Sentimentenkät - Shortcut Media

Ge din syn på Shortcut Media nedan. Observera att vi endast behandlar ett svarsalternativ per fråga.