Stäng
Så skapar du en extra inkomst från börsen. Till vilken mailadress ska vi skicka guiden?
Orexo – Beroendeberoende
09.03.2020

Orexo – Beroendeberoende

Orexo utvecklar förbättrade läkemedel med hjälp av drug delivery-teknologi och digitala terapier, allt med målet att svara mot ouppfyllda behov främst inom det växande beroendeområdet.

Från Stockpicker Newsletter 1796

ORX | Mid Cap | 53,40 kr | KÖP

Produkterna kommersialiseras i egen regi i USA eller genom partners över hela världen. Huvudmarknaden är idag den amerikanska marknaden för buprenorfin-/naloxonprodukter, där Orexo säljer sin ledande produkt Zubsolv för behandling av opioidberoende. Aktien har inte stått emot i Corona-raset. Men det finns en del ingredienser som nu borde tilltala en presumtiv aktieköpare.

Orexo har utvecklat inte mindre än fyra produkter från koncept till patient. De har blivit godkända på flera marknader och patienter över hela världen har därigenom fått tillgång till ännu bättre läkemedel. Bolagets pipeline innehåller utvecklingsprojekt med primärt fokus på behandling av beroende i alla faser, från förebyggande till behandling. Opiodproblemet i USA beskrivs ofta som epidemiskt och användningen av syntetiska opioder som fentanyl ligger bakom en större andel av de som dör av överdoser.

Annons

Det finns ett mycket stort behandlingsbehov och den dynamiska buprenorfin-/naloxonmarknaden, där Orexo kommersialiserar sin huvudprodukt Zubsolv, växte med över 14% förra året. Orexo är lönsamt allt sedan 2016 och sitter på mycket stora kassamedel. I syfte att skapa synergier och öka försäljningen är ett av målen för långsiktig tillväxt att bredda den kommersiella plattformen i USA genom M&A-transaktioner.

För 2019 växte omsättningen med 8% till 844,8 Mkr (783,1), varav Zubsolv i USA 719,2 Mkr (621,5). EBITDA-resultatet kom in på 272,1 Mkr (116,6) medan resultatet före skatt skrevs till 227,9 Mkr (92,2). Nettoresultatet blev 219,1 Mkr (137,9), motsvarande en vinst per aktie om 6,33 kr (3,99) före utspädning och 6,20 kr (3,93)) efter utspädning. Kassaflödet från den löpande verksamheten var 290,9 Mkr (242,0), kassaflödet från investeringar -26,3 Mkr (-6,2) och kassaflödet från finansieringsverksamheten -53,7 Mkr (0,0). Det senare kom sig av låneamortering. Det totala kassaflödet blev således 210,8 Mkr (235,8), dvs i nivå med nettoresultatet. Orexo lämnade 2019 med omsättningstillgångar om 1221,2 Mkr (1059,5), varav 816,8 Mkr (589,8) utgjordes av likvida medel. Skulderna uppgick samtidigt till 794,7 Mkr (810,5), varav 461,1 Mkr (483,4) var kortfristiga. Soliditeten var 47,1% (37,0).

Orexo har tidigare gått igenom en tuff patentstrid kring Zubsolv, vilken man gick segrande ur. Nya patentstrider kan inte uteslutas, men den största risken i Orexo ligger otvivelaktigt i det stora beroende av Zubsolv och mer specifikt försäljningen i USA. Prisbild, konkurrens osv kan snabbt förändras. Förhoppningen är att lyckas med lanseringar även utanför USA, vilket dock visat sig vara ett trögare företag än väntat.

2020 är utlovat att bli ett viktigt investeringsår för bolaget, där man ska satsa på den avslutande utvecklingen av OX124 och bolagets båda digitala terapier OXD01 och vorvida. Orexo räknar med att dessa investeringar kan finansieras av de vinster som genereras av Zubsolv i USA. Målet med utvecklingsarbetet är självfallet att stärka Orexos framtida position, och det råder ingen tvekan om att framgångar i framtidsprojekten skulle bli välkomna tillskott vilka skulle minska Zubsolv-beroendet, sänka risken och öka potentialen.

Orexo avser nu att slutföra utvecklingen av OX124, en akutmedicin för opiodöverdos baserad på naloxon, med möjlighet till FDA-godkännande nästa år. Marknaden som bolaget här vänder sig till värderas idag till uppskattningsvis 300 Musd med en stark tvåsiffrig tillväxt. OX124 uppges kunna bli en mer effektiv produkt på marknaden, med ett unikt nasalt administrationssystem.

Under fredagen kom dessutom beskedet att Orexo lämnat in en ansökan till den amerikanska läkemedelsmyndigheten, FDA, för kommersialisering av vorvida i USA. vorvida är en bevisad effektiv digital terapi för behandling av bekymmersam eller skadlig alkoholkonsumtion, inklusive diagnostiserat alkoholberoende. Beroende av FDA:s återkoppling, vilken väntas under Q2 avser Orexo att starta kommersialiseringen redan under andra halvåret i år. vorvida har redan framgångsrikt lanserats i Tyskland och Schweiz av GAIA AG (GAIA) under förra året.

Börsvärdet ligger idag runt 1,85 Mdr kr, vilket är väl snålt enligt Stockpickers bedömning. Dels baserat på faktiska prestationer, utsikter samt befintlig pipeline, som är relativt stor. Vi ser en klar uppsida i aktien på längre sikt och initierar härmed en köprekommendation med riktkursen 70 kr. Satsningen på digitala terapier vid sidan om läkemedlen är en spännande ingrediens på längre sikt. Den moderna människan söker som bekant allt fler möjligheter att klara sig på egen hand, gärna då digitala redskap, och vid socialt stigmatiserande beroendeproblem kan det vara särskilt svårt och känsligt att söka vård som innebär personliga möten. Orexo känns, dessvärre, som ett företag som ligger rätt i tiden.

Av
Per Bernhult Analytiker
Relaterade ämnen