Stäng
Missa inte de senaste aktietipsen och nyheter direkt från marknaden!
Stockpicker intervjuar - Innowearable
31.08.2021

Stockpicker intervjuar - Innowearable

Innowearable bildades 2015 i syfte att utveckla produkter som höjer atleters idrottsprestationer. I en forskningsstudie upptäckte Bolaget att det på ett icke-invasivt sätt går att mäta blodlaktatnivån under träning. Efter vidare efterforskningsarbete och en omvälvande innovationsprocess såg Bolaget en lucka på marknaden för neuromuskulära beredskapsmätningar. Trenden av att mäta parametrar för träning är lång och laktatmätning har blivit en gyllene standard inom uthållighetsträning.

Vänligen berätta lite om dig själv och din bakgrund.

– Mitt namn är Erik Viberg. Jag har studerat interaktionsdesign, kulturvetenskap, designprojekt vid Malmö högskola, genusvetenskap och socialantropologi vid Lunds universitet samt Speldesign vid Blekinge tekniska högskola. Har arbetat som mjukvarutestare och produktutvecklare 2012–2013. 2013–2020 arbetade jag som grafisk designer, konceptdesigner, produktutvecklare samt med design av hemsidor. Under samma period har jag suttit som suppleant i styrelsen i Swedish Adrenaline AB. 2020–2021 har jag lett ett utvecklingsteam som COO på Raytelligence AB. Jag är gift och har två döttrar. 

VDVD

Erik Viberg, VD

Kan du beskriva Innowearable och Er verksamhet för Stockpickers läsare?

– Vi är ett sportföretag som jobbar med teknik- och sensorutveckling. Just nu utvecklar vi en readiness-sensor som vi ser kommer att kunna användas för att förhindra skador, förkorta rehabilitering och ge en bild av hur utvilade användarens muskler faktiskt är. I vår pipeline ligger även en laktatnivåsensor (mjölksyra) som är helt unik med dess möjlighet att på ett pålitligt sätt ge laktatnivåerna i blodet momentant under träning utan blodprov.    

Hur ser bolagets affärsmodell ut?

– Sensorerna kommer att säljas direkt till konsumenterna (”D2C”) genom onlinebutiker som Bolaget själv har kontroll över och produkterna fraktas till kunder runt om i världen. Priset avses ligga mellan 3 000 – 6 000 SEK. Bolaget inriktar sig på ett ”high-end” segment, mer specifikt för elit- och toppmotionärer, crossfit-atleter, löpare och cyklister. Bolaget riktar sig mot den globala marknaden och för att sprida kännedom och marknads­föra produkten avser Bolaget att bland annat använda välkända träningsprofiler som stödjer produkten.

Hur har Er verksamhet påverkats av COVID-19?

– Vår verksamhet har i stort inte påverkats av covid-19, vi är i en utvecklingsfas som går att bedriva på distans och utomhus.

Ni genomför just nu en pre-IPO där Ni tar in ca 5 MSEK. Vad skall Ni använda emissionslikviden till och hur ser Era noteringsplaner ut?

– Vi kommer att använda emissionslikviditeten till att utveckla, producera och lansera vår första produkt, Inno-X, vår readiness-sensor.

Ambitionen är att notera aktien på en lämplig handelsplats i början av 2022.

Vilka är de största riskerna i Er verksamhet?

– Det vi gör är något ingen annan gör vilket kan göra oss sårbara. Vi ser en stark träningstrend men även utmaningarna att göra sig hörda genom mediabruset. En annan risk kan vara huruvida marknaden/användarbasen är redo för en ny sensor, dock är vår indikation från vår fokusgrupp att de efterfrågar den här sortens monitorering.

919

Hur ser Er konkurrens ut och vad skiljer Er från denna?

– Våra direkta konkurrenter är väldigt få. Dock återfinns indirekta konkurrenter i form av träningsklockor, aktivitetsarmband och andra sportsensorer såsom effektmätare vilka är jättar på marknaden. Det som skiljer oss är för det första hur vi mäter, vi använder oss av EMG,  vilket i sig inte är någon ny teknologi men vår tillämpning (algoritmer) är unik. För det andra är de storheter vi tar fram, ett readiness/beredskaps index och momentan laktatnivå.

Hur stor är Er potentiella marknad?

– Med tanke på trenden med ett ökande intresse för träning, inte minst i dessa pandemitider och möjligheten att globalt använda våra sensorer är det mycket svårt att bedöma storleken på marknaden. Men jag tror alla förstår att den är gigantisk.

Enligt dig, vilka är de främsta skälen till att man skall investera i Innowearable?

– Jag tror väldigt starkt på vårt team och våra produkter som är under utveckling. För mig är långsiktighet, kvalitet och hållbarhet något som måste genomsyra Innowearable. Vi vill skapa ett modernt företag där klimatfrågor inte glöms bort och där kvalitén på produkterna ska tala för sig själva men samtidigt vara vinstdrivande och se till marknadens intressen. Utöver det så finns en stark efterfrågan på träningsprodukter som ligger i det segment som vi fokuserar våra ansträngningar på.

Avslutningsvis om du blickar framåt 5 år i tiden, hur ser Innowearable ut då?

– Om 5 år är det min förhoppning att Innowearable är ett välkänt namn inom sport/träningsmarknaden. Jag hoppas även att Innowearable lyckats växa till en vinstdrivande, diversifierad organisation med 20-50 anställda. Vidare ser jag att Innowearables medarbetare, investerare och kunder känner förtroende inför Innowearable och dess produkter. 


