Zwipe - Betalar sig tålamodet?
23.04.2020

Zwipe - Betalar sig tålamodet?

Sedan slutet av januari är det norska biometribolaget Zwipe noterat på Nasdaq First North i Stockholm. Resan på börsen började dock redan ett år tidigare, då man tog steget till handelsgolvet i Oslo.

Först publicerad i Stockpicker Newsletter 1780 (22 april 2020).

ZWIPE | First North | 5,75 kr | KÖP

Dessvärre har utvecklingen varit bedrövlig och aktien står idag cirka 70% under den ursprungliga teckningskursen på 20 nok. 

Intresset för biometribranschen har alltid varit hög bland svenska placerare. En notering i grannlandet blev därför ett logiskt steg som sannolikt underlättar eventuella kapitalanskaffningar. Pengar tjänar bolaget nämligen inga ännu. Under 2019 omsatte man 1,5 Mnok, samtidigt som rörelsekostnaderna uppgick till nästan 97 Mnok.

De 120 Mnok som man tog in i samband med IPO:n i början av 2019 räckte därför inte alltför länge och mot slutet av året genomfördes ytterligare en emission. Mottagandet var dock svalt och garanterna fick ta 71% av aktierna och bolaget tillfördes 67 Mnok. I början av 2020 hade man således 90 Mnok i kassan, vilket enligt ledningen är mer än det som krävs som rörelsekapital under de kommande 12-månaderna.

Zwipe startades 2009 och erbjuder lösningar för batterilös biometrisk autentisering. Huvudfokus är säkra biometriska betalningslösningar, inbäddade i smarta kort. Ett exempel på användningsområde är betalkort med fingeravtrycksläsare, men man utvecklar också lösningar för passerkort och id-handlingar. Zwipes teknikplattform köps av korttillverkare som sedan bygger biometriska betalkort och säljer de till banker, som i sin tur utfärdar de till konsumenten.

Betalkort har under åren genomgått en stegvis utveckling, från de första plastkorten med magnetband, till integrerade EMV-chips med PIN-kod och sedan kontaktlösa (dual interface) betalkort. Biometriska kort ska vara nästa naturliga steget i utvecklingen och övergången stöds av alla stora innovatörer och leverantörer i branschen. Nuförtiden är dessutom de flesta av oss vana vid att använda biometriska verifieringar i sina smartphones varje dag. Så fort korten har blivit kostnadseffektiva förväntas därför kortutgivarna (bankerna) inleda kommersiell distribution med stor volym.

Den totala marknaden för betalkort befinner sig under stark tillväxt och experter tror att volymerna av dual-interface betalkort ska öka med 15-16% i snitt under perioden 2017 – 2025. Redan nästa år förväntas 80% av alla betalkort som kommer utfärdas vara av dual-interface karaktär och år 2023 ska det vara nästan 100%, vilket skulle innebära omkring 4 miljarder kort. Det som  fortfarande är oklart är hur många av dessa som kommer vara biometriska betalkort, där prisbilden är den avgörande faktorn.

För cirka 10 år sedan kostade kontaktlösa kort omkring 10 usd, vilket kan jämföras med cirka 3 - 4 usd idag. Tack vare den snabba prisnedgången gick penetrationsgraden under samma period från 0 till 81% i t.ex. Storbritannien. Idag kostar ett biometriskt kort mer än 20 usd, vilket är för mycket för en kommersiell utrullning. Zwipe tror sig dock se en tydlig väg till att biometriska kort kommer kosta mindre än 10 usd, men tillverkningskostnaden måste reduceras signifikant för att nå ditt.

I detta avseende nådde man en viktig milstolpe i fjol när man tecknande ett partnerskapsavtal med franska Idemia. Gemensamt vill man utveckla en ny biometrisk betalkortsplattform, som ska minska komplexiteten och framförallt kostnaden av design- och produktionsprocessen. Som en positiv bieffekt tillåter samarbetet att Zwipe kan spara runt 40 Mnok per år från och med 2020, då planerad egen produktutveckling faller bort.

Ambitionen är att kort med den nya teknologin ska finnas på marknaden under andra halvåret i år, med stor volymutrullning från 2021. Zwipe kommer att ha globala exklusiva rättigheter att tillhandahålla denna lösning till tillverkare av betalkort, wearables och andra betalningslösningar, medan Idemia kommer att äga teknologin och sälja så kallad F.code till finansiella institutioner.

I början av april meddelades att utveckling går enligt plan och att Idex Biometrics valdes som leverantör av sensorer till den nya plattformen. Utöver det kommer Zwipe integrera Idex Biometrics fingeravtryckssensorer i plattformen Zwipe Pay One för att få en komplett systemlösning för biometriska betalkort. De två bolagen planerar också att etablera en korslicensiering av patenträttigheter och samarbeta kring marknadsföring då Zwipe Pay One med Idex sensorer blir tillgängligt för pilottester.

Får vd André Løvestam rätt i sin bedömning att Idemia-samarbetet är den sista pusselbiten som saknades till en fullskalig kommersiell utrullning, så framstår dagens börsvärde kring 160 Mnok som mycket lockande. Till det priset får man dessutom en kassa på 90 Mnok. Lyckas man att få ner kostnaden per kort till under 10 usd så tror vi inte heller att Covid-19-pandemin skulle ha en större negativ effekt. Tvärtom borde biometrisk autentisering ha en stor hygienfördel. Förutom betalkort finns dessutom även potential inom andra områden såsom betalningslösningar inom wearables.

På dagens nivåer är aktien väl värd en chanspost, även om risken förstås är hög. Det vore inte första gången som eventuella förseningar bromsar entusiasmen och konkurrensen är även den stor. Ett spekulativt köpråd blir det dock trots allt.

Av
Sebastian Lang Analytiker