Aino Health närmar sig långa trenden - Vändning nära?
20.02.2023

Aino Health närmar sig långa trenden - Vändning nära?

Under inledningen av februari tittade vi senast närmare på Aino Health. Vi såg då två viktiga områden att bevaka för den som ville köpa rekylen.

Detta är en låst artikel. Prenumerera på nyhetsbrevet för att fortsätta läsa.
Om ni inte ännu är prenumerant Stockpicker Swing Trader Sveriges med avstånd största och mest exklusiva tradingprodukt som varje börsdag ger dig affärsförslag för Stockholmsbörsens aktier. Beställ
Stockpicker Swing Trader
Stäng×
Av
Mats Ahlskog Analytiker
Artikeln har publicerats i
Stockpicker Swing Trader

Sveriges med avstånd största och mest exklusiva tradingprodukt som varje börsdag ger dig affärsförslag för Stockholmsbörsens aktier. Beställ
Rekyl i Aino Health - Här letar vi köpläge
01.02.2023

Rekyl i Aino Health - Här letar vi köpläge

Aino Health avslutade börsåret 2022 starkt. Tittar man på kursutvecklingen de tre senaste månaderna, har aktien stigit med hela 240 procent.

Detta är en låst artikel. Prenumerera på nyhetsbrevet för att fortsätta läsa.
Om ni inte ännu är prenumerant Stockpicker Swing Trader Sveriges med avstånd största och mest exklusiva tradingprodukt som varje börsdag ger dig affärsförslag för Stockholmsbörsens aktier. Beställ
Stockpicker Swing Trader
Stäng×
Av
Mats Ahlskog Analytiker
Artikeln har publicerats i
Stockpicker Swing Trader

Sveriges med avstånd största och mest exklusiva tradingprodukt som varje börsdag ger dig affärsförslag för Stockholmsbörsens aktier. Beställ
Annons
Stockpicker intervjuar - Aino Health
24.09.2020

Stockpicker intervjuar - Aino Health

Aino Health är en ledande leverantör av digitala Software as a Service-tjänster (SaaS) för företagsledningar inom Corporate Health Management. Bolaget har arbetat med över 160 organisationers ledningsgrupper inom olika branscher för att integrera digitaliserade tjänster avsedda för förebyggande av sjukfrånvaro i det dagliga arbetet.

Vänligen berätta lite om dig själv och din bakgrund.

– Jag har alltid varit intresserad av hur man kan förbättra processer och öka produktivitet genom digitalisering. En del i detta har varit att titta närmare på hur organisationer tar hand om sina anställda och stöttar sina ledare för att uppnå bästa resultat för både sina anställda och för företaget. Detta har gjort att jag har arbetat med ett flertal projekt med fokus på att göra företagshälsa till en del av företagsledningsarbetet. Jag har bland annat varit inblandad i projekt med det finska Arbetshälsoinstitutet och har tillsammans med dem introducerat nya idéer inom företagshälsoarbetet för olika yrkesgrupper.

ainoVD

Jyrki Eklund, VD

Innan jag började på Aino Health arbetade jag inom teknikkonsultområdet hos Nedecon Oyj där jag ansvarade för internationaliseringsprojekt på både styrelse- och ledningsnivå. Jag verkade även under några år som regionchef i Singapore med Sydostasien som mitt ansvarsområde.

Kan du beskriva Aino Health och Er verksamhet för Stockpickers läsare?

– Vi levererar SaaS-lösningar som stöttar företag i att förbättra ledarskapet och öka engagemanget hos sina anställda och samtidigt minska hälsorelaterade kostnader och öka produktiviteten. Med vår lösning blir hälsa, välbefinnande och ledarskap en integrerad del av det vardagliga arbetet.

Hur ser bolagets affärsmodell ut?

– Vi säljer SaaS-lösningen som licenskostnad per anställd och månad tillsammans med konsulttjänster som stöttar SaaS-lösningen, eller så använder vi oss av utfallsbaserad ersättning där vi och kunden delar på de pengar som kunder sparat med hjälp av oss, vilket ofta gynnar både vår kund och oss.

Hur har Er verksamhet påverkats av COVID-19?