Erbjudandet i sammandrag

Teckningsperiod: 23 augusti - 6 september
Teckningskurs: 5 SEK per aktie
Emissionsvolym: 5 MSEK


Dokument och filer

Emissionssite

Teaser

Memorandum

Teckna via BankID

Anmälningssedel

Hemsida

Stäng×
Relaterade ämnen
Teckna units i Genetic Analysis AS
30.08.2021

Teckna units i Genetic Analysis AS

Genetic Analysis är ett innovativt diagnostikbolag – baserat i Norge – med mer än tio års erfarenhet inom forskning och produktutveckling inom diagnostik av det mänskliga mikrobiomet (tarmfloran).

Bolaget marknadsför och säljer GA-map® Dysbiosis Test som identifierar och karaktäriserar dysbios (obalans som kan uppstå mellan bra och dåliga bakterier i tarmfloran). Att utvärdera tarmfloran som en diagnostisk strategi, kan ge möjlighet att följa effekten av föreskrivna behandlingar och öppna för förbättringar samt leda till nya terapeutiska tillvägagångsätt.

Testresultaten genereras genom att använda den kliniskt validerade GA-map®-algoritmen, vilken möjliggör att provresultatet genereras direkt utan behov av ytterligare bioinformatikarbete. GA-map® stöds av cirka 20 peer reviewed vetenskapliga publikationer och har använts i mer än 50 kliniska studier.

Genetic Analysis pågående utvecklingsarbete av nya biomarkörer för GA-map® ska göra det möjligt att använda plattformen för att ge bättre behandling till patienter med IBD (Inflammatorisk tarmsjukdom) eller andra diagnoser som typ 2 diabetes. Ytterligare framtida potential kan finnas i biomarkörer kopplade till leversjukdomar (NAFLD/NASH) och kolorektalcancer. Baserat på de konkurrensfördelar som en standardiserad diagnostisk plattform kommer att ha inom mikrobiotafältet, jämfört med de nuvarande forskningsbaserade verktygen, och det stora antalet potentiella patienter, bedömer Bolagets styrelse och ledning att marknaden och tillväxtmöjligheterna för Genetic Analysis teknologi är betydande. Dessutom ser Bolaget framtida möjligheter i andra sjukdomsindikationer med stort behov av kostnadseffektiv och pålitlig diagnostik.

GA-map® Dysbios Test lanseras för närvarande till molekylära laboratorier i EU och USA för rutinapplikationer och kliniska studier. Bolaget genomför nu en tillväxtplan med fokus på att kraftigt utöka kommersialiseringen av den nuvarande produktportföljen inom IBS/IBD för att placera GA- map®-test som ett standardförfarande, innan behandling, för att identifiera patientens behov i ett tidigt stadium. För att finansiera och accelerera denna tillväxtplan genomför Genetic Analysis nu en kapitalisering inför notering på Spotlight.


Teckna via Avanza

Teckna via Nordnet


Investment Highlights

1. Genetic Analysis är ett diagnostikföretag – baserat i Oslo – som utvecklar diagnostikplattformen, GA-map®, för analys av den mänskliga tarmens mikrobiota. GA-map®-plattformen är för närvarande det enda patenterade och CE-märkta rutindiagnostiska verktyg för tarmens mikrobiota globalt, som genererar återkommande intäkter. Plattformen möjliggör kostnadseffektiv och pålitlig kartläggning av tarmfloran genom In Vitro Diagnostik (IVD).

2. GA-map® stöds av ca. 20 vetenskapliga artiklar och har använts i mer än 50 kliniska prövningar.

3. GA-map® Dysbios-test för IBS- och IBD-patienter är lanserat i laboratorier i EU och USA.

4. I samband med Bolagets tillväxtplan kommer Genetic Analysis att arbeta med att etablera GA-map® som den föredragna lösningen för laboratorier som utför mikrobiotestning och vidare från en branschledande position också arbeta för att öka totalmarknaden genom att etablera GA - map® i laboratorium som för närvarande inte utför mikrobiotester.

5. Marknaden för patientval och övervakning av behandlingar representerar en stor marknad för GA-map® och förväntas öka avsevärt när läkemedelsföretag utvecklar mikrobiomförändrande läkemedel.


Film


Erbjudandet i sammandrag

Teckningstid: 30 augusti - 13 september 2021.

Teckningskurs: 78,00 NOK per unit, motsvarande 7,80 NOK per aktie. Teckningsoptioner av serie TO 1 och TO 2 utfärdas vederlagsfritt.

Minsta teckningspost: 70 units (motsvarande 5 460 NOK). Varje unit består av tio (10) aktier, sex (6) teckningsoptioner av serie TO 1 och sju (7) teckningsoptioner av serie TO 2.

Emissionsvolym: Initial emissionsvolym om högst cirka 60 miljoner norska kronor (brutto) och det totala sammanlagda beloppet, som bolaget kan erhålla genom utnyttjande av teckningsoptioner, uppgår till cirka 101 miljoner norska kronor (brutto).

Teckningsåtagande: Genetic Analysis har erhållit teckningsåtagande om cirka 48 miljoner norska kronor, motsvarande cirka 80,4 procent av den initiala delen av emissionen av units.

Värdering (pre-money): 134 miljoner norska kronor.

Planerad första handelsdag: Aktier och teckningsoptioner av serie TO 1 och TO 2 är planerade att tas upp till handel på Spotlight Stock Market den 1 oktober 2021.

Ticker och ISIN -kod för aktierna: GEAN och NO0010692130.

Ticker och ISIN -kod för teckningsoptioner i serie TO 1: GEAN TO 1 och NO0011054223.

Ticker- och ISIN -kod för teckningsoptioner i serie TO 2: GEAN TO 2 och NO0011054231.

