Stäng
Prenumerera gratis på Sveriges ledande nyhetsbrev inom bank & finans
Analys: Foodtech-aktie med stor potential
11.12.2020

Analys: Foodtech-aktie med stor potential

Ristillverkaren Nordic Rice AB (publ) genomför en så kallad pre IPO-runda på om högst 15 Mkr, varav cirka 5 Mkr redan omfattas av teckningsförbindelser. Bolaget har förvärvat den enda fabriken i Sverige – och en av Nordens två – där råris förädlas.

Det finns en betydande uppsida i Nordic Rice foodtech-aktie. I en uppdragsanalys gör Emergers i sin grundbedömning att aktiekursen kommer att öka med 220 procent när den listas. I ett mer positivt scenario kan uppsidan överskrida 300 procent. 

Nordic Rice anskaffar nu kapital för att direktimportera större mängder ris och därigenom bygga upp ett lager och accelerera produktionen.

Risfabriken, som är den enda i Sverige, har en kapacitet som kan tillgodose hälften av svenskarnas årliga riskonsumtion och bolaget siktar in sig på hyllorna i de stora matvarukedjorna.

”Även om det inte är närodlat så blir det inte mycket mer närprocessat än så. Dessutom innebär den inhemska produktionen också en ökad leveranssäkerhet för dessa storköpare, vilket ökat markant i betydelse för inköparna i och med covid-19”, skriver Emergers.

Starka utsikter

”Trots en relativt lågförädlad produkt ser vi goda skäl att räkna med att bolaget ska nå framgång med sin framryckning mot de stora matkedjorna, men även få en god utväxling på marginalen vid större volymer”.

Jämfört med andra noterade leverantörer till dagligvaruhandeln i Norden är en viss rabatt för Nordic Rice motiverad med hänsyn till lägre storlek, förväntad omsättning, och bristen på historik. En rimlig multipel bedöms ligga runt 10-13x EBITA, justerat för ett ytterligare kapitaltillskott vid noteringen så motsvarar det en kurs på 20 – 25 kronor inom 2022 – 2023. Det är dock förknippat med osäkerhets- och riskfaktorer.

I pågående emission går det att teckna för 6 kronor per aktie.

”Då bolaget ännu är helt obelånat och inte har några avskrivningar så kan man räkna med en stor del av rörelsevinsterna också rinner ner i kassan. Sett till värderingen så räknar man med att notera bolaget under 2021, då man siktar på en värdering på 75 MSEK pre-money, vilket inte är orealistiskt om man följer planen”, heter det.

noris

En måttlig värdering

Riskfaktorerna motverkas delvis av en koncentrerad konkurrensbild med få liknande spelare i Norden. Dessutom påpekar Emergers att det finns goda bolagsspecfika skäl att Nordic Rice kan lyckas att nå sina mål, inte minst vd och huvudägaren Haider Al-Kaizhwans breda kontaktnät och djupa förankringar i branschen.

Genom att importera råris från Asien kan Nordic Rice undvika EU-tullar samt påbörja verksamheten med att förse dagslivskedjornas egna varumärken, så kallade private label, med polerat ris. I nuläget processar bolaget ris åt kunder på beställning. Men med ett högre rörelsekapital kan Nordic Rice börja leverera större beställningar – och kraftigt höja marginalerna.

”Den marginal bolaget i dag kan ta ut som kontraktsproducent uppgår till knappt 700 SEK per ton och med tillräckligt rörelsekapital för att självt kunna direktimportera råris från Asien räknar bolaget med att lyfta bruttomarginalen till drygt 2000 SEK per ton”, konstaterar Emergers.


Erbjudandet i sammandrag 

Erbjudandet omfattar aktier i Nordic Rice AB (publ). Emissionsinstitut är Eminova Fondkommission AB, Stockholm.

Emissionsbelopp: Högst 15 000 000 kronor.
Antal nya B-aktier: Högst 2 500 000.
Teckningskurs: 6 SEK per B-aktie.
Teckningstid: 25 november – 18 december 2020.
Likviddag: 12 december 2020.
Teckningspost: 1 000.
Utspädning: 33,33% vid full teckning.


