Stäng
Prenumerera gratis på Sveriges ledande nyhetsbrev inom bank & finans
12.01.2019

International Petroleum Corp – Ett bet på oljan

Hösten och vintern har varit brutala för aktieägarna i International Petroleum Corporation, IPCO. Ett lyckat bud på Stockpickerfavoriten BlackPearl Resources Inc och upprepade aktieköp av familjen Lundin, har inte lyckats förhindra raset från toppen på 64,60 kr i mitten av augusti till som lägst 27,70 kr i slutet av december. Återhämtningen sedan dess till som bäst 34 kr är en klen tröst.

IPCO | Mid Cap | 33 kr

Bakom kursraset ligger förutom det allmänt skarpa börsfallet, speciellt i små och medelstora bolag, också det präktiga raset i oljepriset under samma tid. En kraftig upprekyl i oljepriset ligger bakom den senaste upprekylen i aktien. Frågan är nu om raset är över för denna gång och om det vi nu ser är en begynnande uppgångstrend? Vi ser åtminstone goda skäl att anta att aktien på lång sikt nu erbjuder mycket attraktiva ingångsnivåer, som sannolikt inte återkommer när nuvarande marknadsoro bedarrat.

IPCO finansieras med en ansenlig del lån. Samtidigt skapar bolaget mycket stora operativa kassaflöden. Dessa är betydligt större än vad räntor och nödvändiga investeringar kräver, varför bolaget också haft utrymme för betydande tillgångsförvärv. Oljeprisraset har naturligtvis försämrat kalkylerna, men ställer inte allt på ända. Bolagets produktionskostnader är låga och tål en orolig oljemarknad. Men det finns fler skäl att vara optimistisk om IPCO:s långsiktiga intjäningspotential.

Redan innan förvärvet av BlackPearl satt IPCO på mycket betydande potentiella värden i en normaliserad oljemarknad. Dessa är nu än mer aktningsvärda. Samtidigt är sannolikheten god att tungoljedifferentialen minskar drastiskt sett på lång sikt, vilket skulle förbättra kalkylerna anmärkningsvärt. Bolaget har dessutom gott stöd av familjen Lundin.

I ett mångårsperspektiv har aktien flerdubblingspotential vid en normaliserad oljemarknad i kombination med kraftigt utökad transportkapacitet för tungoljan och därmed drastiskt minskad tungoljedifferential. Men även sett i perspektivet ett år går inte potentialen av för hackor. Vår uppdaterade riktkurs hamnar på 49 kr (54) till följd av oljeprisfallet. De innebär en potential på mer än 50% från nuvarande kursnivå runt 32 kr.

Under december månad storköpte familjen Lundin, som redan tidigare är storägare i IPCO, aktier i bolaget för mer än 400 Mkr. Samtidigt meddelades att Ashley Heppenstall, styrelseledamot i IPCO och dessutom tidigare VD för Lundin Petroleum, köpte IPCO-aktier för drygt 22 Mkr. Någon brist på uppbackning från folket i den omåttligt framgångsrika Lundinsfären råder det således inte. Vi kan inte tänka oss ett bättre betyg på IPCO eller bättre avgörande anledning att satsa på aktien som en av 2019 års vinnare. I det kortare perspektivet förväntar vi oss en fortsatt stökig kursresa, som med tiden sedan stabiliserar sig och tar ut en långsiktigt positiv trend.

Av
Per Bernhult Analytiker