Teckningsoptioner TO 1: Teckningsoptioner av serie TO 1 berättigar innehavaren att teckna en (1) nyemitterad aktie till ett pris om 9,30 NOK under perioden 2 november till 16 november 2022. Vid nyttjade av alla teckningsoptioner av TO 1 kommer bolaget att erhålla cirka 43 miljoner norska kronor (brutto).

Teckningsoptioner TO 2: Teckningsoptioner av serie TO 2 berättigar innehavaren att teckna en (1) nyemitterad aktie till ett pris om 10,70 NOK under perioden 8 november till 22 november 2023. Vid nyttjade av alla teckningsoptioner av TO 2 kommer bolaget att erhålla cirka 58 miljoner norska kronor (brutto).


Länkar

Bolagets hemsida

Prospekt

Teaser

Teckna via Avanza

Teckna via Nordnet

 

Stäng×
Relaterade ämnen
Annons
Teckna units i Kiliaro AB
23.08.2021

Teckna units i Kiliaro AB

I takt med ökad digitalisering, där allt fler använder sin mobiltelefon för att fota och spela in video, ökar också behoven av digitala tjänster som är anpassade för lagring, organisering och delning av privatpersoners bildgallerier.

Bildgalleriapplikations-företaget Kiliaro menar att det inte finns någon bland dagens aktörer på marknaden som riktar in sig specifikt mot socialisering (delning, kommentera, mm.) kring foto och video direkt i mobilens bildgalleri. Bolaget avser att fylla ett gap mellan molntjänster och sociala medie-appar. Problemet med dagens molntjänster är, enligt Bolaget, att dessa plattformar är avsedda främst för lagring samt att användas som passiva bakgrundsappar, det vill säga att användaren laddar upp media på en plattform som erbjuder få funktioner för social interaktion. Många användare nyttjar därför andra sociala medier eller appar för att dela foto och video, trots att tjänsterna inte är byggda för detta ändamål. Exempel är populära plattformar som Whatsapp och Facebook Messenger, där foton – och därmed minnen – försvinner i olika chattflöden.

Kiliaro vill möta problematiken och fylla gapet som beskrivs ovan på en växande marknad genom att erbjuda en bildgalleriapplikation med banbrytande funktionalitet i form av automatisk delning av foto och video samt chatfunktionalitet, direkt i bildgalleri-appen. Tillsammans med ett konkurrenskraftigt erbjudande av molnlagring med obegränsat utrymme för endast 19 kr/mån samt höga krav på integritet och säkerhet, är Kiliaro här för att ta bildgalleriet för privatpersoner till nästa nivå. Visionen är att bli nästa generations bildgalleriapplikation som står utanför de stora techbolagens ekosystem, vilka enligt Bolaget ofta präglas av hög prissättning och omdiskuterad hantering av användardata och integritet. Kiliaros bildgalleriapplikation finns i en gratisversion, med möjlighet att uppgradera till premiumversion. Bolaget har idag drygt 10 000 användare, varav cirka 3 000 är betalande, som genererats av samarbeten med Tele2 samt organisk tillväxt.

Bolaget är nu redo för att lanseras fullt ut på den svenska marknaden och under kommande år på utvalda målmarknader internationellt. Därför genomförs nu också en kapitalisering om totalt cirka 31 MSEK som är avsedd att finansiera Kiliaro till och med break-even vid halvårsskiftet 2023. Fram till denna period är Bolagets avsikt att uppnå ett stort antal viktiga målsättningar, som att ingå nya partnerskap med ledande bolag inom till exempel telekom, retail, event och sport, expandera i Skandinavien och övriga Europa, samt öka antalet användare markant till cirka sex miljoner.


Teckna via Avanza

Teckna via Nordnet


Investment Highlights

Stark marknadstillväxt

Kiliaros målmarknad inom segmentet molntjänster för privat bruk spås växa från cirka 27 miljarder USD 2019 till cirka 160 miljarder USD år 2027¹ , motsvarande en årlig genomsnittlig tillväxttakt (CAGR) om 24,6 procent.

I takt med att våra mobiler får ännu bättre kamerafunktionalitet ökar också behoven av smart och användarvänlig lagring med engagerande och skräddarsydda lösningar för social interaktion.

Bolaget avser att under 2022 expandera i Skandinavien och Europa, vilket kommer höja Kiliaros marknadsnärvaro markant.

Unikt kunderbjudande

Enligt Bolagets bedömning är dess tjänst unik på marknaden idag; ingen annan aktör erbjuder användare kombinationen av automatisk delning, socialisering kring innehåll i en sluten krets anpassad av användaren, obegränsad lagring samt kan tillgodose användarnas ökade krav på integritet och säkerhet.

Låg och användarvänlig prissättning av lagring samt hög integritet i förhållande till större aktörer som Google, Apple, Dropbox, vilka dessutom inte har erbjudanden anpassade för socialisering. Kiliaros fasta pris om 19 SEK/mån för obegränsad lagring kan jämföras med Apple iClouds 89 SEK/mån för lagring om 2 TB.

Kiliaro introducerar automatisk delning av foton och video på marknaden – användarna slipper besväret med manuell selektering och delning.

Definierad affärsmodell och roadmap

Bolaget har ingått B2B-partnerskap med Tele2 Sverige och Tele2 Estland i form av ett pilotprojekt med ett riktat erbjudande till ett mindre urval Tele2-kunder.

Kiliaro har mycket låg churn rate (kundbortfall) om 0,2 procent – vittnar om hög kundnöjdhet.

Bolagets målsättning är att framöver ingå nya partnerskap med ledande bolag inom bl.a. resebranschen, telekom, retail och detaljhandeln, mfl. Mål om break-even vid halvårsskiftet 2023.

