Stäng
Missa inte de senaste aktietipsen och nyheter direkt från marknaden!
02.09.2021
Small Cap – Riktad emission i Plexian

Small Cap – Riktad emission i Plexian

Styrelsen för Plexian har beslutat om en riktad nyemission om 8 219 166 aktier till ett urval av befintliga aktieägare och kvalificerade...

Läs artikeln gratis genom att logga in eller skapa konto
Stockpicker Online FREE Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto
Stockpicker Online FREE
Stäng×
Av
Fredrik Larsson Analytiker
Artikeln har publicerats i
Stockpicker Online FREE

Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto
Aktieanalys: Betalningstjänst med 140 procent uppsida
24.03.2021

Aktieanalys: Betalningstjänst med 140 procent uppsida

Med en färdigutvecklad produkt och väldiversifierade intäktskällor finns det en stor uppsida i Plexian-aktien. Det skriver Analyst Group i en uppdragsanalys och gör bedömningen att aktien kan handlas upp med 140 procent fram till 2023.

Uppgångspotentialen är beräknad utifrån Plexians pågående nyemission om 38 miljoner kronor med möjlighet att utökas ytterligare två miljoner kronor.

Med exponering mot flera snabbt växande miljardmarknader och en välbalanserad affärsmodell skapas potential för hög tillväxt och starka marginaler, konstaterar Analyst Group.

I ett positivt scenario kan Plexians aktie handlas upp till 12 kronor, att jämföra med den gällande teckningskursen på 5 kronor per aktie – vilket motsvarar en uppgång på 140 procent.

Attraktiv teckningskurs 

Plexian erbjuder en lojalitetsplattform med en integrerad betalningstjänst för medlemsorganisationer med stora medlemsbaser.

I nuläget har bolaget ett samarbete med Fitness24Seven och är i processen att rulla ut plattformen till gymkedjans 300 000 användare.

Analysen lyfter ett vidareutvecklat samarbete med Fitness24Seven, ytterligare partners och en större användarbas och försäljning som värdedrivare i aktien på en kortare sikt.

”Med tanke på rådande Pre-money värdering om 33 MSEK i samband med noteringen på First North, bjuder detta in till en position som innebär en attraktiv risk reward”, heter det i analysen.

Diversifierade intäktsvertikaler

”Plexian har en färdigutvecklad plattform, ett första partneravtal på plats och är nu redo att skala upp”, lyder en av slutsatserna i analysen som pekar på flera viktiga faktorer som kan skapa långsiktiga värden för bolaget.

Möjligheten till diversifierade intäktskällor bedöms att skapa rätt förutsättningar för en skalbar försäljningsökning.

I synnerhet är utvecklingen av en utpräglad kreditfunktion, i form av en så kallad buy-now-pay-later-modell, en långsiktig värdedrivare.

Förutsatt att Plexian framgångsrikt ingår ytterligare samarbeten med medlemsorganisationer kan också kreditverksamheten ta fart, enligt analysen.

”Detta, tillsammans med kommissionen från säljare, möjliggör en skalbar försäljningsökning till mycket låga marknadskostnader”, skriver Analyst Group.


Erbjudandet i sammandrag 

Erbjudandet omfattar 950 000 Units, bestående av nya aktier som Bolaget emitterar samt teckningsoptioner av serie TO2 som innehas av Bolaget.

Teckningsperiod: 16 mars 2021 – 30 mars 2021.

Teckningskurs: 40 SEK per Unit, motsvarande 5,0 SEK per aktie. En Unit består av åtta (8) nyemitterade aktier och en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie TO2. Courtage utgår ej.

Emissionsbelopp: Plexian tillförs 38 MSEK före avdrag för emissionskostnader vid full teckning i Erbjudandet. I det fall full övertilldelning sker kan Bolaget tillföras ytterligare 2 MSEK före avdrag för emissionskostnader.

Värdering: Cirka 33 MSEK före emissionen.

Teckningsåtaganden: Cirka 29 MSEK motsvarande cirka 77 procent av Erbjudandet.

Minsta teckningspost: 135 Units motsvarande 5400 SEK.


