Stäng
Så skapar du en extra inkomst från börsen. Till vilken mailadress ska vi skicka guiden?
Volvo – Håller uppe lönsamheten väl
23.10.2020

Volvo – Håller uppe lönsamheten väl

Vi var fel ute i Volvo senast då vi sänkte rekommendationen till Avvakta/Behåll. Aktien har nämligen fortsatt uppåt i takt med att marknaden återhämtat sig.

Först publicerad i Stockpicker Newsletter 1820 (21 oktober 2020)

VOLVO B | Large Cap | 179,95 kr | AVVAKTA

I mitten på augusti (Newsletter 1797) sänkte vi rekommendationen för Volvo till Avvakta/Behåll. Ett råd som i efterhand inte visade sig vara särskilt bra. Sedan dess har aktien nämligen stigit med cirka 18%. Bakgrunden till sänkningen var att vi i det korta perspektivet inte såg några uppenbara kurstriggers efter en tids stark kursutveckling.

Annons

Lastvagnsmarknaden har dock återhämtat sig snabbare än vad vi hade förväntat hos vilket har drivit på kursutvecklingen. Länge var marknaden skeptisk till att koncernen skulle lyckas hålla upp lönsamheten trots minskad omsättning. Nu har dock ledningen bevisat i flera kvartal i följd att bolaget har en förbättrad motståndskraft vid en sämre konjunktur, vilket delvis beror på ökade andeleftermarknadsintäkter.

Trots att intäkterna var lite lägre än förväntat i Q3, organiskt minus 16% jämfört med förra året, kom rörelseresultatet in 20% bättre än konsensus. Resultatöverraskningen visar på att koncernen varit framgångsrikt i att kontrollera kostnaderna. Den underliggande rörelsemarginalen var 9,2%, mot marknadens prognos om 7,5 %. Volvos målsättning är att över en konjunkturcykel nå 10%.

Orderingången av lastbilar var betydligt bättre än väntat. I kvartalet uppgick orderingången till 57 530 lastbilar, en ökning mot samma kvartal förgående på 61% och samtidigt även 49% högre än marknadens snittestimat. En stark tillväxt i orderingången bör förbättra försäljningsutsikterna inför Q4 samt början på nästa år.

Det fanns dock även några negativa inslag vad det gäller koncernens orderingång. Lätta lastbilar i Europa påverkade orderingången positivt med en tillväxt om 156% och orderingången i Sydamerika ökade med 140%. Dessa höga tillväxttal är förmodligen en engångseffekt varpå man inte ska dra allt för stora slutsatser fragment.

I sin förväntansbild för 2021 vad det gäller marknadsutvecklingen för lastbilar och anläggningsmaskiner ser ledningen en tillväxt för lastbilar på runt 10% i Europa, Nordamerika, Japan och Brasilien. Vi tror att denna guidning är för konservativ och Volvo vill troligen vara försiktiga beroende på osäkerheten på marknaden. I Kina förväntas volymen minska medan en kraftig ökning spås i Indien.

Volvos kassaflöde var starkt i Q3 och uppgick till 12 Mdr kr efter investeringar för industrirörelsen. Nettokassan uppgår till 62 Mdr kr exklusive pensions- och leasingskulder. Det är inte omöjligt att nettokassan överstiger 75 Mdr kr, motsvarande 37 kr per aktie vid årsskiftet. Till det kommer under 2021 effekterna av UD Trucks-affären med Isuzu vilket tillför ytterligare cirka 20 Mdr kr. Därmed finns det goda möjligheter för en god aktieutdelning samt även möjliga återköp av egna aktier. Vi tror att Volvo under 2021 kan dela ut runt 15 kr (inklusive extrautdelning) vilket skulle innebära en direktavkastning på drygt 8%.

Efter Q3-rapporten har vi höjt våra prognoser något då vi uppenbarligen har varit för konservativa vad det gäller efterfrågan på lastbilar och anläggningsmaskiner. Prognoshöjningarna beror också på en bättre operationell hävstång i lastbilsverksamheten. Volvo handlas till EV/EBIT om drygt 9x på nästa års estimat, vilket är attraktivt. Det gör att vi åter blir mer positiva till Volvo efter Q3-rapporten än tidigare. Detta i synnerhet som vi tror att ledningens guidning ligger åt det konservativa hållet.

Aktien har dock gått starkt den senaste månaden och flera analyshus har höjt sina riktkurser. Vi tycker därför att man kan vänta in någon form av rekyl ned mot förslagsvis 170 kr för att där plocka upp aktien igen. Riktkursen justeras upp till 205 kr (170).

Av
Fredrik Larsson Analytiker