Northern CapSek Ventures – På jakt efter nästa unicorn
13.01.2021

Northern CapSek Ventures – På jakt efter nästa unicorn

Sverige har en lång historik av framgångsrika start-ups, och bolag som Skype, Spotify och Minecraft är bara några av exemplen som har nått stort globalt genombrott.

Detta är en betald analys på uppdrag av Northern CapSek Ventures

Northern CapSek Ventures | CAPS | Nordic SME | 7,5 kr

Start-ups har en viktig roll i samhället för att skapa innovation och tillväxt, inte minst inom teknologisektorn som har drivit på digitaliseringen under de senaste åren.
 
Vanliga finansieringskällor under den kapitalintensiva uppstarts- och expansionsfasen är affärsänglar och/eller Venture Capital (VC) fonder. För gemene man kan det vara svårt att hoppa på tåget, då man behöver stora belopp för att köpa in sig i en VC-fond. Sedan juli 2020 finns det dock ett smidigt sätt att exponera sig mot denna intressanta tillgångsklass, då Northern CapSek Ventures tog steget till börsen.
 
CapSek är ett investmentbolag baserat i Göteborg som fokuserar helt på att investera i både onoterade och noterade portföljbolag inom tech-sektorn. Strategin är att investera i bolag som har nått en viss mognadsgrad med en bevisad affärsmodell. Klassiska tecken att målbolagets affärsmodell fungerar är till exempel ökningstakten på omsättning, antalet återkommande kunder samt viktiga kund- eller samarbetsavtal.

Läs hela analysen här

Disclaimer

Detta material har sammanställts av Stockpicker i informationssyfte och ska inte ses som rådgivning. Innehållet har grundats på information från allmänt tillgängliga källor vilka bedömts som tillförlitliga. Sakinnehållets riktighet och fullständighet liksom lämnade prognoser och rekommendationen kan således inte garanteras. Stockpicker lämnar inte i förväg ut slutsatser och eller omdömen i materialet. Åsikter som lämnats i materialet är analytikerns åsikter vid tillfället för upprättandet av materialet och dessa kan ändras. Det lämnas ingen försäkran om att framtida händelser kommer vara i enlighet med åsikter framförda i materialet. Stockpicker frånsäger sig allt ansvar för direkt eller indirekt skada som kan grunda sig på detta material. Placeringar i finansiella instrument är förenade med ekonomisk risk. Att en placering historiskt haft en god värdeutveckling är ingen garanti för framtiden. Stockpicker frånsäger sig därmed allt ansvar för eventuell förlust eller skada av vad slag det må vara som grundar sig på användandet av materialet.

Av
Sebastian Lang Analytiker