Erfaret team med bevisat track record

Ledning och styrelse har gedigen erfarenhet inom både Tech-sektorn och private equity, samt från tillväxtbolag i noterad miljö.

VD med starkt track record inom affärsutveckling och försäljning på noterade och onoterade tillväxtbolag samt större bolag, som t ex 3 Sverige, Bisnode, Groupon, m.fl.

Grundare och teknikchef har tidigare grundat bl.a. Nordens största bildbank Mostphotos.

¹ https://www.prnewswire.com/news-releases/personal-cloud-market-size-to-reach-usd-161-93-billion-by-2027--cagr-of-24-6---valuates-reports-301167036.html


IPO Film


Teckna via Avanza

Teckna via Nordnet


Erbjudandet i sammandrag

Anmälningsperiod: 23 augusti 2021 till och med den 6 september 2021.

Erbjudandepris: Erbjudandepriset är 26,40 SEK per unit, vilket motsvarar 6,60 SEK per aktie. Teckningsoptioner av serie TO 1 erhålls vederlagsfritt.

Minsta post: Minsta anmälningspost är 220 units, vilket motsvarar 5 808,00 SEK.

Emissionsvolym: Erbjudandet uppgår totalt till cirka 31 MSEK. Av detta kan Bolaget initialt tillföras cirka 20,7 MSEK (före avdrag för emissionskostnader och kompensation till brygglånegivare). Bolaget kan i ett senare skede, vid fullt nyttjande av vidhängande teckningsoptioner av serie TO 1, tillföras ytterligare högst cirka 10,4 MSEK (före emissionskostnader).

Teckningsförbindelser: Cirka 10,5 MSEK av nyemissionen omfattas av teckningsåtaganden, vilket motsvarar cirka 51 procent av den initiala emissionsvolymen. Resterande del av den initiala delen av nyemissionen, motsvarande cirka 10,2 MSEK, är tillgänglig för allmänheten.

Antal aktier före nyemissionen: 5 708 544 aktier.

Värdering (pre-money): Cirka 37,7 MSEK.

Planerad första dag för handel: Aktier och teckningsoptioner av serie TO 1 är planerade att upptas för handel på Nasdaq First North Growth Market den 17 september 2021.

ISIN-kod för aktien: SE0016275333

Lock up: Bolagets största ägare First Venture Sweden AB (i vilket styrelseordförande Peter Werme är delägare) har ingått lock up-avtal om 100 procent av sitt innehav under de första tolv månaderna efter notering på First North. Lock up innefattar även sådan investering som First Venture Sweden AB kan komma att bli tilldelad i den planerade nyemissionen. Övriga styrelsemedlemmar samt VD har ingått lock up-avtal enligt samma villkor som ovan. Vid fulltecknad nyemission kommer totalt cirka 53,9 procent av antalet aktier i Bolaget att vara under lock up.

Vidhängande teckningsoptioner: En (1) teckningsoption ger anmälaren rätt att teckna en (1) ny aktie till en kurs om 6,60 SEK under teckningsperioden som äger rum under tiden från och med den 12 september 2022 till och med den 26 september 2022.

ISIN-kod för teckningsoption TO 1: SE0016288559


 Länkar

Läs mer här

Prospekt

Teaser

Hemsida

Stäng×
Relaterade ämnen
Inbjudan till teckning av aktier i Diagonal Bio AB
24.06.2021

Inbjudan till teckning av aktier i Diagonal Bio AB

Diagonal Bio AB är ett svenskt diagnostiskt bolag med visionen att begränsa spridningen av infektionssjukdomar globalt genom att skapa en användarvänlig, kostnadseffektiv och precis plattform benämnd Panviral.

Plattformen kan enkelt anpassas för att detektera alla typer av patogen, vilket möjliggör snabb sjukdomstestning även utanför laboratorier och sjukhus.

Bolaget genomför nu en nyemission inför planerad notering på Nasdaq First North Growth Market. Med kapitalet från den förestående nyemissionen avser bolaget att accelerera utvecklingstempot för Panviral och marknadslanseringen av produkten. Detta innebär bland annat att bolagets aktiviteter finansieras fram till och med den initiala kommersialiseringen av Panviral, vilket planeras ske under andra halvan av 2022. Under 2021 är målsättningen att ha ett kvalitetssystem (Quality Management System) implementerat och i användning. Under 2022 avser bolaget inleda en klinisk studie för att bekräfta befintliga genomförda studier på olika patogenpaneler, initiera CE-märkningsprocessen följt av kommersialisering av Panviral på den europeiska marknaden och skala upp tillverkningen.

Läs mer om Diagonal Bio och erbjudandet här

Teckna via Avanza

Teckna via Nordnet


Diagonal VDkommentar


Diagnoal video

Se Diagonal Bios film


Villkor i korthet

Teckningstid: 10 juni 2021 – 24 juni 2021.

Teckningskurs: 10,50 SEK.

Teckningspost: Minsta teckningspost är 570 aktier (motsvarande 5 985 SEK).

Emissionsvolym: Erbjudandet omfattar högst 3 814 663 aktier, motsvarande cirka 40,1 MSEK. Av dessa 40,1 MSEK avser cirka 10 MSEK den kompensation som brygglånegivare erhåller för det brygglån som sedan tidigare givits. Kompensationen, som således ej innebär kapital för bolaget, kvittas mot aktier i nyemissionen, tillsammans med brygglånet i sig. Lägsta gräns för att genomföra nyemissionen är cirka 34,1 MSEK.

Antal aktier innan nyemission: 5 334 000.

Värdering (pre-money): Cirka 56 MSEK.

