Stäng
Så skapar du en extra inkomst från börsen. Till vilken mailadress ska vi skicka guiden?
Volvo – Rullar på bra trots produktionsstopp
27.07.2021

Volvo – Rullar på bra trots produktionsstopp

Volvos rapport bjöd på positiva nyheter men innehöll också negativa signaler.

Först publicerad i Stockpicker Newsletter 1882 (25 juli 2021)

VOLV B | Large Cap | 209 kr | KÖP

Koncernen lyckades hålla uppe lönsamheten i lastbilsrörelsen under kvartalet trots problem med att få tag i insatsvaror. I början av Q2 räknade bolaget med att tvingas stoppa produktionen mellan två och fyra veckor, det blev närmare fyra veckor.

Trots att produktionen stod still fyra av 12 veckor lyckades Volvo leverera en imponerande rörelsemarginal på 10,3%, vilket dessutom överträffade marknadens snittestimat. Det justerade rörelseresultat på 9 730 Mkr var nästan exakt i linje med förväntat. Försäljningen på 90,5 Mdr kr var 2,4% högre än förväntat. Den viktiga orderingången på lastbilar kom dock in svagare än förhandstipsen. Volvo har i Q2 tackat nej till order som följd av kapacitetsbrist då det är utbudet och inte efterfrågan som nu styr volymerna på de stora lastbilsmarknaderna.

Annons

Volvo poängterar i rapporten att brist på insatsvaror kommer att fortsätta leda till störningar och stopp i produktionen även under andra halvåret. Detta uttalande är inte det minsta överraskande utan är något marknaden redan prisat in. Vi tror dessutom att problemen inte kommer vara i närheten av vad fallet varit i Q2, utan handlar mer om enstaka dagar där produktionen får stängas ned.

Marknadsprognoserna för Trucks totalmarknader under innevarande år är oförändrade för samtliga utvecklade marknader och höjdes något för Kina till följd av en stark inledning av året.  Rörelsemarginalen inom det näst största affärsområdet Anläggningsmaskiner (VCE) uppgick till 13,1%, vilket var 1,7 procentenheter lägre än förväntat. Anledningen till detta är främst högre råvarupriser och prispress på grävmaskiner på den kinesiska marknaden. För VCE höjer Volvo prognoserna för Nordamerika och Europa något. 

Den positiva utvecklingen inom VCE-marknaden har tidigare drivits av Kina, men så är inte fallet just nu. Efterfrågan på anläggningsmaskiner i landet har i stället försvagats i Q2 och den bilden förstärks i rapporten. Det finns en prispress på framför allt grävmaskiner i Kina men samtidigt lämnar Volvo prognosen för den kinesiska marknaden för anläggningsmaskiner oförändrad. Kina är världens största marknad för anläggningsmaskiner och är av den anledningen mycket viktig för Volvo.

Under det gångna kvartalet var koncernens kassaflöde återigen starkt, +8.6 Mdr kr, vilket gjorde att nettokassan i slutet av juni uppgick till 67,3 Mdr kr efter ordinarie utdelning på 30.5 Mdr kr. I början av juli delade Volvo dessutom ut 19,5 Mdr kr relaterad till försäljningen av UD Trucks. Volvo bör även framöver kunna erbjuda en bra direktavkastning.

Efter rapporten har vi endast gjort marginella prognosjusteringar. Volvo handlas till P/E-tal om 13,5 för 2021 som därefter faller till ca 12 för 2022. Vi anser att värderingen ska vara högre än nuvarande då bolaget de senaste åren bevisat att de kan hålla uppe lönsamheten. Bristen på bl.a. halvledare är inget vi oroar oss för utan avgörande för aktiens utveckling är i stället hur efterfrågan utvecklas på koncernens produkter framöver. Och på den fronten ser det ljust ut för lastvagnar medan vi är lite mer dämpade till VCE i Kina.

Med stöd i ovanstående upprepar vi vår köprekommendation medan vi filar riktkursen något till 240 kr (245). Vår bedömning är alltjämt att Volvo handlas till en omotiverad rabatt mot både den historiska nivån samt många av sina konkurrenter.

Innehavsredovisning: Fredrik Larsson

Av
Fredrik Larsson Analytiker