12.12.2018

LIME TECHNOLOGIES – Spännande nykomling

Den 6:e december blev första handelsdagen för kundhanteringsspecialisten Lime Technologies. Det är onekligen ett tecken på gott självförtroende att fullfölja sina noteringsplaner i stökiga tider som dessa. Ännu mer imponerande är att aktien har lyckats stiga med nära 10% från teckningskursen på 72 kr.

LIME | Small Cap | 78,5 kr

Bolaget grundades redan 1990 och är idag en av Nordens största leverantörer för CRM-system (”Customer Relationship Management”). Ett CRM-system möjliggör att spara all kundinformation centraliserat i ett system, och kan kopplas mot affärsprocesser och andra IT-system för att effektivisera avancerade flöden. 

Lime tillhandahåller CRM-system både som On-premise, dvs en lokal installation av mjukvaran hos användaren, och som SaaS (Software as a Service), vilket använder sig av molnbaserad leverans från utvecklaren till kunden. Bolaget utvecklar, säljer och implementerar både färdigkonfigurerade och standardiserade system, samt specialanpassningar. Dessutom erbjuds konsulttjänster för att anpassa produkterna enligt önskemål.

Under 12-månadersperioden som avslutades vid utgången av september 2018 ökade Limes nettoomsättning med 21%, jämfört med samma period ett år tidigare, till 233 Mkr. Det justerade rörelseresultatet (EBITA) uppgick till 51,5 Mkr, motsvarande en marginal om 22%.

Tillväxten har varit god för hela branschen de senaste åren, och förutsättningar för fortsatt strukturell marknadstillväxt är lovande. Konsultfirman Capgemini bedömer exempelvis att den nordiska mjukvarumarknaden för CRM-System kommer att växa med 12% per år mellan 2017-2023, från ett uppskattat värde om cirka 3,6 miljarder kr ifjol. 

Drivkrafter bakom den förväntade tillväxten är bland annat den pågående digitaliseringen, övergången till molnbaserade lösningar, och regleringar av olika slag. Penetrationsgraden är fortfarande relativt låg, och omkring 60% av alla bolag i Norden använder fortfarande inget CRM-system. Cirka två tredjedelar av dagens användande beräknas utgöras av on-premise, och en tredjedel av SaaS, men trenden går tydligt mot SaaS, inte minst på grund av lägre instegskostnader.

SaaS är även fördelaktig för leverantörerna, eftersom dessa system säljs enligt en abonnemangsmodell som skapar repetitiva intäkter. Därför bestämde sig Lime år 2015 för att byta affärsmodellen från engångsförsäljning av licensrättigheter till långsiktiga abonnemangsavtal. Hittills i år ökade intäkterna av repetitiv karaktär med 27% till 101 Mkr, och stod därmed för nästan 58% av den totala omsättningen under perioden. 

Aktiviteten är hög på alla marknader bolaget är verksamt på där Sverige väger klart tyngst. Koncernens nettoomsättning ökade med 20% till 175 Mkr under perioden januari – september. Samtidigt förbättrades det justerade rörelseresultatet (EBITA) med 18% till 39 Mkr, vilket innebar en marginal om 22%. Tack vare framgången för abonnemangsmodellen täcks en allt högre andel av kostnadsbasen med återkommande intäkter, vilket i sin tur gjorde att man för första gången lyckades att generera ett positivt resultat även under semestermånaden juli.

En ytterligare trevlig komponent av den abonnemangsbaserade prissättningen är att kunderna betalar i förskott, vilket ger bolaget ett starkt kassaflöde. Investeringar görs framförallt i utvecklingen av produktplattformen i syfte att stärka konkurrenskraften. Ledningen uppger dock att även selektiva förvärv står på agendan. Framförallt vill vd Erik Syrén stärka närvaron på de befintliga marknaderna i Norden.

Några jätteaffärer i närtid lär det sannolikt inte bli. Detta av det enkla skälet att balansräkningen inte tillåter det i dagsläget. Vid slutet av september uppgick nettoskuldsättningsgraden till 186% och soliditeten till låga 13%. Börsnoteringen omfattade endast befintliga aktier, vilket betyder att bolaget inte tillfördes några nya finansiella medel.

Ledningens ambition är att växa organiskt med mer än 15% årligen, dvs snabbare än den förväntade marknadstillväxten. Det vill man åstadkomma genom att erbjuda tilläggsprodukter och närliggande experttjänster till befintliga kunder. Just närheten till kunden är Limes framgångsrecept, i kampen mot amerikanska jättar som Microsoft och Salesforce, som dominerar CRM-marknaden även i Europa. De vill dock helst ha stora projekt med många timmar.

För helåret 2018 räknar vi med en nettoomsättning omkring 245 Mkr och en vinst per aktie på 2,45 kr. I kombination med dagens aktiekurs innebär det ett p/e-tal på 31. Förvisso skulle ett sämre läge i ekonomin sannolikt dämpa kundernas investeringsvilja något, men fördelarna överväger klart kostnaderna, som dessutom är ganska låga för SaaS. Därför tror vi att bolaget har goda chanser att infria sina tillväxtmål, vilket öppnar dörren för en vinst per aktie omkring 3,8 kr nästa år. Givet ett sådant scenario sjunker värderingen till motsvarande p/e 20. 

 I ett annorlunda marknadsläge hade rekommendationen med största sannolikhet blivit Köp. Men givet den rådande riskaversionen ser vi viss risk att börsen inte kommer vara lika generös vad gäller värderingsmultiplar för tillväxtcase som fallet har varit tidigare. Vi nöjer oss därför med ett spekulativt köpråd.

 

Stäng×
Av
Sebastian Lang Analytiker

Mina Bevakningar


Skapa konto gratis och lås upp våra Online FREE artiklar

Annons
Annons
Till början