Teckningsförbindelser: Bolaget har erhållit teckningsförbindelser om totalt cirka 22 MSEK. Av teckningsförbindelser avser cirka 10 MSEK det brygglån som givits sedan tidigare och som ska kvittas i nu förestående nyemission, cirka 2 MSEK avser den kompensation som brygglånegivare erhåller och som också kvittas mot aktier i nyemissionen, samt cirka 10 MSEK i ytterligare teckningsåtagande som avtalats med samma parter som inkommit med brygglånegivarna.

Notering på Nasdaq First NorthGrowth Market: Aktien i bolaget är planerad att noteras på First North. Första dag för handel är beräknad att bli den 6 juli 2021.

ISIN-kod: SE0015961826.

Teckna aktier i Diagonal Bio

För att anmäla intresse om förvärv av aktier i Diagonal Bios IPO vänder du dig bäst till din bank. Observera att inte alla banker har möjlighet att assistera sina kunder med en anmälan och i det fall din bank inte kan hjälpa dig, vänligen kontakta Nordic Issuing (info@nordic-issuing.se) för information om hur du kan gå till väga.

Nedanstående banker erbjuder garanterat möjlighet till teckning av aktier i Diagonal Bio:

Nordnet: www.nordnet.se

Avanza: www.avanza.se

Teckna via Avanza

Teckna via Nordnet


Länkar

Teaser

Prospekt

Stäng×
Relaterade ämnen
Teckna units i Eurocine Vaccines
18.06.2021

Teckna units i Eurocine Vaccines

Eurocine Vaccines är ett läkemedelsbolag. Bolaget utvecklar vacciner med sin egen teknologiplattform Endocine™, vilka senare licensieras till partners för fortsatt utveckling och kommersialisering. Utvecklingen sker i samarbete med andra bolag inom branschen. Teknologiplattformen Endocine™ kan också erbjudas till andra företag för utveckling inom särskilda indikationer.

Under verksamhetsåret 2020 ingick Eurocine Vaccines ett forsknings- och samarbetsavtal med Spixia Biotechology AB avseende vaccinantigen mot klamydia och arbetar nu aktivt med uppskalning och förberedelser inför en klinisk studie tillsammans med samarbetspartners. Vaccinkandidaten har i flera prekliniska modeller påvisat positiva immunologiska effekter och i prekliniska in vivo-studier har klamydiavaccinkandidaten visat sig vara mycket immunogen vid intramuskulär injektion av både låg och hög dos.

För att möta de regulatoriska kraven på en färdig produkt och optimera kandidaten för tillverkning i industriell skala har bolaget nyligen utformat en anpassad variant av det aktiva proteinet i vaccinet. Den pågående kapitaliseringen genomförs i syfte att finansiera huvuddelen av de förberedande aktiviteterna inför starten av den första kliniska studien med vaccinkandidaten mot klamydia. 

Sista teckningsdag är den 21 juni.


Erbjudandet i sammandrag

Teckningstid: 7 juni – 21 juni 2021.

Företrädesrätt till teckning: Den som på avstämningsdagen den 3 juni 2021 var aktieägare i Bolaget äger företrädesrätt att teckna units i företrädesemissionen i relation till tidigare innehav varvid en (1) befintlig aktie medför erhållande av en (1) uniträtt. Sista dag för handel inklusive företrädesrätt var den 1 juni 2021. Första dag för handel utan företrädesrätt var den 2 juni 2021. Två (2) uniträtter berättigar till teckning av en (1) unit. Varje unit består av två (2) nyemitterade aktier samt en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie TO 4. En (1) teckningsoption av serie TO 4 berättigar innehavaren till teckning av en (1) nyemitterad aktie i Bolaget.

Erbjudandets omfattning: Företrädesemissionen omfattar upp till 3 947 706 units, motsvarande en initial emissionslikvid om högst 31 581 648 SEK före emissionskostnader. Vid fullt nyttjande av teckningsoptioner av serie TO 4 i mars 2022 uppgår emissionslikviden till ytterligare högst 19 738 530 SEK före emissionskostnader.

Teckningsförbindelser och garantiåtaganden: Eurocine Vaccines har erhållit teckningsförbindelser och garantiåtaganden om totalt cirka 25,3 MSEK, vilket motsvarar upp till cirka 80 procent av den initiala delen av företrädesemissionen.

Antal aktier innan emission: 7 895 413 aktier.

Teckningskurs: Teckningskursen är 8,00 SEK per unit (priset per aktie uppgår således till 4,00 SEK). Teckningskursen grundar sig på den volymviktade genomsnittliga kursen i aktien under en handelsperiod som sträcker sig till och med den 24 maj 2021 med en emissionsrabatt om cirka 40 procent.

Värdering (pre-money): Cirka 31,6 MSEK.

Handel med uniträtter: Handel med uniträtter äger rum på Spotlight Stock Market under perioden 7 juni – 16 juni 2021.

Handel med BTU: Kommer att ske på Spotlight Stock Market från och med den 7 juni 2021 och pågå fram till dess att Bolagsverket har registrerat företrädesemissionen. Denna registrering beräknas ske i mitten av juli 2021.

Utspädning: Aktieägare som väljer att inte utnyttja sina uniträtter till att teckna units kommer initialt att vidkännas en maximal utspädning om cirka 50 procent genom företrädesemissionen.

VILLKOR FÖR TECKNINGSOPTIONER AV SERIE TO 4 I SAMMANDRAG
De nyemitterade teckningsoptionerna av serie TO 4 är planerade att bli föremål för handel på Spotlight Stock Market snarast efter att Bolagsverket har registrerat företrädesemissionen.