Dokument och filer

Memorandum

Anmälningssedel

Bank ID

Stäng×
Relaterade ämnen
08.12.2020
Conax– New kid on the block(chain)

Conax– New kid on the block(chain)

Få har nog undgått Bitcoins framfart de senaste åren.

pre-IPO / 1,50 kr

Nära förknippad med Bitcoin och kryptovalutor är blockchain, en relativ ny teknik som utvecklas i hög takt. Blockchain är själva grunden till de digitala valutorna, men används även på många andra områden såsom kapitalmarknader, försäkringar, myndigheter, logistik, hälsa och utbildning. Tekniken gör det möjligt att privatpersoner och företag kan dela information över hela världen i realtid och till en minimal kostnad.

Ambitionen är att ersätta dagens infrastruktur genom att skapa en digital och distribuerad datakedja, där transaktioner registreras och genomförs i en så kallad digital huvudbok. Alla parter har en kopia av samma digitala huvudbok och när någon genomför en transaktion i datakedjan så uppdateras samtliga kopior av huvudboken. Många experter ser blockchain som den potentiellt mest transformativa tekniska innovationen sedan internet, och det ansedda World Economic Forum tror att 10% av den globala BNP:n kan komma finnas lagrad på en blockchain år 2025.

Läs mer om Conax här

Föga förvånande är många stora IT-drakar såsom IBM redan på bollen, men som placerare finns det hittills få möjligheter till en renodlad exponering mot blockchain. Någon som vill ändra på det är Conax Group AB, ett bolag som utvecklar högteknologiska programvaror inom blockchain och fintech. Conax har utvecklat en egen patenterad blockchain som klarar mycket höga transaktionshastigheter på så kort tid som 330 millisekunder. Detta kan jämföras med den vanligaste förekommande blockchainbaserade plattformen Ethereum, som har en hastighet på ca 10-15 sekunder.

Conax är för tillfället aktuell med en pre-IPO kapitalanskaffningsrunda där man emitterar totalt 10 miljoner aktier till ett värde av 15 Mkr, vilket innebär en pre-money värdering på 116 Mkr. Emissionen är garanterad upp till 10 Mkr och pengarna ska användas till att finansiera fortsatt produktutveckling, samt uppbyggnad av organisationen och marknadsföring. För nästa år planerar man sedan en börsnotering, där man vill ta in ytterligare 25 Mkr till en pre-money värdering på 350 Mkr.

Conax blockchain är inriktad på clearing och stamping av finansiella transaktioner och har potentialen att ersätta resurskrävande manuella rutiner. Fördelarna är att transaktionerna blir både snabbare och säkrare, då blockchain gör det enkelt att skapa säkra certifikat för att identifiera alla som är inblandade i en process. På så sett kan man bli av med onödiga mellanhänder och alla kan dela på samma information. Den höga transaktionshastigheten i Conax blockchain innebär dessutom att bolaget är ett av få som uppfyller de krav Mastercard, Visa och American Express ställer på aktörer för att hantera kontaktlösa kortbetalningar.

Conax banner 700x300 High Quality

Bolagets teknik stödjer även smarta kontrakt, dvs applikationer som kombinerar förmågan att specificera, registrera och utföra avtalsförpliktelser. Smarta kontrakt är ett utbyte av pengar, egendom, aktier, eller värdesaker utan behovet av mellanhänder som advokater, banker eller notarier. Conax erbjuder effektiva programmeringsgränssnitt (SDK/API) mot sin blockchain så att andra mjukvaruleverantörer kan använda den i sina egna applikationer. Därutöver bygger man färdiga applikationer som kan levereras som "white-label" lösning till olika aktörer.

Konkurrensen är givetvis tuff och teknikutvecklingen en avgörande faktor. I detta avseende är det viktigt att poängtera att Conax har ett godkänt patent inom diagnostik och IOT (internet of things), samt ytterligare tre patentansökningar som inväntar ett slutligt godkännande (patent pending) inom blockchain och positionsbaserad autentisering av transaktioner i realtid.

Nyligen fick man dessutom patentansökan för två ytterligare patent godkända i totalt 153 länder. Det första rör ”Trusted Zone”, en säkerhetsfunktion som förhindrar bedrägerier vid kontaktlösa kortbetalningar. Conax kommer initialt att leverera säkerhetsfunktionen till Vopy Technology AS som integrerar funktionen i sin neobank och därmed ger samtliga sina kunder tillgång till en utökad säkerhet vid kortbetalningar. Det andra patentet rör ”Stemmed Blockchain” och definierar hur man kombinerar flera privata och/eller publika blockchain till en enda publik master blockchain.

