Stäng
Missa inte de senaste aktietipsen och nyheter direkt från marknaden!
Appspotr kraftsamlar på glödhet marknad
16.12.2020

Appspotr kraftsamlar på glödhet marknad

Tredje gången gillt – ordspråket passar ganska väl på IT-bolaget som för drygt ett år sedan lanserade den tredje generationen av sin så kallad low code plattform för utveckling av mobila appar.

På 12-månader har aktien rusat med över 300%, vilket tyder på att teamet kring vd Patric Bottne har lyckats med det stora genombrottet.

Detta är en betald analys på uppdrag av Appspotr

Appspotr | APTR | Spotlight | 1,75 kr

Low code beskriver en mjukvara som möjliggör att även personer utan större förkunskaper inom datorprogrammering kan skapa och formatera appar. Konceptet har etablerat sig mer och mer under de senaste åren, i och med att behovet av skräddarsydda appar bara ökar och ökar. Idag använder uppskattningsvis 10-20% av alla organisationer i världen någon form av low-code-verktyg för sin interna apputveckling. Konsultföretaget Gartner räknar med att marknaden kommer omsätta omkring 450 miljarder kr år 2023, jämfört med 76 miljarder kr år 2018. Det skulle motsvara en genomsnittlig årlig tillväxttakt (CAGR) på 43% under perioden.

Läs hela analysen här

Disclaimer

Detta material har sammanställts av Stockpicker i informationssyfte och ska inte ses som rådgivning. Innehållet har grundats på information från allmänt tillgängliga källor vilka bedömts som tillförlitliga. Sakinnehållets riktighet och fullständighet liksom lämnade prognoser och rekommendationen kan således inte garanteras. Stockpicker lämnar inte i förväg ut slutsatser och eller omdömen i materialet. Åsikter som lämnats i materialet är analytikerns åsikter vid tillfället för upprättandet av materialet och dessa kan ändras. Det lämnas ingen försäkran om att framtida händelser kommer vara i enlighet med åsikter framförda i materialet. Stockpicker frånsäger sig allt ansvar för direkt eller indirekt skada som kan grunda sig på detta material. Placeringar i finansiella instrument är förenade med ekonomisk risk. Att en placering historiskt haft en god värdeutveckling är ingen garanti för framtiden. Stockpicker frånsäger sig därmed allt ansvar för eventuell förlust eller skada av vad slag det må vara som grundar sig på användandet av materialet.

Av
Sebastian Lang Analytiker
Relaterade ämnen