Varje teckningsoption av serie TO 4 berättigar till teckning av en (1) ny aktie i Eurocine Vaccines. Teckningskursen ska uppgå till sjuttio (70) procent av den genomsnittliga volymvägda kursen för Eurocine Vaccines aktie enligt Spotlight Stock Markets officiella kursstatistik under den period på 10 handelsdagar som slutar två (2) bankdagar innan utnyttjandeperioden börjar. Teckningskursen ska inte överstiga 5,00 kronor per ny aktie och ska inte understiga aktiens kvotvärde. Teckningskursen ska avrundas till närmaste heltal öre.

Teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner av serie TO 4 ska ske under perioden 14 – 28 mars 2022.


Dokument och filer

Prospekt

Teaser

Anmälningssedel med rätter

Anmälningssedel utan rätter

Stäng×
Relaterade ämnen
IPO-möjlighet: Här är tech-bolaget som med satelliter kopplar upp otillgänglig miljö
17.06.2021

IPO-möjlighet: Här är tech-bolaget som med satelliter kopplar upp otillgänglig miljö

Marknaden för sakernas internet, IoT, och lågt flygande satelliter för kommunikation är mycket snabbväxande. SaaS-företaget Wyld Networks adresserar detta område och för att ytterligare öka tillväxttakten noteras nu aktien på Nasdaq First North Growth Market.

“Stora delar av världen saknar idag internet. Mobila nätverk täcker endast 15 procent av världens yta och lågkostnadsalternativ finns endast tillgängligt på 1 procent av jordens yta. Den stora delen av jorden saknar alltså nödvändig datatrafikmöjlighet. Det hindrar utvecklingen i dessa områden. Vi har tagit fram en hård- och mjukvara som kan kommunicera med lågt flygande satelliter, vilket öppnar upp en gigantisk marknad då vi möjliggör en digitalisering i stora delar av världen”, säger vd Alastair Williamson.

Det tekniktunga Cambridge-bolaget är ett så kallat SaaS-bolag, Software as a Service, vilket innebär att företagets produkter erbjuds via ett abonnemang. Modellen innebär att intäkterna blir återkommande och lönsamhetsmässigt blir det en hävstång när alla kostnader är tagna. Vid sidan av abonnemangsintäkterna erhåller företaget också en liten intäkt för sin hårdvara. Målsättningen är att 40 procent av intäkterna skall vara återkommande.

Kundgrupperna är flera

“Vi riktar oss till flera olika kundgrupper. Jordbrukare, energi-, shipping- och industriföretag är exempelvis logiska kunder. Vi jobbar redan med ett av världens största shippingföretag, OneOcean. Mängder med bolag och jordbrukare har ett stort behov av att koppla upp sig och följa sina verksamheter även om de befinner sig i en väldigt otillgänglig miljö. Energibolag kan exempelvis vilja ha data från en oljerigg mitt ute på öppet hav eller en pipeline i en öken. Ett containerfartyg kan av försäkringsskäl vilja ha möjligheten att kunna mäta och skicka data i realtid om tillståndet för sina containrar. Vi löser allt detta till en väsentligt lägre kostnad än vad som historiskt varit fallet”, säger Alastair Williamson.

Williamson är inte ensam om att se behovet av att koppla upp landsbygden. Eutelsat, Amazon och Elon Musk-ägda SpaceX siktar på marknaden för lågt flygande satelliter. I framtiden väntas tusentals satelliter cirkulera runt jorden. Samtidigt väntas det tillkomma miljardtals IoT-produkter på jordens yta. För att kunna dra nytta av tekniken behövs nätverksanslutning till ett rimligt pris.

“Just nu befinner vi oss i startgropen på en gigantisk förändring i den globala anslutningen. I framtiden kommer hela världen att vara uppkopplad, och vi kommer att vara en del i den förändringsprocessen”, säger Alastair Williamson.

Marknaden är gigantisk. För att nå alla möjliga kunder arbetar Wyld Networks nära flera stora aktörer som i sin tur säljer företagets lösningar till slutkunder.

Första dag för handel i bolagets aktier väntas ske den 2 juli.

Sat Slider

Mer information om bolaget och hur du tecknar återfinns här.

Villkor noteringen

* Erbjudandet innefattar en nyemission av högst 2 275 000 units, vardera bestående av en (1) aktie, en (1) teckningsoption av serie TO1 och en (1) teckningsoption av serie TO2. Bolaget kan tillföras cirka 25 miljoner SEK före emissionskostnader (förutsatt att Erbjudandet fulltecknas och exklusive emissionslikviden som kan erhållas för det fall teckningsoptionerna utnyttjas till fullo).

* Teckningskursen i Erbjudandet är 11,00 SEK per unit, vilket motsvarar 11,00 SEK per aktie då teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt. Detta motsvarar en pre-money-värdering av Bolaget om cirka 66 miljoner SEK.

* Teckningsperioden för Erbjudandet löper från och med den 10 juni till och med den 23 juni 2021. Teckningsåtaganden motsvarande cirka 19,1 procent av Erbjudandet har erhållits från Bolagets styrelseledamöter, personer ur ledningen och befintliga aktieägare. Teckningsåtaganden motsvarande cirka 60,9 procent av Erbjudandet har erhållits från ett antal nya externa investerare. Bolaget har således erhållit teckningsåtaganden om totalt cirka 80 procent av Erbjudandet.

Villkor teckningsoptioner

* En (1) teckningsoption av serie TO1 ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget. Teckningskursen för teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner av serie TO1 kommer att uppgå till 70 procent av den genomsnittliga volymvägda kursen för aktien under perioden från och med 7 mars 2022 till och med 18 mars 2022. Teckningskursen kan inte vara lägre än kvotvärdet eller högre än 13,75 SEK, vilket innebär att Bolaget maximalt kan resa cirka 31,3 MSEK genom utnyttjande av teckningsoptioner av serie TO1.