Hittills har Convax enbart minimala intäkter men ledningen ser en stor tillväxtpotential och har dialog om samarbete med flera internationella aktörer inom traditionell finans, fintech samt bank där man förväntar sig att de första lösningarna når marknad under hösten 2020. Ambitionen är att snabbt öka omsättningen till 12 Mkr år 2021, 70 Mkr året därefter och 280 Mkr år 2023.

En viktig del av den förväntade tillväxten är ovannämnda Vopy Technology, som inte bara ska använda Trusted Zone, men även Conax marknadsplats för P2P-lån. Vopy är en fullskalig neobank med fokus på finansiella tjänster och kreditgivning i hela Europa och möjliggör dessutom andra bolag att skapa egna neobanker under deras eget varumärke. Fokusgrupp är större telekombolag och andra stora bolag som är ute efter nya, innovativa intäktskällor från sina redan etablerade kundgrupper.

Conax framstår som ett spännande fintechbolag med en skalbar affärsmodell som tillåter snabb intäktsökning och mycket goda marginaler. År 2022 förväntar sig bolaget att kunna visa svarta siffror på sista raden, trots en gradvis upprampning av kostnadskostymen. Lyckas man leverera på sina prognoser framstår värderingen i den pågående kapitalanskaffningen (post-money) på 1,9 gånger den förväntade omsättningen år 2022 som lockande, inte ens den tänkta IPO-värderingen (post-money) på drygt 5 gånger den förväntade omsättningen 2022 ser utmanande ut.

Fintechsektorn är het och värderingarna därefter. Svenska Klarna avslutade nyligen en kapitalanskaffning som värderar bolaget till drygt 95 miljarder kr, vilket kan ställas i relation till bolagets omsättning på 4,5 miljarder kr under första halvåret i år, med en förlust på drygt 550 Mkr under samma period. Det innebär alltså en värdering på uppskattningsvis omkring 10 gånger omsättningen 2020. Den börsnoterade betalningsplattformen Adyen handlas i skrivande stund till hisnande 50 gånger den förväntade omsättningen 2021. Dessutom är M&A-aktiviteten i sektorn hög och tex betaljätten Paypal sägs bland annat leta efter uppköpsobjekt som är relaterade till kryptovalutor.

En investering i ett ”pre-revenue” bolag innebär alltid en större risk. I Conax fall kommer risken, emellertid, med en mycket attraktiv prislapp. Vi ser ett bra tillfälle att komma tidigt in i ett bolag som både har en spännande patenterad teknik och en snabbt växande marknad framför sig.

Mer om Conax

Stäng×
Av
Sebastian Lang Analytiker
Relaterade ämnen
Annons
03.12.2020
Thunderful Group – Mer spel åt folket

Thunderful Group – Mer spel åt folket

Spelbranschen går på högvarv och få sektorer har presterat bättre i år.

Först publicerad i Stockpicker Newsletter 1831 (2 december 2020)

THUNDR | First North | 50 kr | TECKNA

Förutsättningar för en börsintroduktion hade inte kunnat vara bättre och därmed tror vi att mottagandet lär bli ganska varmt när Thunderful Group börjar handlas på First North den 7:e december.

Bolaget såsom det ser ut idag, grundades 2019 efter en omstrukturering av företagsgrupperna Bergsala och Thunderful som gjordes i syfte att skapa en stark aktör inom utveckling och förläggning av spel samt distribution av bland annat Nintendoprodukter, spel, speltillbehör och leksaker. Till skillnad från de flesta andra spelbolag på börsen, har Thunderful alltså en bred plattform inom hela spelindustrin, inklusive en fysisk distributionsverksamhet.

Den globala marknaden för spel har under de senaste tre åren vuxit med en genomsnittlig årlig tillväxttakt (CAGR) om cirka 15%. Av det totala marknadsvärdet på cirka 152 miljarder usd, utgjordes cirka 68 miljarder av mobilspel, cirka 49 miljarder av konsolspel och cirka 35 miljarder av PC-spel. För Thunderfuls del är det hittills distributionsdelen som väger klart tyngst, men man vill framöver allokera kassaflöden till investeringar inom spelutveckling, antingen organiskt genom fler och större högkvalitativa spel och immateriella rättigheter eller via kompletterande bolagsförvärv.

I affärssegmentet Distribution ingår distributörerna Bergsala, Amo Toys och Nordic Game Supply. Bergsala har sedan 1981 varit ensam distributör av Nintendos hård- och mjukvara i Sverige och fler regioner har tillkommit kontinuerligt. Amo Toys och Nordic Game Supply är nordiska distributörer av spel, speltillbehör, merchandise och leksaker. Bland de cirka 110 varumärken som distribueras finns välkända namn som bland annat Rockstar, 2K Games och Thrustmaster.

