VBG Group imponerar. Nya förvärv inom kort?
11.05.2021

VBG Group imponerar. Nya förvärv inom kort?

Vi satte i slutet av januari (Newsletter 1843) köp på Industrikoncernen VBG med verksamhet bland annat inom släpvagnskopplingar, trailers, klimatsystem, samt axel- och navkopplingar.

Först publicerad i Stockpicker Newsletter 1869 (9 maj 2021)                                         

VBG B | Mid Cap | 185 kr | KÖP

Bland orsakerna förutom en rimlig värdering fanns bolagets stabilitet som beror på bredden när det gäller både marknader, produkter och kunder, men även att vi trodde att bolaget skulle kunna fortsätta överraska positivt efter en mycket tydlig resultatförbättring i fjolårets Q3. Det gjorde företaget mycket riktigt också därefter i Q4 utan att det för den sakens skull blev något värre drag i aktien, som inklusive utdelningen ändå har stigit med cirka 15% sedan rekommendationen.

Nu har också årets Q1-rapport presenterats och visade sig även denna gång vara överraskande bra, och faktiskt bolagets allra mest lönsamma kvartal någonsin. Visserligen minskade omsättningen i kvartalet fortfarande med 5,9% till 901,4 Mkr (957,6), vilket var en förbättring från -10,8% i Q4. Tas hänsyn till valutaeffekter med framför allt en svagare US-dollar skulle därtill koncernen ha uppvisat en faktisk organisk tillväxt på 2,8%, även detta en förbättring sedan förra kvartalets organiska tillväxt på -2,5%.

Bland bolagets tre divisioner har förutsättningarna varierat. Bäst har utvecklingen varit för Truck & Trailer Equipment som ökade sin omsättning med 10,9% justerat för valutaförändringar. Här gynnas VBG av det höga behovet av godstransporter som har ökat efterfrågan på lastbilsrelaterade produkter. Bra var tillväxten även för Ringfeder Power Transmission som ökade med 5,7% valutajusterat. Sämst utveckling synes inom Mobile Climate Control vars valutajusterade omsättning minskade med 3,3% efter en lägre efterfrågan inom bussegmentet.

Mest imponerande i kvartalet var ändå resultatutvecklingen som visar tydliga tecken på högkonjunktur. Rörelseresultatet i kvartalet förbättrades med 23% till 142,8 Mkr (116), vilket motsvarade en rörelsemarginal på 15,8% (12,1). Förutom att det är VBG:s bästa kvartalsresultat någonsin så ska man veta att även jämförelsekvartalet var mycket starkt.

Samtliga divisioner lyckades riktigt bra eller klart godkänt. Truck & Trailer Equipment förbättrade rörelsemarginalen från 20,1% i fjolårskvartalet till årets 23,8% medan Ringfeder Power Transmission förbättrades från 9,2% till hela 21,2%. Efter kostnadsbesparingar förbättrades även MCC (Mobile Climate Control) vars rörelseresultat steg till 8,9% (8,1), vilket var mer än dubbelt upp från senaste kvartalet. Totalt erhöll VBG statliga stöd i kvartalet på 4 Mkr och det avser framförallt MCC som har fått omställningsstöd i Kanada.

Vi kan konstatera att det går riktigt bra för VBG som nu har överraskat positivt i flera kvartal i rad trots negativ valutamotvind. Bidragande är såklart god kostnadskontroll och högt kapacitetsutnyttjande men också attraktiva produkter och tjänster. Bolaget gynnas även av den ökade mängden transporter i världen som leder till både ökad nyförsäljning av lastbilar och trailers men det ger också en eftermarknad av reserv- och slitdelar. Nya regelförändringar ställer också hårdare krav på transporterna som gör att bolaget kan ta nya marknadsandelar.

Värderingen är fortsatt ganska måttlig trots en uppgång kring 10% inklusive utdelning sedan sist, inte minst i jämförelse med många andra kvalitetsbolag på börsen. På något höjda prognoser är P/e-talet i år och nästa fortfarande inte högre än cirka 15–16 respektive något under 15, vilket knappast utmanar. Med en nettoskuld på bara 222 Mkr före utdelningen är chansen också god att vi får se nya förvärv.

Vi upprepar köprekommendationen och höjer riktkursen till 205 kr (190).

Av
Jan Axelsson Analytiker