjälp av prishöjningar. Viktiga faktorer i sammanhanget är de starka varumärken och en hög innovationstakt. Dessutom pågår en omfattande modernisering av tillverkningen och det har pratats om besparingar på cirka 1,7 miljarder kr under 2022. 

Förutom en attraktiv direktavkastning på drygt 5%, tillåter bolagets starka finansiella ställning även återköp av egna aktier, vilket man kommer göra fram till den 25:e mars för upp till 2,8 miljarder kr. Det gör att vi väljer att vänta ut den cykliska svackan och behåller vår köprekommendation med ny riktkurs på 265 kr (300 kr).

Av
Jacek Bielecki Analytiker