Affärssegmentet Games är verksamt inom utveckling, förläggning och försäljning av spel. Förläggningsverksamheten ägnar sig åt förläggning av internutvecklade speltitlar och speltitlar utvecklade av andra västerländska spelstudion. Dessutom ingår Rising Star Games som fokuserar på utgivning av framstående japanska speltitlar i Europa.

Games har en spelportfölj med totalt 36 egna speltitlar och enligt bolaget själva är spelserien SteamWorld koncernens viktigaste varumärke med över fyra miljoner sålda exemplar hittills. Under hösten har man vuxit på utvecklingssidan genom förvärv av den engelska spelstudion Coatsink och svenska Station Interactive. Affärssegmentets omsättning är dock fortfarande relativt blygsam och fjolårets 101 Mkr stod för mindre än 5% an koncernens totala.

Det är just spelutvecklingen som ledningen vill skala upp och för tillfället har man sex nya spel under utveckling, bland annat AA-titeln Lost in Random till Nintendo Switch, PlayStation 4 samt PC, i samarbete med Electronic Arts. Dessutom har man ett avtal med Microsoft om att exklusivt lansera AA-titeln The Gunk på Microsofts olika plattformar.

Extra spännande är Coatsinks spelprojekt med Oculus, Jurassic World Aftermath, där den första delen av spelet förväntas lanseras i slutet av 2020 och den andra delen under Q2 2021. Förhoppningar är stora då spelet kommer marknadsföras som en av de största speltitlarna för VR- headsetet Oculus Quest samt det nyligen lanserade Oculus Quest 2.

Liksom branschen i sin helhet har Thunderful gynnats av Covid-19 pandemin och under de första nio månaderna av året ökade man rörelseintäkterna med 61% till 1 794 Mkr. Det är nästan lika mycket som hela fjolårets 2 116 Mkr. Rörelseresultatet (EBIT) landade på 147,1 Mkr, vilket innebar en marginal på 8,2%. Här märks den stora betydelsen av lågmarginalverksamheten inom distribution som har en ensiffrig EBIT-marginal, jämfört med 36% inom Games.

Som tidigare nämnt vill man använda sina stabila operativa kassaflöden till investeringar inom spelutveckling. Även majoriteten av emissionslikviden ska gå till expansion inom Games, framförallt i form av företagsförvärv. Vid full teckning i nyemissionen kommer bolaget tillföras runt 711 Mkr netto och därmed kommer den räntebärande nettoskulden på 185 Mkr vid slutet av september alltså omvandlas till en nettokassa på drygt 500 Mkr.

Ledningens målsättning är att öka försäljningen inom Games organiskt med minst 25% per år, kompletterat med tilläggsförvärv. Inom Distribution vill man växa 5-7% organiskt, exklusive Nintendoverksamheten som är nära kopplad till Nintendos utveckling och dess plattformslanseringar. Här är det viktigt att notera att konkurrenterna PlayStation och Xbox har nyligen lanserat sina nya spelkonsoler vilket kan påverka efterfrågan på Nintendos produkter negativt.

Vid noteringskursen på 50 kr värderas bolaget till 3,4 miljarder kr. Justerat för nettokassan innebär det en värdering på ungefär 8x det förväntade EBITDA-resultatet i år (EV/EBITDA), vilket är långt under multiplerna för de klassiska spelförvärvsbolagen Embracer och Stillfront. Deras verksamheter är emellertid mer renodlade och M&A-modellen mer beprövad. Rabatten är dock såpass stor att aktien är värd att teckna oavsett. Sista teckningsdag infaller dock redan imorgon (3/12).

Stäng×
Av
Sebastian Lang Analytiker
Höglönsam svensk risfabrik gör nyemission
25.11.2020

Höglönsam svensk risfabrik gör nyemission

Ristillverkaren Nordic Rice AB (publ) genomför en så kallad pre IPO-runda på om högst 15 Mkr, varav cirka 5 Mkr redan omfattas av teckningsförbindelser. Bolaget har förvärvat den enda fabriken i Sverige – och en av Nordens två – där råris förädlas.

Nordic Rice genomför nu en anskaffning av rörelsekapital för att klara av att möta en betydande och växande efterfrågan på företages ris. Inom 12 månader planeras sedan en listning av bolagets aktie på en lämplig marknadsplats.