– Tack vare licensmodellen för vår SaaS-lösning så kommer våra intäkter in varje månad så den återkommande intäkten har inte påverkats nämnvärt. Dock har vi upplevt att det varit svårare att sälja till nya kunder då många företag i vår målgrupp blivit tvungna att skjuta upp investeringar, vilket minskat vårt inflöde av nya kunder. Vi har dock sett ett ökat behov av våra lösningar för att stötta chefer, medarbetare och företagsledning då de behöver kunna se till att deras medarbetare mår bra, har rätt förutsättningar att göra sitt jobb väl på ett strukturerat sätt.

Ni genomför just nu en nyemission där Ni tar in ca 15,9 MSEK. Vad skall Ni använda emissionslikviden till?

– Vi kommer använda den till att globalisera Aino samt till att utveckla vår SaaS-lösning för att kunna stötta våra kunder på ett ännu bättre sätt.

anido2

Hur ser Er konkurrens ut och vad skiljer Er från denna?

– Vi har ett antal konkurrenter på den finska såväl som den svenska marknaden. På den finska marknaden består konkurrensen till störst del av företagshälsovården som tillhandahåller en viss del av den här typen av tjänster. Dessa lösningar är dock en mer avskalad variant än Vår HealthManager. På den svenska marknaden finns ett antal andra aktörer som fokuserar på området att hjälpa organisationer att ta hand om sina hälsorelaterade områden, men även här erbjuds en enklare variant än den lösning som Aino tillhandahåller.

Hur stor är Aino Healths potentiella marknad?

– Den är väldigt stor. Detta eftersom vi riktar oss mot företag med fler än 500 anställda inom bland annat tillverkningsindustrin, kommuner, servicesektorn och detaljhandeln. 

Enligt dig, vilka är de främsta skälen till att man skall investera i Aino Health?

– För att vi gör världen bättre genom att hjälpa företag till bättre dialoger, starkare ledarskap och hälsosammare medarbetare. Det finns ett enormt behov av den här typen av lösningar då den psykiska ohälsan på arbetsplatser tyvärr inte minskar, utan ökar. Med våra lösningar kan vi inte bara stötta företagen när det gäller hälsofrämjande åtgärder utan vi kan även säkerställa att våra kunder kan behålla sin affärsberedskap även när krisen slår till, både under och när det är dags för att komma tillbaka till arbetet efter lång frånvaro pga. av en kris såsom pandemi, naturkatastrof eller terror-attentat. Kort sagt, företag behöver människor och de behöver ta hand om sina anställda och här kan Aino verkligen spela en stor roll.

Avslutningsvis om du blickar framåt 5 år i tiden, hur ser Aino Health ut då?

– Vi kommer vara kända som en av den mest pålitliga SaaS-leverantörerna inom vår vertikal, som levererar verkliga handfasta resultat till våra kunder och deras anställda. Antalet användare på vår plattform HealthManager kommer att ha ökat starkt globalt och vi kommer att ha byggt upp ett starkt globalt ekosystem bestående av både återförsäljare och servicepartners som tillsammans med oss hjälper våra kunder till bättre hälsa på jobbet.


Erbjudandet i sammandrag

Emissionsvolym: Erbjudandet kommer vid full teckning att tillföra bolaget cirka 15,9 MSEK före emissionskostnader om cirka 0,7 MSEK. Erbjudandet är fullt säkerställt genom garantiåtaganden.

Teckningskurs: Teckningskursen är 1,50 SEK per aktie. Courtage utgår ej.

Teckningsperiod: 18 september - 2 oktober 2020.

Handel med teckningsrätter: 18 september - 30 september 2020.

Villkor: För varje (1) befintlig aktie på avstämningsdagen erhålls i företrädesemissionen två (2) teckningsrätter. Innehav av tre (3) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) nyemitterad aktie.

Handelsplats: Nasdaq First North Growth Market.


Dokument och filer

Teaser

Anmälningssedel

Memorandum

Videopresentation

Hemsida

 

Stäng×
Relaterade ämnen

Mina Bevakningar


Skapa konto gratis och lås upp våra Online FREE artiklar

Annons
Annons
Till början