Sentimentenkät - LIDDS

Ge din syn på LIDDS nedan. Observera att vi endast behandlar ett svarsalternativ per fråga.