De höga tullar och avgifter som EU införde 1995 har gjort att ristillverkning i Europa sker med god lönsamhet. Genom att importera råris från framför allt Asien undgår man höga pålagor och framställer det ris som möter europeiska konsumenter.

Med regelverket som grund har det skett en lönsam tillverkning av ris i anläggningen i Eskilstuna av tidigare ägare sedan 1998. Nordic Rice har under året förvärvat verksamheten genom en så kallad inkråmsaffär.

Fram till i dag har fabrikens tidigare ägare köpt råris från europeiska importörer, vilket skett till ett relativt högt pris. Genom kapitaltillskottet ska bolaget köpa ris direkt från ursprungslandet, vilket innebär att distributionsled kapas. Därmed kan marginalen öka med cirka 200 procent. Något som skapar möjlighet för en bra och tilltagande lönsamhet.

”Fabriken i Eskilstuna är i mycket bra skick, även om den har några år på nacken. Vi fick möjligheten att köpa den i samband med ett grundaren var redo för en generationsväxling. Bolaget har inga lån och produktionsapparaten är förvär­vad för cirka 10 miljoner kronor, vilket gör att avkastningen på produktionen i Eskilstuna blir hög jämfört med om man skulle bygga en anläggning från grunden i dag”, berättar Haider Al-Kaizhwan, Nordic Rice huvudägare och VD, och fortsätter:

”Vi behöver ytterligare rörelsekapital för att kunna snabba på vår lönsamma expansion. För i dag kan vi sälja mer än vad vi har finansiell kapacitet att tillverka. Och ju mer vi tillverkar desto lönsammare blir tillverkningen, eftersom vi kan slå ut de fasta kostnaderna på en högre volym”.

Nordic Rice har kapacitet att i grossistledet produ­cera ris till ett värde av cirka 500 miljoner kronor, eller 36 000 ton.

Haider Al-Kaizhwan har ett lång förflutet och inom livsmedelsbranschen. Han har sedan tidigare byggt upp livsmedelsföretaget Hot Chilly, som omsätter cirka 100 Mkr på årsbasis.


Erbjudandet i korthet:

Erbjudandet omfattar aktier i Nordic Rice AB (publ). Emissionsinstitut är Eminova Fondkommission AB, Stockholm.

Emissionsbelopp: Högst 15 000 000 kronor.
Antal nya B-aktier: Högst 2 500 000.
Teckningskurs: 6 SEK per B-aktie.
Teckningstid: 25 november – 9 december 2020.
Likviddag: 12 december 2020.
Teckningspost: 1 000.
Utspädning: 33,33% vid full teckning.


Dokument och filer

Anmälningssedel

Memorandum

Teckna med BankID

 

Stäng×
Relaterade ämnen
Inbjudan att teckna aktier i Alltainer
23.11.2020

Inbjudan att teckna aktier i Alltainer

Alltainer tillverkar, marknadsför och vidaresäljer containrar som bostäder, barer och sanitetsanläggningar. Bolagets kundgrupp omfattar uthyrare som i sin tur hyr ut containrarna till byggbolag, större events, och RV parks. Försäljning sker huvudsakligen via distributörer. USA är bolagets största marknad, och bearbetning av Europa och Oceanien pågår. Alltainer tillverkar alla sina standardlösningar i sin egen fabriksanläggning i Asien.

Alltainer är ett produktionsbolag som tillverkar modifierade containerlösninger till olika marknadssegment. Bolaget produktportfölj kan uppdelas i lösningar till Boende; Sanitet och Events. Med ett utbyggt distributörsnät i främst USA genom Alltainers generalåterförsäljare för USA, har Alltainer en utfästelse på 400 enheter över de närmsta 2 åren i form av ett ”letter of intent”. Det är främst det orderunderlag som är bakgrunden för Alltainers fokus på att utbygga bolagets produktionskapacitet i företagets Vietnamesiska produktionsenhet. Alltainer förväntar att utöka sin kapacitet från dagens 5-7 enheter i månaden till 25 enheter för att uppfylla bolagets nuvarande kunders förväntningar på oss inom de närmsta 2 åren och sedan växa till 75 enheter per månad om 3 år. Då erbjuder sig Alltainer som leverantör till större kunder som önskar beställa 100-200 enheter med rimliga leveranstider. Det rör sig om stora uthyrningsbolag, internationella organisationer, militära kunder och myndigheter. I det läget är leveransförmåga och leveranstid viktigare än pris.

