Zwipe – Kursraket med mer bränsle
19.03.2021

Zwipe – Kursraket med mer bränsle

För nästan exakt ett år sedan bottnade biometribolagets aktie vid 2,38 kr. Idag står den häpnadsväckande 9x högre och sedan vi utfärdade en spekulativ köprekommendation förra april (Newsletter 1780) har den stigit med 270%.

Först publicerad i Stockpicker Newsletter 1856 (17 mars 2021)

ZWIPE | First North | 24,15 kr | KÖP

Den som enbart tittar på resultaträkningen lär bli överraskad av den spektakulära uppgången, då Zwipe omsatte blygsamma 1,7 Mnok i fjol, vilket var 9% mer än året innan. Det är dock fortfarande så att bolagets produkter ännu inte har rullats ut kommersiellt, men man har tagit stora steg för att närma sig denna viktiga milstolpe.

Tills så sker blöder verksamheten pengar, trots att man har lyckats sänka sina operativa kostnader avsevärt. Dels med hjälp av ett internt effektiviseringsprogram, dels genom samarbetet med franska Idemia som gör det möjligt att spara på en del av den egna produktutvecklingen. Rörelseförlusten minskade följdriktigt till -61,9 Mnok, från -95,3 Mnok året innan.

I slutet av december fick det gemensamt med fransmännen utvecklade biometriska chip säkerhetscertifikatet ICCN från det globala branschorganet EMVCo, avseende säkra chip för nästa generations biometriska kort. Det var ett viktigt steg mot att leverera på visionen om ett prisvärt biometriskt kort för alla, och ambitionen är att kort med den nya teknologin ska rullas ut i större volym i år.

Även inom ramen av sina andra samarbeten har bolaget gjort viktiga framsteg, inte minst kring plattformen Zwipe Pay ONE där man tillsammans med partnern TietoEVRY lyckades sluta ett avtal med finska OP Gruppen, som ska börja använda plattformen efter sommaren. Zwipe Pay ONE har dessutom valts av ett flertal regionala smartcardtillverkare runt om i världen, både i Asien, Sydamerika, Mellanöstern och Europa.

Totalt levererar alla korttillverkare man har slutit avtal med under 2020 omkring 1,8 miljarder kort varje år, varav 200 mijoner är betalningskort. Enligt vd André Løvestam har några av tillverkarna redan lagt order för att börja tillverkningen av Zwipe Pay ONE kort för att möjliggöra första försök hos kortutgivare.

Den positiva trenden har fortsatt i början av 2021, och i februari tecknades fyra ytterligare partnerskap med korttillverkare i Stillahavsregionen och Europa som ska använda Pay One-plattformen för att leverera biometriska kort. Avsikten är att genomföra pilotprojekt innan slutet av 2021, och om dessa får positiva resultat kommer en utrullning till massmarknaden att ske. Dessa tillverkare levererar årligen mer än 150 miljoner betalkort tillsammans. I Sverige har fintechbolaget Vopy valt Zwipe Pay One för en pilot under Q3 i år, med målet att genomföra en initial utrullning på 100 000 betalkort i Q4, följt av 500 000 kort under 2022.

Det verkar alltså som om Covid-19 pandemin må ha försenat några projekt på grund av reserestriktioner, men samtidigt har det allmänna intresset för kontaktlösa transaktioner ökat betydligt. Det är mycket väl möjligt att en ökat fokus på hygien och säkerhet kommer accelerera omställningen till biometrisk betalning, som för övrigt även påverkas av en stadigt sjunkande kostnad för biometriska kort. Zwipe är för tillfället i kontakt med över 250 banker och fler än 40 av världens 50 största tillverkare av smarta kort.

Trenden bland slutkonsumenten är också tydlig och enligt ett flertal studier skulle många vara beredda att betala en avgift för ett biometriskt betalnings kort. Givet att de flesta av oss använder biometri i våra mobiltelefoner varje dag är tröskeln ganska låg och sannolikheten stor att de gamla hederliga PIN-kort kommer att försvinna förr eller senare.

Tack vare bidrag från både Norge och EU samt en private placement i september och en uppföljande emission på sammanlagt 103 Mnok har bolaget stärkt balansräkningen och är därmed i en god position att driva de pågående projekten vidare mot fullskalig kommersialisering. Vid slutet av december hade man likvida medel på 125 Mnok, vilket borde vara tillräckligt för att klara sig de kommande kvartalen.

Största risken utgör sannolikt den tuffa konkurrensen, bland annat från svenska Fingerprint som har en stark ställning inom mobiltelefoner, men vars sensorer även är med i ett flertal pilotprojekt för biometriska betalkort. Nyligen annonserade dessutom Samsung att man tillsammans med Mastercard ska lansera ett kreditkort med fingeravtrycksläsare i Sydkorea senare i år.

Till skillnad från de andra aktörerna utgör Zwipe, emellertid, ett renodlat bet på biometriska betalnings kort. De hittills annonserade samarbeten och avtalen ger hopp att omsättningen kan närma sig 200 Mnok-nivån år 2022, för att sedan ta fart på allvar. Blir så fallet innebär det att dagens börsvärde på 700 Mnok justerat för nettokassan motsvarar omkring 3x nästa års omsättning (EV/Sales), vilket kan jämföras med en EV/Sales-multipel kring 5x för Fingerprint. Risken är dock högre i Zwipe, men vi ser aktien fortfarande som köpvärd för den spekulative.

Av
Sebastian Lang Analytiker