* En (1) teckningsoption av serie TO2 ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget. Teckningskursen för teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner av serie TO2 kommer att uppgå till 70 procent av den genomsnittliga volymvägda kursen för aktien under perioden från och med 21 november 2022 till och med 2 december 2022. Teckningskursen kan inte vara lägre än kvotvärdet eller högre än 16,50 SEK, vilket innebär att Bolaget maximalt kan resa cirka 37,5 miljoner SEK genom utnyttjande av teckningsoptioner av serie TO2.

* Teckning av aktier i Bolaget med stöd av teckningsoptioner av serie TO1 ska ske mellan den 22 mars 2022 och den 4 april 2022, och teckning med stöd av teckningsoptioner av serie TO2 ska ske mellan den 6 december 2022 och den 19 december 2022. Båda serierna av teckningsoptioner avses att tas upp till handel på Nasdaq First North.

Stäng×
Relaterade ämnen
Teckna aktier i Promore Pharma
16.06.2021

Teckna aktier i Promore Pharma

Promore Pharma är ett biofarmaceutiskt företag som utvecklar peptidbaserade läkemedelskandidater. Bolagets mål är att bli ett ledande bolag inom ärrbildning och sårbehandling genom att utveckla flera läkemedel till att bli de första i sitt slag på marknaden (first-in-category) för behandlingsområden med stora medicinska behov och mycket få läkemedelsprodukter. Promore Pharmas två projekt genomgår klinisk utveckling och har en mycket stark säkerhetsprofil eftersom produkterna baseras på kroppsegna ämnen som administreras lokalt.

Bolaget genomför en nyemission på cirka 48,6 miljoner kronor. Promore Pharma ska nyttja detta kapital till fem specifika aktiviteter: (i) genomföra en klinisk studie av ensereptide för hämning av ärrbildning på hud, (ii) genomföra vissa produktförbättrande åtgärder inom ropocamptide-projektet, (iii) införskaffa vissa råvaror som har långa ledtider i tillverkning, för att ha god beredskap för framtida kliniska studier, (iv) bedriva affärsutveckling med syfte att identifiera strategiska partnerskap, och (v) detaljplanera utvecklingskedjan hela vägen fram till marknaden i båda projekten.

Sista teckningsdag i nyemissionen är den 17 juni.


Erbjudandet i sammandrag

Teckningskurs: 2,00 SEK per aktie.
Teckningsperiod: 3 – 17 juni 2021.
Emissionsvolym: Ca 48,6 MSEK motsvarande 24 285 574 aktier.
Bolagsvärde: Cirka 75 MSEK före Erbjudandet.
Teckningsförbindelser och garantiåtaganden: 100%.
Tilldelningsbeslut: 22 juni.
Handelsplats: Nasdaq First North Growth Market.


Dokument och filer

Teaser

Prospekt

Anmälningssedel

Teckna via Avanza

Teckna via Nordnet

Hemsida

Stäng×
Relaterade ämnen
Teckna aktier i Eevia Health
15.06.2021

Teckna aktier i Eevia Health

Eevia Health är en snabbt växande finsk tillverkare av 100 % organiskt certifierade växtextrakt. Råvarorna, såsom blåbär, lingon, chaga-svamp och tallbark, skördas på ett hållbart sätt och är organiskt certifierade. Eevia Health driver en modern produktionsanläggning i Finland där investeringar nyligen gjorts för att skala upp produktionen och öka lönsamheten. Eevias kunder återfinns över stora delar av världen. Bolaget säljer idag sina extrakt via distributörer till Australien, Nordamerika och Europa och har utöver detta direktkunder i 16 länder. Bolaget har unik kunskap och erfarenhet av både framställning, kvalitetskontroll och hälsoeffekter kopplat till naturliga råvaror från de nordiska skogarna.

Bolaget genomför just nu en nyemission på cirka 26,2 miljoner kronor, varefter aktien ska noteras på Spotlight Stock Market. 

Sista teckningsdag är den 16 juni.


Erbjudandet i sammandrag

Pris per aktie: 7,60 kronor
Emissionsvolym: 3 445 000 aktier motsvarande 26,2 miljoner kronor
Teckningsåtaganden: 15 miljoner kronor
Bolagsvärde: 79,8 miljoner kronor före Erbjudandet
Anmälningsperiod: 2 - 16 juni 2021
Första handelsdag Spotlight Stockmarket: 29 juni 2021


Dokument och filer

Teaser

Memorandum

Teckna via Nordnet

Teckna via Avanza

Teckna via BankID

Anmälningssedel

Hemsida

Stäng×
Relaterade ämnen
Teckna units i EcoRub AB
14.06.2021

Teckna units i EcoRub AB

EcoRub är ett greentech-företag som utvecklar nya material baserat på återvunnen plast och återvunnet gummi. Denna nya resurs omvandlas från avfall till ett miljövänligt alternativ för nytillverkning av plaster och gummi. EcoRubs egna material benämns ‘ThermoPlastic Recycled Rubber’ (TPRR). EcoRubs sortiment av TPRR-material tillverkas i form av pellets, vilket direkt kan implementeras i vanligt förekommande metoder för tillverkning av plast- och gummiprodukter.

EcoRub har varit drivande i utvecklingen av mixade material från återvunnet gummi och plast med optimerad kompatibilitet för skräddarsydda materialegenskaper. Därför leder EcoRub utvecklingen och har potential att leda den även framöver med det kunnande som samlats genom åren.

Sista dag att teckna den pågående nyemissionen är den 15 juni.