Alltainer  fokus är att utöka produktionen, och för att göra detta effektivt och snabbt behöver bolaget rörelsekapital, så de kan effektivisera sina inköp och produktionsprocess. Sedan kommer Alltainer behöva hyra ytterligare produktionsyta under 2021, så företaget kan utöka produktionen till 2000+ enheter per år. Detta kommer kräva investeringar i maskiner och verktyg, samt optimering av produktionslokalerna.

Bolaget genomför just nu en IPO på cirka 8 miljoner kronor. Sista teckningsdag är onsdagen den 25 november.


Erbjudandet i sammandrag

Teckningskurs: 8 kronor per aktie.

Teckningsperiod: 9 november - 25 november 2020.

Emissionsvolym: 8 MSEK, 1 miljon aktier.

Värdering: 42,5 MSEK "pre-money"

Handelsplats: Spotlight Stock Market.


Dokument och filer

Videointervju

Teaser

Memorandum

Anmälningssedel

Teckna via BankID

Hemsida

 

Stäng×
Relaterade ämnen
10.11.2020
Teckna units i Raytelligence

Teckna units i Raytelligence

Raytelligence bedriver utveckling och försäljning av radarsensorer för hälsoområdet.

Raytelligence har nu efter en lång utvecklingsperiod lanserat plattformen EaZense med två produkter, EaZense-Motion och EaZense-Presence, som båda är medicinsktekniskt certifierade som klass 1 produkter. Bolaget ser stort intresse för dessa produkter nationellt såväl som internationellt. Första leveranserna av plattformen EaZense har nu skett till återförsäljare och samarbetspartners i Nederländerna, Finland, USA och Sverige. Dessa två produkter är inriktade på tillsyn av äldre på särskilda boenden och inom kriminalvården. Bolaget har för avsikt att i samarbete med sina kunder kontinuerligt lägga till nya funktioner på EaZense-plattformen. För att Raytelligence ska kunna förverkliga Bolagets internationella expansionsplaner och fortsätta investera i tillväxt genomförs nu en företrädesemission.

Syftet med den pågående företrädesemissionen är att göra det möjligt för Raytelligence att positionera sig som en ledande leverantör av beröringsfri mätning av vitalparametrar internationellt, genom att Bolaget kan fortsätta utveckla plattformen EaZense med unika funktioner som enligt Bolagets vetskap saknas på marknaden idag. Om företrädesemissionen fulltecknas kommer Raytelligence tillföras cirka 26,3 MSEK, med möjlighet till ytterligare en bruttolikvid om maximalt 26,3 MSEK vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna. 

Sista teckningsdag är den 12 november.


Erbjudandet i sammandrag

Teckningstid: 29 oktober - 12 november 2020.

Teckningskurs: 7,20 SEK per unit, dvs. 3,60 SEK per aktie. TO1 vederlagsfri.

Teckningsförbindelser och garantiåtaganden: Ca 26,3 MSEK, dvs 100% av emissionen.

Teckningstid: 29 oktober - 12 november 2020.

Handel med uniträtter: 29 oktober - 10 november 2020.

Handelsplats: NGM Nordic SME.

Preliminärt datum för offentliggörande av utfall: 17 november.

Erbjudandets storlek: 3 651 228 units vilket motsvarar ca 26,3 MSEK.


Dokument och filer

Erbjudandesida

Teaser

Prospekt

Anmälningssedel

Videopresentation

EaZense video

Hemsida

 

Stäng×
Relaterade ämnen
Inbjudan att teckna aktier i Gausta View
27.10.2020

Inbjudan att teckna aktier i Gausta View

Gausta Views mål är att bli ett av de ledande fastighetsbolagen i den norska skidorten Gausta. Ambitionen är att inom tio år äga och förvalta fastigheter med över tvåtusen turistbäddar. Långsiktigt ägande är stommen i bolaget, men försäljning av enheter i olika utvecklingsfaser kan ske för att skapa största möjliga långsiktiga värde för aktieägarna.

Gausta View är ett fastighetsbolag som kommer hyra ut lägenheter till turister i Gausta. Vi ser att det finns ett stort behov av fler turistbäddar under de närmsta åren. Vårt mål är att tillhandahålla 2000 gästbäddar fram till 2030. I dagsläget äger vi en tomt precis vid backen i det nya centrumområdet. Där kommer vi bygga 3 huskroppar med totalt 68 lägenheter och 340 gästbäddar. Efter det planerar vi att expandera på nya tomter i närområdet.