Dokument och filer

Teckna med BankID

Anmälningssedel

Prospekt

Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar.

Stäng×
Relaterade ämnen
Annons
Investera i datadriven betalningstjänst
23.03.2021

Investera i datadriven betalningstjänst

Plexian är ett fintech-bolag som tillhandahåller en betalningsplattform för företag med stora kund- och medlemsbaser. Bolaget ska nu börsnoteras på Nasdaq First North Growth Market.

I samband med noteringen genomför Plexian en nyemission på 38 miljoner kronor med möjlighet till en övertilldelningsoption på 2 miljoner kronor.

Plexian har använt sig av möjligheter som uppstått genom så kallad open banking för att utveckla plattformen Edge.

Med Edge får medlemsorganisationer ett redskap att öka medlemmarnas lojalitet samtidigt som större dataflöden skapar intäktsmöjligheter för organisationen.

”Vi använder också open banking på det sätt som det var tänkt att användas för – det ska helt enkelt gynna kunden”, säger Staffan Mattson, vd för Plexian.

Skapar intäkter på dataflöden

Open banking tar avstamp i att bankerna inte längre har ett effektivt monopol på den transaktionsdata som kunder genererar – vilket har skapat möjligheter för aktörer att ingå i nya samarbeten.

Samtidigt har skiftet mot open banking gjort att det inte längre är avgörande var kundernas pengar är placerade.

I stället handlar det om vem som kontrollerar gränssnittet som kunder interagerar med och därigenom kan skapa ett värde utifrån den finansiella informationen.

Skräddarsyr erbjudanden

I Plexians fall tar det sig uttryck i att kombinera ett Visa-kort och en app för att skapa skräddarsydda erbjudanden för medlemmar i bolagets partnerorganisationer baserat på individuell transaktionsdata.

”Vi har lagt ett pussel där bitarna redan fanns men vi har lagt pusslet på ett sätt som ingen annan har gjort tidigare – vilket har gjort att produkten vi har skapat är unik”, säger Staffan Mattson.

Låga kostnader för att attrahera nya användare

Genom att samarbeta med organisationer som har stora medlemsdatabaser har Plexian en låg kostnad för att attrahera nya användare, jämfört med andra aktörer inom open banking-segmentet.

Den första partnern, Fitness24Seven, medför att Plexians Edge-plattform nu kan rullas ut till 300 000 användare.

Dessutom har Plexian kommit långt i dialogen med ytterligare en partner och har för avsikt att inleda en partnerförhandling inom kort.

Kännedom om bolaget – en styrka

Att ha många användare på bolagets plattform bedömer Staffan Mattson även som en positiv faktor för Plexians börsresa.

”Vi har den fördelen att vi kommer ha väldigt många användare av vår produkt”, säger han.

”Det upplever vi är en styrka också när vi blir noterade”, avslutar Staffan Mattson.


Erbjudandet i sammandrag 

Erbjudandet omfattar 950 000 Units, bestående av nya aktier som Bolaget emitterar samt teckningsoptioner av serie TO2 som innehas av Bolaget.

Teckningsperiod: 16 mars 2021 – 30 mars 2021.


Teckningskurs: 40 SEK per Unit, motsvarande 5,0 SEK per aktie. En Unit består av åtta (8) nyemitterade aktier och en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie TO2. Courtage utgår ej.


Emissionsbelopp: Plexian tillförs 38 MSEK före avdrag för emissionskostnader vid full teckning i Erbjudandet. I det fall full övertilldelning sker kan Bolaget tillföras ytterligare 2 MSEK före avdrag för emissionskostnader.


Värdering: Cirka 33 MSEK före emissionen.


Teckningsåtaganden: Cirka 29 MSEK motsvarande cirka 77 procent av Erbjudandet.


Minsta teckningspost: 135 Units motsvarande 5400 SEK.


Dokument och filer

Teckna med BankID

Anmälningssedel

Prospekt

Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar.

Stäng×
Relaterade ämnen

Mina Bevakningar


Skapa konto gratis och lås upp våra Online FREE artiklar

Annons
Annons
Till början