Stäng
Missa inte de senaste aktietipsen och nyheter direkt från marknaden!
17.03.2019

Aspire Global – en udda fågel

Det senaste året har det inte varit särskilt kul att vara aktieägare i renodlade spelbolag vars affärsidé består av att erbjuda casinospel och betting. Det är egentligen enbart Betsson som kan uppvisa positiv avkastning under nämnda period och detta eftersom aktien hade haft sin svaghetsperiod tidigar

ASPIRE | First North | 47,3 kr

Ett bolag som sticker ut i positiv bemärkelse är en udda fågel i form av Aspire Global. Udda eftersom det handlar om ett israeliskt företag som förutom verksamhet i Israel även finns på Malta och i Ukraina men som sedan sommaren 2017 finns noterat i Sverige. Denna märkliga kombination har gjort att vi har valt att hålla oss på behörigt avstånd från aktien. Sett med facit i hand en felaktig strategi. Sedan IPO har kursen ökat med mer än 50%.

Aprire Global grundades 2005 och vilar idag på tre olika ben. Den omsättningsmässigt största verksamheten – ca 60 % av den totala försäljningen - utgörs av B2B-delen som består av en spelplattform som erbjuds mindre aktörer som inte har resurser (eller vilja) att bygga en egen. En allt-i-ett lösning som innebär att operatören inte behöver tänka på annat än ren marknadsföring av sina tjänster. Allt bakomliggande (betalningssystem, support, compliance m m) tar Aspire hand om mot en licensavgift samt delning av de intäkterna som operatörerna drar in. Totalt har man idag ca 40 kunder med drygt 60 olika varumärken.  

Det andra benet är en B2C-verksamhet som i huvudsak består av en operatörsrörelse där varumärket Karamba är det mest framträdande. Under fjolåret omsatte den här delen 48 Meur och levererade ett resultat om 8,8 Meur. Sist men inte minst driver man även en spelutvecklingsstudio vars spel man hittills enbart erbjudit till sina plattformskunder. Framgent är det dock tänkt att man skall marknadsföra och sälja dem till övriga aktörer och därigenom blir en mindre konkurrent till bolag som NetEnt, Playtech eller Yggdrasil.  

Väljer man att fullfölja det senast nämnda spåret lär det sannolikt kombineras med förvärv av någon annan mindre aktör. I samband med börsnoteringen i slutet av 2017 tog man in ca 60 Mkr och sedan dess har man även utökat krigskassan med ett lån motsvarande 27,5 Meuro. Detta lån har så här långt enbart kostat bolaget pengar utan att för den delen stressa ledningen att spendera pengarna (kassan vid utgången av året bestod av 47 Meuro). Det skall dock påpekas att man var redo för ett förvärv ifjol som dock av olika skäl inte gick till avslut.

Att köpa ett spelutvecklingsbolag är inte bolagets enda förvärvsspår. Enligt bolagets vd Tsachi Maimon kan man likväl förvärva en renodlad operatör som man sedan migrerar till den egna plattformen för att den vägen krama ut en del synergier. Vi är inte lika övertygade om att detta är en bra idé då det lär innebära att man ytterligare ökar konkurrensen med de plattformsbolag som man servar. Förvisso gör man det redan idag och menar att det inte påverkar partnerbolagen men vi ställer oss ändå något skeptiska till detta alternativ. Att utöka spelerbjudandet och göra plattformen än mer unik känns som ett bättre vägval.

Aspire Global erbjuder idag spel på sex olika marknader (Danmark, Sverige, Tyskland, UK, Irland och Portugal) och förväntar sig att utöka skaran med ytterligare ett par framgent. Ifjol har man dragit sig ur Belgien och i år lär detsamma ske från Italien där marknadsföring av onlinespel har förbjudits.

Allra helst vill man operera på reglerade marknader och som en intressant sådan nämner man Schweiz där man hoppas få en av få licenser som skall delas ut när den marknaden öppnar upp inom kort. Man är heller inte främmande för expansion utanför Europa. Det blir dock inte till USA eller Kina utan i första hand latinamerikanska länder som exempelvis Argentina och Brasilien eller eventuellt Indien.  

Den förhållandevis korta historiken som noterat bolag samt relativt sett låga transparens avseende information beträffande vilka varumärken (brands) som är verksamma på plattformen, deras tillväxt samt vilka marknader de opererar på, gör att vi ser risken som klart högre än vad som normalt sett är fallet på börsen. Att det sedan handlar om ett israeliskt bolag med närmast obefintlig koppling till Sverige (utöver två styrelseledamöter) minskar inte risknivån som vi ser det. Dessutom tenderar reglerna på spelmarknaden ändras samtidigt som regeringsmakten gör det. Se utvecklingen i både Belgien och Italien.

Någon Top Pick blir aktien därför inte. Med det sagt ser siffrorna så pass intressanta ut att vi tycker det är värt att följa bolaget närmare och inleder därför vår bevakning. Under 2018 omsatte man 104,6 Meuro med ett rörelseresultat på 19,3 Meur. Vinsten på den nedersta raden blev 0,36 euro vilket med nuvarande valutakurser motsvarar ca 3,80 kr.

Bolagets styrelse där man för övrigt hittar bl.a. Fredrik Burvall (ex vd för Cherry) föreslog 1,27 kr i utdelning. Bolagets målsättning är att under 2021 uppnå en omsättning motsvarande 200 Meur med ett EBITDA-resultat motsvarande 32 Meur. Tillväxten skall ske främst organiskt men även förvärv ingår i kalkylerna.  

Nog framstår Aspire som klart intressant för i första hand de mer riskbenägna. Skulle bolaget infria sina mål eller hamna i närheten, bör det finnas gott om potential. Kom bara ihåg att det snarare är regel än undantag att bettingbolag siktar högt. Att leverera det utlovade har påfallande ofta visat sig vara betydligt svårare. Aspire ser dock ut att ha hållit vad man lovat vid introduktionen.

Stäng×
Av
Jacek Bielecki Analytiker

Mina Bevakningar


Skapa konto gratis och lås upp våra Online FREE artiklar

Annons
Annons
Till början