Företaget genomför just nu en nyemission på cirka 18 miljoner kronor. Sista teckningsdag är den 30 oktober.


Erbjudandet i sammandrag

Teckningstid: 7 oktober - 30 oktober 2020.

Teckningskurs: 30 kronor per aktie.

Emissionsvolym: 18 MSEK fördelade på 600 000 aktier.

Villkor för genomförande: Lägsta emissionsbelopp för fullföljande av emissionen är 15 MSEK.


Dokument och filer

Videointervju

Investeringssida

Memorandum

Anmälningssedel

Gaustatoppen video

Hemsida

Video Gausta

 

Stäng×
Inbjudan till teckning av units i Newton Nordic
23.10.2020

Inbjudan till teckning av units i Newton Nordic

Newton Nordic är ett svenskt teknikbolag som utvecklar och erbjuder specialiserade produkt- och supportlösningar för stabilisering och fjärrstyrning av rörliga kameror inom TV- och filmindustrin. NEWTON-systemet används för livesända prestigeproduktioner världen över, inom sport, musik, underhållning och evenemang

Bolagets NEWTON-system anses idag av många kunder och användare vara ett av världens främsta produktsystem för stabilisering och fjärrstyrning av rörliga kameror. Kärnan i produktsystemet utgörs av kamerahuvudet NEWTON S2 och kontrollpanelen NEWTON C2. Utöver detta erbjuds kunderna tillbehör, mjukvara och tjänster såsom utbildning , support och underhåll. Newton Nordic har under de senaste åren byggt en stabil grund för tillväxt med validerade och efterfrågade produkter på marknaden, ett välkänt internationellt varumärke och gradvis ökade marknadsandelar

Bolaget genomför just nu en nyemission och sista teckningsdag är den 27 oktober.


Erbjudandet i sammandrag

Teckningsperiod: 12 oktober – 27 oktober 2020.

Erbjudandepris: 0,70 SEK per unit.

Antal units som erbjuds i erbjudandet: 28 780 967.

Teckningsförbindelser och garantiåtaganden: 14,1 MSEK, motsvarande 70 procent av erbjudandet.

Handel med uniträtter: 12 oktober – 23 oktober 2020

Villkor för teckningsoption av serie TO7: Innehavare ska äga rätt att för varje två (2) teckningsoptioner teckna en (1) ny aktie i bolaget. Teckning sker till en kurs motsvarande den volymvägda genomsnittliga betalkursen för bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market under perioden 28 februari – 11 mars 2022 med en rabatt om 30 procent. Teckningskursen ska dock uppgå till högst 1,40 SEK och lägst aktiens kvotvärde. Teckningsoptionerna berättigar till teckning under perioden från och med den 14 mars 2022 till och med den 25 mars 2022.


Dokument och filer

Emissionssite

Teaser

Memorandum

Anmälningssedel

Videopresentation

Hemsida

 

Stäng×
Relaterade ämnen
Teckna units i DanCann Pharma A/S
21.10.2020

Teckna units i DanCann Pharma A/S

DanCann Pharma A/S är ett farmaceutiskt bioteknikföretag som grundades i mars 2018 strax efter att det nya pilotprogrammet inrättades. Under sommaren 2018 fick bolaget som ett av de första företagen i Danmark tillstånd att hantera och odla medicinsk cannabis genom det så kallade ’’Development scheme’’. DanCann Pharma är ett vertikalt integrerat företag vars verksamhet kommer att innefatta allt från odling till raffinering av cannabis och cannabinoider. Bolagets affärsplan består av flera olika delar såsom: import, export, försäljning, forskning och utveckling samt egen produktion.

DanCann Pharma är ett vertikalt integrerat företag med kommande aktiviteter från genetisk utveckling (forskning om nya cannabinoider) till formuleringen av läkemedlet. DanCann Pharmas affärsplan har flera spår, inklusive: import / distribution, FoU och egen produktion (odling, utvinning, raffinering och formulering).

Företaget strävar efter att producera standardiserade aktiva farmaceutiska ingredienser (API). Dessa produkter kommer att användas i företagets egna mellanprodukter såväl som inom läkemedelsindustrin och tillgodoser behoven hos stora och små läkemedelsutvecklare.

DanCann Pharmas nästa steg är egna produktionslinjer där de aktiva ingredienserna kommer att formuleras för läkemedel i flera olika doseringstekniker (både nya och befintliga) med resultat av olika, patientvänliga produkter inklusive, men inte begränsat till; kapslar, piller och oljor - med avancerad teknik och bearbetningsutrustning.