Dokument och filer

Emissionssite

Memorandum

Anmälningssedel

Video

Hemsida

Stäng×
Relaterade ämnen
Här är börsnykomlingen Emplicure som tar innovativa läkemedel snabbare till godkännande
14.06.2021

Här är börsnykomlingen Emplicure som tar innovativa läkemedel snabbare till godkännande

Här är börsnykomlingen Emplicure som tar innovativa läkemedel snabbare till godkännande. Läkemedelsbolaget Emplicure arbetar just nu med en notering på Nasdaq First North Growth Market. I samband med börsnoteringen gör företaget en nyemission om 39,8 miljoner kronor, kapital som skall användas för att accelerera företagets affärs-och produktutveckling och ta tillvara på möjligheterna i marknaden.

“Med våra läkemedelsprodukter mot kronisk smärta och konsumentprodukter med tobaksfritt nikotin adresserar vi mångmiljardmarknader räknat i dollar. Vi är väl positionerade för att kunna licensiera ut våra produkter under 2022, både vad gäller läkemedels- och konsumentprodukter. Noteringen innebär också att vi stärker vårt utgångsläge inför dessa förhandlingar. Vår affärsmodell bygger på avancerad svensk teknik, men är enkel: Vi kan kommersialisera våra projekt i mycket högre takt och med mindre risk än konventionell läkemedelsutveckling”, säger vd Torbjörn Walker Larsson.

empli

Torbjörn Walker Larsson, VD

Uppsala-baserade Emplicure befinner sig just nu i en intensiv utvecklingsfas. För att kunna växla upp produktutvecklingen listar man nu aktien på Nasdaq First North Growth Market och tar samtidigt in kapital. I korthet utvecklar företaget nya innovativa läkemedel baserade på kombinationen av företagets patenterade biokeramiska plattformar och redan godkända aktiva läkemedelssubstanser. Emplicures patenterade teknik är baserad på biokeramer med porformade hålrum, vilka laddas med aktiv substans som sedan frigörs successivt på ett kontrollerat sätt. I och med att substanserna redan är kliniskt godkända minskar såväl utvecklingstid som kostnader och risker. Emplicure bedömer att de läkemedel de utvecklar kan erhålla marknadsgodkännande efter 3 – 5 år, vilket kan jämföras med cirka 10 – 12 år som det tar att ta en ny aktiv substans till marknaden.

I Emplicure ingår även Amplicon, ett helägt dotterbolag med fokus på konsumentprodukter. Amplicons första produkt riktar sig till den stora och växande världsmarknaden för tobaksfritt nikotin. Bolaget förhandlar med ett stort internationellt tobaksbolag om ett samutvecklingsprojekt och kommersialisering.

“Vi utvecklar produkter med kortare ‘time to income’ och samtidigt till en lägre risk tack vare att vi kombinerar egna och patenterade biokeramiska plattformar, med godkända aktiva substanser. Det ger en både säkrare och snabbare produktutveckling och är en del i vår strategi att kunna driva flera parallella projekt. Att vi dessutom kan använda samma biokeramiska plattformar för både läkemedel- och konsumentprodukter ger oss många intressanta affärsmöjligheter”, berättar Torbjörn Walker Larsson.

Fokus just nu ligger på att driva det första läkemedelsprojektet, Empli03, in i klinisk dokumentationsfas och på att slutförhandla ett samutvecklingsavtal för en oral tobakfri nikotinprodukt.

"För att öka utvecklingstakten ytterligare för våra nya projekt har vi under våren stärkt bolaget med lednings- och utvecklingskompetenser. Med denna börsnotering får bolaget en kvalitetsstämpel genom att verka i noterad miljö samt en stabil grund för att ta vår första produktkandidat in i klinisk dokumentationsfas och för fortsatt tillväxt”, säger vd Torbjörn Walker Larsson.

Accelererar utvecklingen

Nettolikviden om cirka 22,9 miljoner kronor kommer att användas för att accelerera utvecklingen av Emplicure. Den största delen av likviden, 40 procent, kommer att användas för att genomföra det kliniska dokumentationsprogrammet för den första produkten, Empli03, vilket riktas mot kronisk smärta. I övrigt kommer 20 procent gå till att utveckla organisationen och lika stor andel av emissionslikviden till affärsutveckling, samutveckling eller arbete med utlicensiering. Nya projekt och utvecklingen av Amplicon tar 10 procent vardera av likviden i anspråk.

bild2

Villkor

* En (1) unit innehåller en (1) aktie och en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie TO1.

* Teckningskursen är 4,15 SEK per unit, vilket motsvarar 4,15 SEK per aktie.

* Teckningsperiod är den 7-17 juni 2021.

* Minsta teckningspost är 1 400 units, motsvarande 5 810 SEK

* Emissionen omfattas till 80 procent av teckningsåtaganden, cirka 18,4 MSEK, samt kvittning av konvertibellån, cirka 13,5 MSEK.

Villkor teckningsoptioner

* Varje teckningsoption ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget mot kontant betalning motsvarande 70 procent av den volymviktade genomsnittskursen i Bolagets aktie under perioden från och med den 12 april 2022 till och med den 27 april 2022, dock lägst 0,05 SEK och högst 6,23 SEK per aktie. Teckningen av aktier sker i enlighet med villkoren för teckningsoptionerna, under perioden från och med den 29 april 2022 till och med den 13 maj 2022. Teckningsoptionerna kommer att tas upp till handel på Nasdaq First North Growth Market.

Mer information om Bolaget och hur du tecknar återfinns här

Eller teckna direkt via Avanza, Nordnet eller Mangold.

Stäng×
Relaterade ämnen

Mina Bevakningar


Skapa konto gratis och lås upp våra Online FREE artiklar

Annons
Annons
Till början