Stockpicker Trade Alerts

Stockpicker Trade Alerts är ett signalbrev levererat via e-post inför varje ny börsdag. Produkten är verktyget alla investerare bör ha tillgång till oavsett man är agerar i ett långt eller kort tidsperspektiv.

Välj din beställning

Pris:
590,00 kr - 2 190,00 kr
Mest populär!
Trade Alerts
12 mån
2190,00 kr
Köp
Trade Alerts
6 mån
1290,00 kr
Köp
Trade Alerts
3 mån
790,00 kr
Köp
Trade Alerts
1 mån
590,00 kr
Köp

Vill du veta mera?

Signalerna genereras genom att vi scannar av världens finansmarknader i olika programvaror och databaser. Därefter konverteras signalerna via en semiautomatisk funktion för att sedan presenteras i Trade Alerts unika grafiska format. 

Produkten innehåller dels signaler i tidsintervallen medellång till lång sikt och dels så kallade Tradingsetuper. Detta är kortsiktiga köp och-säljformationer för snabb intensiv handel.

Setuperna uppstår vid hastiga omslagsformationer som ofta sätter punkt för en kort rörelse mot rådande trend, eller genom momentum. Momentum-setuperna skapas då vi identifierar ökat köptryck och ökad hastighet i priset på en aktuell tillgång.  

Morgondagens signaler redan idag, prenumerera på Trade Alerts!