Erbjudandet i sammandrag

Erbjudande: En unit består av fem (5) aktier och två (2) teckningsoptioner som emitteras vederlagsfritt.

Erbjudandepris: 22.5 DKK per unit, vilket motsvarar 4.5 DKK per aktie.

Teckningsoption: En teckningsoption berättigar till teckning av en nyemitterad aktie i Bolaget under perioden 1 september 2021 till 17 september 2021, till en fastställd teckningskurs per aktie motsvarande 6 DKK.

Emissionsbelopp: DanCann Pharma tillförs 30 MDKK (före avdrag för emissionskostnader) vid full teckning i Erbjudandet och ytterligare cirka 16 MDKK vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna.

Bolagsvärde: Cirka 63.3 MDKK före Erbjudandet.

Teckningsförbindelser: 22.5 MDKK, motsvarande cirka 75% av Erbjudandet.

Lock-up: Styrelse, ledning och största aktieägaren har ingått lock-up motsvarande cirka 39,24 procent av aktierna i Bolaget efter Erbjudandets genomförande.

Teckningsperiod: 7 oktober 2020 - 23 oktober 2020.

Minsta teckningspost: 200 units, motsvarande 4 500 DKK 


Dokument och filer

Erbjudandesida

Teaser

Prospekt

Anmälningssedel

Introvideo

Hemsida

Video DanCann

Stäng×
Relaterade ämnen
Inbjudan till teckning av aktier i Vindico Group
13.10.2020

Inbjudan till teckning av aktier i Vindico Group

Vindico Group AB är en säkerhetskoncern där verksamheten drivs i dotterbolaget Vindico Security AB, som marknadsför och säljer fysiska säkerhetsprodukter och system. I sortimentet ingår produkter och lösningar inom DNA-märkning, bland annat ButiksDNA och ByggDNA, kameraövervakningssystem, produkter för säker förvaring och laddning av surfplattor, laptops, cykelbatterier och mobiltelefoner samt säkerhetsprodukter för konsumentmarknaden under varumärket Safe´n´Sound.

Vindico är ett nischat företag inom säkerhet där vi arbetar med fysiska säkerhetsprodukter. Sedan 1991 har vi byggt upp ett genomtänkt produktsortiment och därigenom skaffat oss en gedigen kompetens avseende kameraövervakning, DNA stöld- och rånskydd. Vi säljer egenutvecklade laddskåp för mobiler, surfplattor, datorer och elcykelbatterier samt har ett spännande sortiment av smarta säkerhetsprodukter för personligt bruk som går under varumärket Safe´n´Sound. Detta sortiment säljs genom återförsäljare såsom exempelvis NetonNet, Elon, Gekås etc. Vindico arbetar både med att sälja direkt till professionella slutkunder och genom återförsäljare.

Vindico genomför just nu en nyemission på cirka 4,5 miljoner kronor.


Erbjudandet i sammandrag

Teckningstid: 28 september – 14 oktober 2020.

Teckningskurs: Sextio öre (0,60 SEK) per aktie.

Handel med teckningsrätter: Handel kommer att ske på Spotlight Stock Market under perioden 28 september – 12 oktober 2020.

Handel med BTA: Betalda tecknade aktier, BTA, kommer att handlas på Spotlight Stock Market från och med den 28 september 2020 fram till dess att Bolagsverket har registrerat emissionen. Denna registrering beräknas ske i början av november 2020.

Överteckningsoption: Vid övertecknad emission har styrelsen möjlighet att nyttja en överteckningsoption om ytterligare 2 383 730 aktier.

Antal aktier i erbjudandet: Högst antal aktier i företrädesemissionen uppgår till 7 616 270 aktier. Vid nyttjande av överteckningsoptionen uppgår erbjudandet till 10 000 000 aktier.

Emissionsvolym: Vid fulltecknad företrädesemission tillförs Vindico Group 4,5 MSEK före emissionskostnader. Kostnaderna för genomförandet av emission beräknas till 0,5 MSEK. Vid nyttjande av överteckningsoptionen kan Bolaget tillföras ytterligare 1,5 MSEK. 


Dokument och filer

Memorandum

Anmälningssedel

Teckna med BankID

Hemsida

 

 

Stäng×

Mina Bevakningar


Skapa konto gratis och lås upp våra Online FREE artiklar

Annons
Annons
Till början